Novomanželské hádky

Novomanželské hádky Zdroj: iStock.com

Je první rok manželství kritický? A díky čemu ho ustojíte?

Krásná svatba, kterou sleduje před a během polovina světa sociálních sítí. Po roce společného života pak buď přistane fotka rostoucího bříška, nebo změna statusu. Jak moc je první rok manželství zásadní? A co v něm dokáže udělat pěknou paseku?

John M. Gottman, Ph.D., jeden z nejcitovanější odborníků v oblasti výzkumu rodiny a manželství na světě, je schopen po patnácti minutách rozhovoru s párem předpovědět, a to až s 91% úspěšností, jestli spolu pár zůstane, nebo se rozejde. Na mnohaletých poznatcích z výzkumů postavil terapii založenou na sedmi principech, s jejichž pomocí můžeme rozvodu předcházet. Být jeho kniha Sedm principů spokojeného manželství (Melvil 2015) povinnou četbou před uzavřením manželství, možná se míra rozvodovosti nezvyšuje. Ale to by pak bylo všechno příliš jednoduché, jasné a my se nemohli chybami učit. Co platí pro jedno manželství, nemusí vždy pro druhé. Vztahy jsou proměnlivé a působí na ně spousta vlivů. Ti, co spolu před svatbou chodili pět let, se mohou stejně jako rychlí skokani do stavu manželského rozvést za dvanáct měsíců.

Do roka a do dne odejdu od tebe

Jeden rok je dlouhá doba a může přijít mnoho jevů, které zacloumají s manželským životem. Partnerské vztahy celebrit nelze porovnávat s běžným životem no name smrtelníka. A tak nejde ani usuzovat podle rychlých svateb a rozvodů slavných, že manželství mají krátkou životnost. Spíš jsou důležitější očekávání, se kterými do svazku vstupujete, osobnostní vyzrálost a ochota komunikovat. Právě tyto aspekty se v prvním roce nejvíce ukážou. PhDr. et Mgr. Hana Alblová, psycholožka on-line psychologické poradny MOJRA.cz, jako signifikantní dobu pro rozvod jeden rok nevidí: „Dost dobře nelze obecně určit, zda je první rok společného života pro novomanžele kritický. V partnerských vztazích platí, že k nim patří radost, ale i trápení. Velmi záleží na tom, jak dlouho spolu novomanželé před sňatkem společně žili. Jako zátěž vidím často „sestěhování“ se do jedné domácnosti a vměšování se rodičů do záležitostí manželského páru. Stále platí, že pokud je sňatek uzavírán z lásky a ne z povinnosti (těhotenství, tlak rodiny, udržení si partnera/partnerky apod.), je soužití poklidnějšího charakteru.“

Takže, patříte-li mezi čerstvé novomanželky a nebraly jste si partnera pod tlakem, můžete být do jisté míry v klidu a z prvního roku nemít obavy. Ale stoprocentní jistotu vztahu na celý život podle odbornice nebudete mít nikdy. „Na základě své praxe vím, že propad v manželství může nastat v podstatě kdykoli, a to klidně i po mnoha společně strávených letech. Důvody jsou individuální (nevěra, nemoc, neochota pracovat, finanční zátěž, problémy s dětmi, absence sexu atd.) a je důležité adekvátně se s danou kritickou situací vypořádat,“ říká Hana Alblová. I ve statistických výzkumech rozvodovosti není doba jednoho roku pro rozvod určující. Podle studie Divorces by duration of marriage 1950–2017 bylo nejvíce rozvodů uskutečněno mezi 10 až 14 lety soužití. Ale rozvodovost po prvním roce manželství nebyla také zanedbatelná.

První rok zvládneme, když si…

V nedávném rozhovoru pro britský časopis Cosmopolitan uvedl mladý zpěvák Justin Bieber, že pro něj byl první rok manželství s Hailey Baldwin (nyní Bieber) velmi náročný a kritický. Jak sám přiznal, problémem byla nedostatečná důvěra a strach sdílet traumata z minulosti. Bál se, že by ho za to Hailey odsoudila a opustila. Tímto svým postojem od začátku do vztahu vnášel svár. Snaha zalíbit se druhému partnerovi a potlačovat sebe i své pocity není pro vztah a čerstvá manželství dobrá. Často s tím mají problém mladé páry, které spolu před svatbou randily jen krátce. „V případě mladých manželských párů, které jsou spolu před svatbou krátkou dobu, může představovat první rok manželství značnou zátěž pro oba novomanžele, ale i pro jejich rodiny. Primární přitom je „odhodit“ snahu zalíbit se tomu druhému, zbytečně ustupovat, a především v případě byť sebemenšího nedorozumění důsledně vše vysvětlovat a snažit se vzájemně pochopit. Je pravdou, že pokud funguje intimní život páru, vše jde snáze,“ vysvětluje důležité chování ve vztahu psycholožka Hana Alblová.

„Často slýchám od klientů, že svatební obřad je pouhou formalitou a život stejně půjde dál jako doposud. Tak jednoduché to zase není. Považuji proto za prioritní, aby jistá pravidla byla vykomunikována na základě konsensu mezi partnery již před sňatkem. V první řadě u mladých párů, které spolu žijí krátce, dojde k tomu, že obrazně řečeno končí „nošení“ růžových brýlí. Tito klienti často popisují, že jsou okolím i sami sebou tlačeni do chápání toho, že nyní jsme jako pár „my“, ale dochází často k nezdravému popírání vlastního „já“ každého z novomanželů. Zde je již na řadě jasné definování hranic ústupků a toho, že ustoupit neznamená prohrát. Pozor na to, aby se z partnerů postupně nenápadně nestávali soupeři.“

Úkol prvního roku: Vyjasnit, pochopit a zvládnout

I když jsou slavná manželství ovlivňována řadou faktorů, které se v normálním životě párů neobjevují, jako je mediální tlak, poznávání spousty atraktivních lidí, které vede k nevěrám a aférkám, v komunikaci a vztahových pravidlech se tyto dva světy neliší. Vyjasňovat si nedorozumění, pochopit nové role a nelpět na stereotypech je klíčové. „Podle studií, ale i na základě konzultací, které mám s klienty, je možné popsat jev, který ukazuje, že po svatbě se spíše ženy touží usadit a celkově u nich dojde ke zklidnění,“ říká Hana Alblová. „Pokud je pár před svatbou tzv. nevybouřený, mohou nastat problémy. Bohužel jsou ženy často zklamány z představ mužů o nastavení rolí v partnerství. Zde hraje roli výchova, ve které nadále převládá představa o tom, že role ženy je především v domácnosti a muž je „zaopatřovatelem“ a tím, kdo by měl mít možnost doma odpočívat. Neplatí to u všech, ale pokud se tento rys objeví, doporučuji novomanželům ihned takovýto nesoulad řešit, protože se z dlouhodobého hlediska může stát jádrem řady zbytečných sporů.“

„Důležité je rovněž pochopení, že i když jsme nyní manželé, neznamená to, že musíme veškerý čas trávit společně. Je důležité, pokud to tak novomanželé cítí, vyjasnit si potřebu času být sám/sama tak, aby se ten druhý necítil „odstrčený“ na druhou kolej. Domácí pohoda je základem pro dobrý start novomanželů do dalšího společného soužití. Problematické bývá vyrovnání se s minulostí. Je škoda, když tuto skutečnost novomanželé zpočátku ignorují, podle mých zkušeností je dříve či později dožene,“ shrnuje doporučení odbornice. A tak, jak je z odborného hlediska patrné, chce-li si Justin Bieber a další hvězdy manželství udržet, je potřeba se se svou minulostí vyrovnat. Otevřít se druhému, vyjasnit si potřeby, které jsou často minulostí ovlivňovány, a před problémy neutíkat, ale řešit je. Není to rada jen pro Justina, ale pro všechny, kteří chtějí manželství na dobu neurčitou.