Jak se emočně otevřít?

Jak se emočně otevřít? Zdroj: iStock.com

Jak rozbít své emoční zdi a začít opět důvěřovat?

Nelaskavá slova, autoritativní rodič, kritický partner, nevěra, netaktní poznámka učitele… cihliček na stavbu emočních zdí nasbíráme za život řadu. A když jsou dost vysoké, schováme se za ně ze strachu z dalšího ublížení. Nedokážeme důvěřovat a ani navázat další vztahy. Jak zdi rozbít a žít opět s důvěrou?

Během života člověk zažívá mnoho situací, které ho zraní. Přichází-li zrada od jeho blízkých či se opakuje, o to silnější kolem sebe staví emoční zeď, aby mu nikdo nemohl ublížit. Tak jako se za zdmi svého domova cítíme v bezpečí, zraněný člověk za těmi emočními ochraňuje své srdce. A čím se zdivo stává silnější a vyšší, zranění tolik nebolí. Ale zároveň nežije opravdové vztahy a ani je nedokáže navázat.

Vše začíná v dětství

Naše emocionální zdi se začaly budovat během dětství. Vyrostli jste v domě, kde nebylo bezpečné cítit emoce? Potlačovali jste své pocity, abyste se vyhnuli konfliktu, trestu či ponižování? Prožili jste nějaký druh týrání nebo traumatu? Vše jsou situace, které člověka podvědomě i vědomě přimějí stavět svou emoční zeď, aby mohl přežít a zvládnout svět. Umožňuje mu fungovat a nerozpadnout se. Doktor Brene Brown ve své knize The Power of Vulnerability vysvětluje, s jakými emocemi spojujeme zranitelnost. Nejčastěji se jedná o strach, stud a nejistotu. „Možná k vaší zranitelnosti došlo, když jste se cítili nemilovaní, nedůstojní nebo nedůležití pro lidi ve svém životě. Ať už byly vaše zkušenosti jakékoli, muselo to být velmi bolestivé. Ale emočně se zamknout není řešení. Pokud se těmto emocím vyhýbáme, zapomínáme, že zranitelnost je také rodištěm radosti, sounáležitosti, tvořivosti, autenticity a lásky,“ připomíná odborník.

Avšak pevné emoční zdivo kolem nás nám dává pocit kontroly nad situacemi a tím, jak se budeme cítit. Být však za nimi schovaní nejde neustále. Je nutné, a pro budoucí vztahy nezbytné, se se strachem z emočního zranění vypořádat. Což doporučuje i svým klientům psycholožka Lucie Kolaříková (luciekolarikova.cz): „Ze starých šrámů zas vycházejí další, proto se vyplatí zahojit minulost. Když se znovu vrátíme do duše dítěte, pochopíme, jak moc jsme byli zranění, když jsme byli konfrontováni s tvrdým jednáním dospělých. Otevřít se své minulé bolesti a znovu ji prožít je těžké, ale přináší to úlevu, rozvíjení soucitu k sobě i druhým, svobodu v emočním prožitku a spontánním projevu. Láskou ke svému vnitřnímu dítěti se stáváme zase více dětmi – nevinnými a plnými lásky. Můžeme být zase víc sami sebou.“ Když si ale postavíme stěny kolem svého srdce, je těžké cítit emoce ostatních, natož své vlastní.

Zdi, které nepustí emoce tam ani zpět

Nic nemít znamená nic neztratit. Je to tak? Ale bohužel jakmile si vybudujeme silné a pevné emoční zdi, jsme sice v jakémsi bezpečí, ale pocity mají problém se dostat dovnitř i ven. Máme sice pod kontrolou to, jak se budeme cítit, s minimální možností zranění, ale nelze být za nimi schovaní neustále. Tímto postojem se naučíme od ostatních očekávat jen málo a sami o svých pocitech nemluvit, abychom se necítili zranitelně. Ačkoliv nás zdi chrání, také nás ochuzují o krásné aspekty života. Cítíme jakousi emoční otupělost a můžeme mít potíže s identifikací svých pocitů z čehokoliv. Nevíme, co je vášeň a životní vitalita. A to nejdůležitější, chybí nám milující a propojený vztah. Jak na sobě poznáme, že jsme postavili emoční zeď? Necítíme intenzivní radost ani hluboký smutek. Ve vztahu partner pochybuje o naší lásce k němu, spíše své milostné vztahy sabotujeme a raději vztah ukončíme, než abychom se zranili. Lidé o nás říkají, že jsme „těžko čitelní, chladní či odtažití“. Zní vám z toho něco povědomě? Brání vám emoční zdi ve vytváření hlubokého milostného spojení nebo ve schopnosti prožít vášnivý život? Změňte to!

Bourání nutné!

Jak opět pociťovat hlubokou lásku a spojení nejen s blízkými lidmi? Pomalu, ale jistě cihlu po cihle ze svých emočních zdí odkládat a bourat zástěnu, která nám brání naplno a vášnivě žít. Lektorka a koučka Dagmar Kožinová, zaměřující se na pozitivní psychologii, která pracuje s lidmi, jež prožili rozchod či rozvod, zdůrazňuje obnovení důvěry v druhé, ale i své vlastní. „Důvěra je opakem strachu. Kde je důvěra, tam je i víra. A právě důvěra s vírou otevírají ty správné dveře do nové budoucnosti. Otevřít se důvěře znamená rozsvítit uvnitř sebe světlo. Cítit důvěru znamená být v klidu, vědět a přijímat věci, jak se dějí.“ Opět se otevřít a začít důvěřovat není jednoduché, ale není to nemožné. Naštěstí dle odborníků existují způsoby, jak rozbít své emoční zdi a najít hlubokou lásku a spojení. Kde začít?

Najděte dobrého terapeuta

Dobrý terapeut vám pomůže prozkoumat důvody, proč se ve vztazích necítíte emocionálně bezpečně. Jakmile odhalíte, co je skryto hluboko ve vašem podvědomí, můžete rozvíjet schopnost požádat ostatní o to, co chcete a potřebujete k uzdravení této dětské rány.

Prozkoumejte formování svých emočních zdí

Když prozkoumáte proces vzniku svých emočních zdí a pojmenujete ho, pomůže vám to získat naději na zlepšení, soucit a schopnost uzdravit se. Když jste se narodili, nebáli jste se, že vás někdo emočně zraní, vaše emoční brnění se vytvořilo až později. A díky jeho nošení jste se vyrovnali s bolestivými pocity. Avšak situace je již minulostí a můžete začít brnění odhazovat.

Definujte si, jak vypadá emocionální bezpečí

Vytvoření emocionálního bezpečí bude nejčastěji vypadat jako opak vašeho nepříjemného dětského zážitku. Pokud jste jako dítě měli rozzlobeného rodiče, mohlo by být emocionální bezpečí podpořeno klidnými hlasy a trpělivostí. Nebo pokud jste zažili nevlídná slova, pocit bezpečí může zahrnovat i pozitivní slova potvrzení. Pokud ve vašem dětství nebylo povoleno vyjadřovat emoce, pocit bezpečí by spočíval ve schopnosti adekvátně vyjádřit své pocity, aniž byste byli zavřeni, ignorováni nebo ponižováni.

Pokud máte partnera nebo manžela, začněte s párovou terapií

Vaše emocionální zranění se promítají do vašeho vztahu s partnerem a dobrý párový terapeut vám pomůže naučit se, jakým způsobem komunikovat, abyste podpořili emoční bezpečí a uzdravení. Opět se naučíte vyjadřovat své emoce beze strachu.

Budujte svoji schopnost být odolní

Budování odolnosti vám umožní odpoutat se od bolestivých emocí. Jamie Daniel-Farrell, manželská a rodinná terapeutka publikující na serveru Life Connections Counseling, Center for healthy relationships, specializující se na párové poradenství a zotavení po rozvodu, doporučuje pro obnovu odolnost procvičovat optimismus, vyjít ze své komfortní zóny a přepsat svůj příběh. Nebrat si věci osobně a v případě náročných situací odpočívat a snažit se je vyřešit hned. A v neposlední řadě procvičovat vyjadřování svých pocitů prostřednictvím komunikace v prostředí, které je emocionálně bezpečné. Důležité je rozhodnout se a začít žít život mimo zdi.