.

. Zdroj: iStock.com

Komunikační tajemství velkých lídrů. Mluvte tak, aby vás lidé opravdu poslouchali

Když začne vás šéf mluvit, všichni mu dychtivě visíte na rtech. Známá osobnost přednáší na konferenci a stovky lidí ani nedýchají a poslouchají. Pouštíte si projev slavných prezidentů a žasnete nad tím, jak dokázali mluvit k davům. Spojují se s lidmi na emocionální úrovni, což jim dává možnost lidi inspirovat, ovládat je, zklidnit, rozvášnit… V čem tkví jejich komunikační síla?

Nedávno se mi stala podobná situace na konferenci. Poslouchala jsem přednášku českého manažera, kouče a bývalého prezidenta Microsoft Corporation pro Evropu, Jana Mühlfeita. Nejen já, ale další stovky lidí ani nedýchaly, upřeně sledovaly, co říká, nikdo ani nepokašlal či se nepohnul z místa. Když domluvil, všichni jsme chtěli ještě, ještě poslouchat a nasávat všechny ty informace. Jak to tito lidé dělají, že je všichni poslouchají? Je to jen charisma? Inteligence? Od každého tak trochu, ale hlavně ovládají schopnost komunikace, což vy můžete taky. Trénujte a uvidíte, že až budete promlouvat na poradě, nikdo si už nebude hrát s telefonem.

1. Znají své publikum

Ti, kteří umí, se nestarají o to, zda znějí důležitě. Nechtějí předvést své odborné znalosti či posílit své vlastní ego. Místo toho přemýšlejí o tom, co lidé potřebují slyšet a jak mohou tuto zprávu předat tak, aby pro ně byla pochopitelná a důležitá. To ovšem neznamená, že lídři řeknou lidem, co chtějí slyšet. Říkají to, co je důležité, tak, aby tomu rozuměli.

2. Jsou odborníky na řeč těla

Velcí komunikátoři neustále sledují reakce lidí na to, co říkají. Sledují výrazy obličeje a řeč těla, protože vědí, že je to jediná zpětná vazba. A umějí rychle upravit komunikaci podle potřeby. Mluví pomaleji, rychleji, odlehčí situaci vtipem, udělají delší pomlku, slabikují slovo atd. Trénovat neverbální komunikaci je velmi důležité.

3. Jsou upřímní

Nejlepší vůdci vědí, že pro to, aby komunikace byla účinná, musí jí sami věřit. Lidé nestíhají analyzovat každé slovo, vnímají celek a osobnost toho, kdo informace sděluje. Pokud působí nedůvěryhodně nebo falešně, je pak celkem jedno, co říká.

4. Jsou autentičtí

Velcí vůdci vědí, že když zůstávají věrni tomu, kdo jsou, lidé se k jejich poselství přitahují. Mluví s vášní, nesnaží se být před lidmi někým jiným, když s nimi mluví i mimo pódium, jsou stejní.

5. Mluví jasně

Nesnaží se věci "okecat". Namísto toho hovoří velmi přímo a jasně o tom, jak se věci mají a co je třeba udělat. Žádné omáčky a přesvědčování.

6. Mluví se skupinami jako s jednotlivci

Lídři zřídkakdy mluví jen s jednou osobou. Ale umějí navodit ten pocit. Ať už se jedná o schůzi kolem konferenčního stolu nebo přednášku před přeplněným hledištěm, skvělí vůdci vědí, jak pracovat v místnosti a přimět každého člověka, aby se cítil tak, jako by mluvili přímo jen k němu.

7. Mají uši (a používají je)

Velcí vůdci vědí, že komunikace je obousměrná a to, co slyší, je často důležitější než to, co říkají. Když mluví někdo jiný, skvělí spíkři nemyslí předem a neplánují, co budou říkat dále. Místo toho aktivně poslouchají a plně se soustředí na pochopení stanoviska druhé osoby. Což potvrzují i slova jednoho z nejlepších komunikátorů, jehož poslouchá celý svět: „Když mluvíte, opakujete jen to, co víte. Ale když posloucháte, můžete se naučit něco nového."

8. Umí přiznat chybu

Nic nevyvolá takový pocit, důvěry, jako když někdo přizná chybu. Velcí spíkři berou odpovědnost za svá slova a jednání, i když ví, že je ta chyba může stát hodně. Chybu uznají a dělají to věcně, bez dramatu nebo falešné pokory.

9. Jsou proaktivní

Lídři s nejlepšími komunikačními dovednostmi neztrácejí čas. Rychle vše sdílí, a to i špatné zprávy. Dávají také jasné, stručné cíle a směry.