.

. Zdroj: iStock.com

Znáte svojí povahu? Vyberte si z 9 typů osobnosti a odhalte svou sílu i slabosti

Při volbě zaměstnanců vychází řada firem z osobnostních dotazníků. U svého potencionálního zaměstnance chtějí znát povahu člověka, jeho silné stránky, ale i motivaci a vnitřní myšlenky. Jen tak mohou dosadit na danou pozici správného člověka a cílit k úspěchu.

Jedním z testů osobnosti v pracovním prostředí je Enneagram, který zkoumá vnitřní myšlenky a pocity člověka, nikoli chování, aby klasifikoval jednotlivce do jednoho z devíti „typů“ systému. Dekóduje motivace chování, identifikuje silné stránky a varuje před zranitelnostmi. Díky této znalosti pak mohou manažeři lépe zadávat úkoly a tvořit týmy. Kouč a lektor Enneagramu Casey McCollum pro server Sucess.com definoval těchto devět typů, které pomáhají organizacím zlepšovat jejich týmovou dynamiku. Jakým typem pracovníka jste vy? S kým se nejvíce ztotožňujete? A jaké akční kroky můžete podniknout, abyste udělali více práce?

1. Perfekcionista

Jeho motivace: Být etický a správný

Strach: Být špatný

Zaměstnanci s úhlednými a uklizenými kancelářemi, kteří se neomezují pouze na dokonalost ve svém okolí. Těmto detailně orientovaným pracovníkům se daří se seznamy úkolů, rutinami a jejich tolerance k neúnavné práci je nutí, aby se kancelář zabývala náročnými úkoly.

Tip pro zvyšování produktivity: Pozor na prokrastinaci při hledání dokonalosti.

2. Pomocník

Jeho motivace: Být potřeba

Strach: Odmítnutí

Pomocníci jsou někdy označováni jako kancelářská „máma“ nebo „táta“, protože ví, co se děje v osobním životě každého. Jsou to spolupracovníci, kteří si chtějí prohlížet fotografie z dovolené, mají informace o tom, čí manželství je zrovna v kriz,i a ke sdílení životních témat vždy přinesou něco dobrého. Potřebují pomáhat s čímkoliv. Milují práci v openspace a v týmech, jsou vynikající zástupci zákaznických služeb. Avšak rychleji budou pracovat bez přátelského rozptylování.

Tip na zvýšení produktivity: Stanovte hranice a pozor na drby.

3. Dosahovatel

Jeho motivace: Být úspěšný

Strach: Možné selhání

Je týmovým spoluhráčem, kterého chce každý na každoroční firemní volejbalový turnaj, ale ne kvůli sportovnímu nadání, ale protože vždy vyhrává. Tento typ člověka se hodí na pozice založené na výkonu, jako je prodej, ale také na uklidňování klientů, protože má charisma a navazuje snadno přátelství. Jsou to hybatelé každého týmu a jsou schopni ukázat selhání jako úspěch. Avšak za vidinou úspěchu přehlíží spolupracovníky.

Tip na zvyšování produktivity: Chtějte výhru, ale pozor na workoholismus.

4. Individualista

Jeho motivace: Vyjádření jedinečnosti

Strach: Být obyčejný

Jedná se o lidi v práci velmi nápadné díky jejich tvůrčím nebo uměleckým schopnostem. Často jsou nepochopeni, působí výstředně a dramaticky, ale jejich nekonvenční přístup k životu je účinný. Autentičnost je pro ně prvořadá, nepomáhají, jsou melancholicky ladění a náladoví, ale hlavně nejsou jako ostatní spolupracovníci, což je pro ně úleva.

Tip zvyšující produktivitu: Vytvářejte rituály, které vás udrží v proudu a pozor na drama.

5. Myslitel

Jeho motivace: Znalosti a kompetence

Obavy: Být považován za ignoranta

Myslitelé jsou spolupracovníci, kteří během hodinové schůzky nic neřeknou a poté o den nebo dva později pošlou e-mail s následnými myšlenkami. Vzhledem k tomu, že touží být informováni, nemluví, dokud nemají šanci zpracovat informace, raději místo toho poslouchají, než skočí do hovoru. Shromažďování informací je jejich vášní a dělá z nich neocenitelný zdroj pro společnosti. Otevřená kancelář by rychle vyčerpala jejich omezenou energii, potřebují mnohem víc než jen tichý prostor a autonomii, aby se učili svým vlastním tempem. Nepožadují rohovou kancelář, touží po nezávislosti.

Tip zvyšující produktivitu: Stanovení časového limitu pro výzkum a pozor na izolaci od týmu.

6. Opatrovník

Jeho motivace: Bezpečnost a podpora

Obavy: Chaos, vina a strach být sám

Opatrovníci jsou nejvěrnějšími zaměstnanci všech typů Enneagramu, i přes obtížné šéfy a nízký plat. Když přijdou na schůzky, jsou připraveni. Jejich často vtipný a důvěryhodný přístup je činí oblíbenými v celém týmu, ale jejich pochybovačné otázky „co kdyby“ mohou zpomalit pohyb společnosti. Šestky mají záhadnou schopnost vidět potenciální nejhorší scénáře v obchodním jednání a dobří vůdci budou dostatečně trpěliví, aby využili tuto jejich superschopnost, než aby byli naštvaní na jejich negativní pohled.

Tip zvyšující produktivitu: Stanovte časový limit pro vaše dotazy „co kdyby“ a pozor na nezodpovědnost.

7. Nadšenec

Jeho motivace: Štěstí

Obavy: Nuda, pocit pasti

Sedmičky rozsvítí místnost. Ve snaze o zábavu jsou to spolupracovníci, kteří mají dny dovolené rychle vyčerpané. Zvou administrativní pracovníky na tematickou party a umí pobavit všechny. Sedmičky mají popularitu a nadšení, které může urychlit skupinové projekty a posílit morálku, ale mají-li velet, přeskakují z jednoho úkolu na druhý, přičemž každý z nich je nedokončený.

Tip zvyšující produktivitu: Dokončete, co začnete, a pozor na syndrom FOMO a impulzivní výběr.

8. Šéf

Jeho motivace: Ochrana sebe sama

Obavy: Být pod kontrolou

Typ Šéfa organizuje schůzky, i když je nemá na starosti. Ačkoli se jejich sklon k přebírání úkolů může zdát blahosklonný, jejich motivace je často založena na nesobecké touze pomáhat chránit mise nebo spolupracovníky, kteří je mají na starost. Nedělají si starosti z toho, co si o nich druzí myslí, a umí se rozhodovat. Konfliktů se nebojí, snadno odhalí slabiny ostatních a mohou být silnými vyjednavači. Abyste získali jejich respekt, musíte být realisté.

Tip na zvýšení produktivity: Delegujte a důvěřujte a pozor na bossing.

9. Usmiřovatel

Jeho motivace: Stabilita a klid mysli

Obavy: Konflikt

Udržování míru a klidu je pro něj zásadní. Dobře se přizpůsobuje různým kancelářským kulturám, snaží se se všemi vycházet. Usmiřovatel má schopnost vidět všechny strany problému, což z nich dělá diplomatické prostředníky mezi týmy. Ačkoli se nechtějí podílet na kancelářské politice, nedostatek zájmu se může projevit pasivní agresí, takže je třeba občas vyžadovat jejich opravdovou zpětnou vazbu.

Tip zvyšující produktivitu: Priorizujte úkoly a respektujte odlišné názory.