Co říká rukopis o vaší osobnosti? Jak se podepisujete?

Rukopis dokáže odhalit vaši osobnost a to možná více, než byste chtěli. Že už spíš ťukáte vše do počítače? Možná ano, ale i pár napsaných slov na papír odkryje, s kým máme tu čest.

Studie rukopisu a psychologických souvislostí je známá jako grafologie a praktikuje se stovky let. Profesionální forenzní grafologové pracovali na mnoha soudních případech, aby pomocí rukopisu spojili podezřelé s trestnými činy, odhalili psychopatické osobnosti, sebevražedné myšlenky nebo deprese. Do písma se totiž promítají vaše nálady, zdravotní problémy, stres a hlavně výrazné rysy osobnosti. Ne nadarmo řada firem při nabírání nových pracovníků požaduje životopis psaný rukou.

Grafologie pak funguje například i u ověřování podpisů při klíčových smlouvách. Metoda se také používá v některých odvětvích psychologie, aby například odhalila, zda jsou páry vzájemně kompatibilní.

Podle grafologů se dá z písma vyčíst mnoho, ale sami přiznávají, že to není nikdy stoprocentní. Je těžké vyvodit absolutní závěry, neboť do písma se promítá nálada, spěch, ale i psací materiály a druh papíru. Někdy vás tloušťka propisky nutí změnit sklon, stejně jako malá okénka, kam máte vměstnat celé své jméno.

Na druhou stranu však existují v písmu jasné znaky, které se nemýlí. Podle průzkumu společnosti National Pen Company v USA může váš rukopis prozradit asi 5 000 různých osobnostních rysů na základě způsobu, jakým rozmístíte své písmo, jak se podepíšete, a dokonce i toho, jak spojujete písmeno „o“ a „ s“ s dalším písmenem ve slově. Poznáte dominanci, agresivitu, kreativní duši, ale i vysoký krevní tlak nebo schizofrenii. Oslovení grafologové pro server Psychologia a Daily mail se shodli na následujících znacích. Zkuste si napsat na papír pár řádek a analyzujte. Drobné znalosti z grafologie se vám budou hodit jak v práci, tak i v osobním životě.

Zde jsou některé z nejběžnějších znaků rukopisu, které můžete studovat, a dozvědět se tak více o svém typu osobnosti:

1. Velikost písma

Obecně může velikost vašeho písma odhalit, zda jste plachý, stydlivý člověk, nebo překypujete sebevědomím. Budeme-li vycházet ze standardního linkovaného papíru, pokud píšete malými písmeny, která nedosahují horní linky, pravděpodobně budete plachou a introvertní osobností, ale zároveň pečlivou a pilnou. Pokud píšete velkými písmeny, která překračují horní řádek, budete pravděpodobně člověk společenský, sebevědomý a hledající pozornost.

2. Sklon písma

Pokud je rukopis nakloněn doprava, je člověk otevřený novým zkušenostem a rád se setkává s novými lidmi. Pokud se rukopis kloní šikmo vlevo, má tato osoba tendenci držet se své vlastní společnosti. Lidé, jejichž rukopis není nakloněn, je rovný vzhůru, jsou logičtí a praktičtí.

Zaoblená písmena jsou typická pro kreativnější a umělečtější osoby, zatímco špičatá písmena jsou známkou agrese nebo inteligence. Spojená písmena znamenají, že pisatel se řídí logikou.

3. Nemoc v písmu

Grafologové také tvrdí, že zdraví člověka lze identifikovat podle jeho rukopisu. Například lidé s vysokým krevním tlakem mají tendenci psát někdy těžce a silně a jindy lehce. Schizofrenici inklinují k písmu, které mění směr mezi levou a pravou stranou, a to je údajně známkou toho, že člověk „nemá neustálý kontakt s realitou“. A například jedním z příznaků Parkinsonovy choroby je velmi malý stísněný rukopis.

4. Typ smyčky

I typ smyčky vytvořený písmeny „l“ a „e“ může naznačovat povahu člověka. Například široké smyčky znamenají, že je člověk uvolněný a spontánní a zároveň má otevřenou mysl. Lidé, kteří píší úzké smyčky, bývají vůči ostatním skeptičtí a mohou se omezovat v určitých činnostech, což způsobuje pocity napětí.

5. Mezery mezi slovy

Studie naznačují, že těm, kteří nechávají mezi slovy větší mezery, se líbí svoboda a nezávislost, zatímco ti, kteří se rozhodli psát s malými mezerami, dávají přednost ostatním a neradi by byli sami.

6. Tečka nad "i"

Způsob, jakým píšete tečku, říká o vaší osobnosti hodně. Ti, kteří umisťují tečku vysoko, jsou nápaditými osobnostmi a ti, kteří ji umisťují spíše doleva, mají tendenci se za svým životem neustále otáčet. Pokud malujete místo tečky malý kroužek, pak ve vás údajně neustále dřímá duše dítěte a používání pomlčky je považováno za typické pro příliš kritické jedince. Uspořádaní a rázní lidé umístí tečku pevně nad písmeno.

7. Přeškrtnutí "T"

Délka vašeho T-kříže odhaluje další osobnostní rysy. Dlouhá přeškrtnutí poukazují na rozhodné a nadšené osoby a krátké na ty línější.

8. Tlak pera

Pokud při použití pera nebo tužky na ně vyvíjíte silný tlak, jste odhodláni a oplýváte pevnými a stálými vlastnostmi. Oproti tomu slabý tlak označuje citlivost a empatii.

9. Podpis

Co o vás říká váš podpis? Nečitelné podpisy, ty, které připomínají klikyháky, hovoří o někom uzavřenějším. Čitelný podpis ukazuje sebevědomí.

Co jste se o sobě dozvěděli z vašeho písma?