Tento rok se mi vše splní

Tento rok se mi vše splní Zdroj: iStock.com

Jak jednoduše dosáhnout svých cílů v pěti krocích? Inspirujte se indickými mnichy

Někdo si dává předsevzetí, jiný tomu říká roční či měsíční cíle. Řada z nás plánuje, píše si wish list nebo maluje habit tracker. Vše má jedno společné. Něco chceme mít, změnit, dokázat. Aby nám to ale vyšlo, je potřeba zapojit mysl. Tak jako to umí mniši.

Leden začínám plánováním a tvořením nového diáře. Odpovídám na otázky, kým chci být za pět let, maluji své roční cíle, vypisuji místa, která chci navštívit, plánuji, co změnit, naučit se, zažít. Cesta ke svým snům mě baví, avšak ne vždy se ke konečnému výsledku doberu. V lednu byl plán přečíst dvě knihy, a jak se dívám na datum, asi to nezvládnu. Jsem na páté straně první knihy. A tak začínám z cíle slevovat a posouvat ho. Možná jste na tom podobně jako já, jen knihy střídají kilometry, kila nebo omezení pracovního času. Avšak není to tak tragické. Některých svých cílů dosáhnu s větší či menší mírou námahy. A tak se ptám, v čem je dosahování cílů rozdílné? Proč některé zvládám a jiné ne? A jak opravdu dosahovat všech svých cílů? Odpověď jsem našla v zásadní knize mého života Mnich, který prodal své Ferrari s psychologickou a duchovní tematikou, která předává moudrost a filozofii indických mnichů a směřuje člověka k sebepoznání. Podtrhané v ní mám téměř každé slovo a jednou z oblastí je i dosahování cílů. Sivanští mniši vytvořili metodu čítající pět kroků, která jim s cíli pomáhá. Je čas si ji připomenout. Je totiž velmi jednoduchá.

Představte si výsledek

„Prvním krokem je vytvořit si jasný mentální obraz toho, jak by měl vypadat výsledek,“ uvádí v knize Robin S. Sharma, kanadský spisovatel a motivátor. Znamená to tedy, že jestliže chceme zhubnout, měli bychom si sami sebe každé ráno po probuzení představovat jako štíhlého člověka. Obraz by měl být co nejjasnější. Chci-li zapracovat na čtení knih, budu si představovat, jak čtu a knihy dočítám, jak dobíhám patnáctý kilometr a na účtu vidím svou toužebně našetřenou sumu. Technika totiž spočívá v tom, že naše mysl je obrovskou zásobárnou síly a jednoduchým představením pomocí konkrétního obrazu našeho cíle se v mysli otevře brána k jeho uskutečnění.

Buďte pod pozitivním tlakem

Lidé často dosáhnou neuvěřitelných výsledků, pokud jsou zahnáni do kouta, nemají jiné možnosti a díky tomu v sobě objeví potenciál, o kterém neměli ani tušení. A tak tlaku, ale pozitivního, využívají i ve své metodě mniši. „Jedním z nejlepších způsobů, jak něčeho dosáhnout, je svůj cíl, závazek, přání zveřejnit,“ doporučuje Sharma. Takže chceme-li podpořit hubnutí, měli bychom o našem cíli 10 kg dolů říkat každému, koho potkáme. Chcete napsat knihu? Jen svůj záměr hrdě zveřejňujte. Jakmile totiž o našem cíli bude svět vědět, pocítíme na sobě automaticky tlak k jeho naplnění. Nikdo přeci nechce zklamat. Autor v knize uvádí trochu drastičtější metodu sivanských mnichů. Ti všem svůj záměr ohlásili, a když ho další dny nesplnili, museli jít pod ledový vodopád a stát tam do té doby, než přestali cítit ruce a nohy. Míru potrestání si zvolte sami. Ale mniši tak trénovali svou mysl k tomu, aby spojovala příjemné pocity s dobrými zvyky, a když se potrestali, jejich slabosti rychle vymizely.

Stanovte si cíl s časovým omezením

Proto ty denní, týdenní, měsíční a roční cíle. Vždy je dobré si pro svůj cíl zvolit časové omezení a tím mu vdechnout život. A rozhodně je důležité si svůj cíl napsat. „Pamatuj, že cíl, který není napsaný na papíře, jako by ani neexistoval. Běž a opatři si sešit – zcela obyčejný ti postačí. Nazvi jej svou Knihou snů a sepiš si do něj všechny své sny, cíle a touhy,“ předává moudro hlavní hrdina knihy Julián, které získal od svého učitele Yogiho Ramana. K tomuto činu je dobré se zastavit a poznávat sám sebe. Spousta lidí sama sebe nezná, není si vědoma svých silných a slabých stránek a kolikrát vám řeknou, že ani neví, po čem touží. Je dobré si své sny rozdělit do několika oblastí – práce, osobní život, zdraví, fyzička, vzdělání… Do Knihy snů, motivačního diáře či sešitu, kde máme své sny napsané, bychom měli přikládat fotografie lidí, kteří nás inspirují, například obrázek štíhlé ženy, toužíme-li po zhubnutí, nebo známé osobnosti, která má kvality, po kterých toužíme, auta, které chceme atd. Poté je dobré si takový sešit denně procházet, třeba jen pár minut. Výsledek překvapí.

Udržte Pravidlo 21

Učení lidé věří, že aby se z nové činnosti stal zvyk, je nutné tuto činnost provádět po dobu jednadvaceti dní po sobě jdoucích. Proč se zrovna mnichům líbilo číslo dvacet jedna? Je to čas, který je potřebný k tomu, aby se vytvořilo nové spojení. Takže chceme-li se zbavit úzkosti, kouření, kil nebo se naučit něčemu novému, je dobré být v činnosti pravidelní. Avšak na jednu věc bychom měli dle sivanských mnichů dávat pozor. „Důležité je nikdy nic nedělat proto, že musíš. Správný důvod je ten dělat to proto, že chceš a že víš, že je to pro tebe dobré.“ Když budeme činnost opakovat, vytvoříme si z ní rituál a ten v sobě skrývá určitou sílu. A pak už si ráno bez desetiminutového cvičení nedokážete představit. Činnost se do denního programu vkládá pomalu a dodržuje se každodenní opakování a rychle se z ní stane zvyk. Tak jako jsme si osvojili každodenní čistění zubů, zvládneme i ranní cvičení.

Mějte vášeň pro věc

Silná vášeň je dle východního učení mnichů nejlepším palivem pro sny. Avšak dle autora knihy se z naší společnosti vytrácí. Už neděláme věci proto, že bychom je milovali, ale proto, že bychom je dělat měli. Rozhlédněte se kolem sebe a zamyslete se nad tím, ve kterých lidech vidíte opravdovou vášeň, takové to opravdové zanícení pro život. Kdo si stále nestěžuje? Nemůže a nesmí, nemá a mít nebude. Proto, chceme-li dosáhnout svých cílů a i smysluplného života, měli bychom tu radost v sobě zas najít a dělat věci s nadšením a radostí. Dle sivanských mnichů je den bez lásky nebo smíchu dnem bez života. Jedním z mých hlavních cílů pro tento rok je se víc smát na sebe, své blízké a jen tak. Mám to třikrát podtržené!