.

. Zdroj: iStock.com

Poznejte svůj temperament: Jste sangvinik, flegmatik, cholerik nebo melancholik?

Patříte k těm, kteří se o sobě snaží dozvědět maximum? Proč opakujete stále stejné vzorce chování, proč si vybíráte stejné partnery, proč vám vyhovuje zrovna ta či ona práce? Osobnostní testy jsou na tyto odpovědi jak dělané. Víte, jaký typ temperamentu ve vás převládá?

Mezi nejstarší systém typologie osobnosti patří Hippokratovo–Galénova. I když ji moderní medicína odmítá, dodnes se používá a stala se i základem pro nové typologie. Jste cholerikem, aktivním sangvinikem, rozvážným flegmatikem nebo zádumčivým melancholikem? Znáte svůj typ temperamentu? Víte, jak ho využít ku prospěchu a na jaké vlastnosti si dát pozor?

Přečtěte si jednotlivé definice. Není nic divného na tom, že se poznáte i u dvou typů zároveň, většina lidí není totiž vyhraněným typem a má smíšené temperamenty. Jeden je ten dominantní a druhý doplňující. Proto si pročtěte a vycházejte z obou. Už víte, kým jste?

1. typ: Sangvinik

Čilý, veselý extrovert, jenž svým charismatem přitahuje lidi a je často středem pozornosti. Snadno se přizpůsobí, je nadšený pro mnoho věcí, u kterých ale moc dlouho nevydrží. Je emočně stabilní a plný nadějí tak jako Galileo Galilei, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Donald Trump.

Lidé tohoto typu osobnosti bývají živí, optimističtí, plní nápadů a bezstarostní. Milují dobrodružství a mají vysokou rizikovou toleranci. S nudou se nespokojí a nenávidí ji, často proto hledají rozmanitost a zábavu. Sice se s nimi nenudíte, ale také nezastavíte, což může často ovlivnit i jejich nejen partnerské vztahy. Neutuchající touha k hledání potěšení vede tento temperament k náchylnosti k závislostem. Objevuje se u nich nadváha a přejídání.

V jaké práci budete nejšťastnější?

Lidé temperamentu sangvinika jsou velmi kreativní a mohou se stát skvělými umělci. Navíc jsou skvělými baviči a bude se jim dařit dobře, pokud si vyberou kariéru v zábavním průmyslu. Jejich přirozené schopnosti jim také dobře poslouží, pokud si vyberou zaměstnání související s marketingem, cestováním, módou, vařením nebo sportem.

2. typ: Flegmatik

Cílevědomý, spolehlivý člověk, který dobře odolává tlakům. Snaží se kolem sebe udržovat klid, sám je klidný a rozvážný. Má strach konat rozhodnutí a je spíše pomalejšího ražení. Nemá rád změny a nedává najevo city tak jako Walt Disney, Bill Gates nebo Marie Curie.

Sice není možná tak rychlý a bezstarostný jako sangvinik, mnohem víc než zábavu hledá mezilidskou harmonii a blízké vztahy, díky nimž jsou flegmatičtí lidé loajálními manželi a milujícími rodiči. Chtějí zachovávat své vztahy se starými přáteli, vzdálenými členy rodiny a sousedy. Avšak mají tendenci se vyhýbat konfliktům a vždy se snaží zprostředkovat mezi ostatními mír a klid.

V jaké práci budete nejšťastnější?

Velmi rád se věnuje charitě a pomáhá druhým. Ideální kariéra u flegmatických osobnostních typů by měla souviset s ošetřovatelstvím, výukou, psychologií nebo poradenstvím, vývojem dítěte či sociálními službami.

3. typ: Cholerik

Miluje boj a konkurenci a rád překonává překážky a dosahuje svých cílů. Je typický pro svou výbušnou povahu, bývá impulzivní, neumí vysadit z pracovního tempa, je netolerantní ke slabostem a emočně spíše labilní, tak jako princezna Diana, Jane Fonda nebo Mahátma Gándhí.

Člověk s čistým cholerickým temperamentem je obvykle člověk zaměřený na cíl. Choleričtí lidé jsou velmi důvtipní, analytičtí a logičtí. Extrémně praktičtí a přímočaří, proto nemusí být nutně dobrým společníkem nebo kamarádem. Nemají rádi povrchní a nic neříkající rozhovory, touží po hlubokých a smysluplných konverzacích. Raději budou sami než ve společnosti hloupých a povrchních lidí.

V jaké práci budete nejšťastnější?

Chce trávit čas s lidmi, kteří mají podobné profesní zájmy. Ideální pracovní místa pro cholerika souvisí s řízením, technologiemi, statistikou, inženýrstvím, programováním či podnikáním.

4. typ: Melancholik

Ocení krásu a inteligenci i ve své tichosti a pevném řádu. Bývá často mlčenlivý a přemýšlivý, stanovuje si rád dlouhodobé cíle. Mívá nižší sebevědomí, trpí vnitřní nejistotou, ale jeho city jsou hluboké a trvalé. Bývá laskavý jako Jan Hus, George Washington, královna Alžběta I.

Lidé s melancholickým typem osobnosti milují tradice. Ženy vaří pro muže, muži otevírají dveře dámám. Milují své rodiny a přátele a na rozdíl od svých sangvinických přátel nehledají novinky a dobrodružství. Ba naopak se tomu vyhýbají, jak jen mohou. Proto je velmi nepravděpodobné, že by si někdo s tímto temperamentem vzal za muže či ženu cizince či se odstěhoval a žil v jiné zemi, než je jeho domovina.

V jaké práci budete nejšťastnější?

Melancholičtí lidé jsou velmi sociální a snaží se přispívat do komunity. Jsou velmi důkladní a přesní, jsou to fantastičtí manažeři s dobrými osobnostmi. Perfektní kariéra by pro ně mohla být v řízení, účetnictví, v oblasti sociální práce či v administrativě.