Nejsem si jistá, co říkáš

Nejsem si jistá, co říkáš Zdroj: iStock.com

Jak nám roušky ztěžují komunikaci. Pro zlepšení zapojte obočí a ruce

Úsměv nebo naopak pevně semknuté rty jste za poslední týdny viděli na ulici jen sporadicky. Emoce nahradily roušky. V boji proti koronaviru jsou důležité, v oblasti komunikace ale vytváří řadu problémů. Jak moc nás v komunikaci brzdí? 

Nevím, jak vy, ale já se naučila díky rouškám křičet. Normálně pronesené „kartou, prosím“, „vezmu si 20 dkg šunky“ nikdo neslyší. Když chci něco říct přes tři vrstvy látky, musím křičet. Mám-li dioptrické brýle a roušku, ztrácím orientaci a svého komunikačního partnera vidím trochu zamlženě. Jindy je mi ale ústenka naopak dobrým pomocníkem, dokáže skrýt naštvaný obličej či pohrdání, kterého by se lidem ode mne dostalo.

Můžu si pod tou rouškou křivit pusu, jak chci, nikdo nic nepozná. Jenže ani já ne. A tak se snažím číst ze zbytku obličeje, jak to jen jde. Po pravdě, jde to těžce. Jen tak odhaduji, jak se asi lidé cítí a naši komunikaci to dost narušuje. Mimika je zkrátka jedním z hlavních komunikačních kanálů. Když ji nevidíme, tápeme, jak jsou naše zprávy přijímány a i pronášeny. A komplikace, neshody a nedorozumění jsou na světě.

Psychologie má pro tento jev, kdy dochází ke komunikačním problémům vlivem nejasností při vnímání řeči, své termíny. A také ví, jak „maskovanou“ komunikaci zlepšit. Jedná se o tzv. McGurkův efekt, což je psychická iluze při vnímání řeči. „Lidé jsou závislí na tvaru úst a obličeje a na sluchu, aby porozuměli smyslu sdělení mluvčího. Pokud tyto informace nemáme, hrozí, že nebudeme sdělení správně rozmět,“ říká Sherri Gorden, která se zaměřuje na řešení šikany a komunikačních problémů. Účinek tohoto jevu byl poprvé dokumentován vědci Harrym McGurkem a Johne MacDonaldem v roce 1976. Někdy se proto také nazývá efekt McGurk-MacDonald.

Jeden o koze, druhý o voze

Když mluvíte s ostatními s rouškou na obličeji, to, co vidíte a slyšíte, nemusí být v souladu. Vnímání konverzace se pak pro vás stává obtížnější, než by tomu bylo při hovoru bez masky. Dokonce můžete chybně interpretovat, co je sdíleno. Váš mozek se vás může pokusit přesvědčit, že slyšíte něco, co vůbec nebylo řečeno. Při jedné studii prováděné neurovědci na Baylor College of Medicine byli účastníci požádáni, aby měli zavřené oči při poslechu videa s osobou, která vydává zvuky „ba ba ba“. Když byli účastníci požádáni, aby otevřeli oči a pozorně sledovali stejné video, ale bez zvuku, uvedli, že to vypadalo, jako by člověk říkal „ga ga ga“. V závěrečné části experimentu bylo video přehráno se zapnutým zvukem. Účastníci sledovali a poslouchali video a ti, kteří byli citliví na McGurkův efekt, hlásili „da da da“. Proč k tomu dochází? McGurkův efekt nastává proto, že se mozek snaží vyřešit to, co si myslí, že slyší, zvukem, který je blíže tomu, co vidí.

Jak roušky ovlivňují komunikaci

Rty jsou pro komunikaci nesmírně důležité, a když nejsou vidět, přichází problémy. Pro neslyšící a malé děti, které na našich rtech doslova visí, je to ještě náročnější. Zakrytím většiny tváře maskou ztěžujeme lidem poznání, jak se cítíme nebo co chceme komunikovat. Naše rty prozrazují stav naší mysli. Ale s ústy člověka zakrytými rouškou pracujeme pouze s omezenými vizuálními podněty.

Proto pokud máte někdy pochybnosti, zeptejte se těch, se kterými mluvíte, jestli jim vše dává smysl nebo zda rozumějí tomu, co říkáte. I když to může vyžadovat trochu více času a úsilí.

Jak zlepšit „maskovanou“ komunikaci?

V této době je tedy dobré naučit se efektivně komunikovat s ostatními navzdory tomu, že máte roušku. Skvělý způsob, jak zlepšit komunikaci, je dle doporučení Schizophrenia Research začít přemýšlet o těch částech těla, které jsou viditelné. Mezi ně patří oči, obočí, ruce adržení těla. Všechny tyto části vám pomohou používat řeč těla ke komunikaci s ostatními lidmi.

Obočí

Můžete zvednout obočí, abyste ukázali překvapení, nebo vytvořit „V“, abyste projevili hněv. Lidé se sluchovým postižením často právě používají obočí k interpretaci toho, co říkají ostatní.

Ruce

Pomocí gest rukou můžete lépe vyjádřit, co se snažíte říct. Například rychlé pohyby rukou mohou ukázat, že vás něco vzrušuje.

Postoj těla

Způsob, jakým stojíte, o vás může hodně říci. Pokud jste například shrbení, můžete tím naznačit, že máte depresi. Pokud stojíte vzpřímeně a máte ramena v rovině, můžete vypadat napjatě nebo ve střehu.

Pokud chcete lépe komunikovat s ostatními při nošení roušky, pokuste se začlenit do svých konverzací více pohybů těla.

Nepřikládejme však roušce jen negativa v komunikaci. Pro mnohé lidi je štítem, který jim paradoxně pomáhá komunikaci otevřít a zlepšit. Nejsou díky ní podrobeni zkoumání obličeje a jeho výrazů. Rouška zakryje nedostatky, kvůli kterým se lidé přímé komunikaci vyhýbali. Nevzhledné akné, jizvy, nesouměrnost obličeje a další. Díky tomu, že mají možnost svou nedokonalost skrýt, stávají se odvážnější a otevřenější. Těmto lidem roušky komunikaci zlepšují. Vy ostatní, kterým naopak komunikaci ztěžují, začněte nacvičovat práci s obočím a místo naštvaného výrazu zintenzivněte podupávání nohou, ať je jasné, co chcete říci.