Co o vás napoví vaše sny?

Co o vás napoví vaše sny? Zdroj: iStock.com / Grafika: Kristýna Dobeš Moučková

Malý on-line snář: Co to znamená, když se vám zdá o smrti nebo o vodě?

Jak řekl Sigmund Freud, sny nabízejí královskou cestu k nevědomé mysli. Bývají neuchopitelné, ale přesto představují významný psychoanalytický nástroj i objekt výzkumů neurovědců. Sen je naprosto legitimní psychický útvar srovnatelný s představou, vizí či fantazií. Díky interpretaci snových obrazů se tak můžeme ponořit za oponu vlastního nevědomí. Nahlédněte do našeho snáře a zjistěte, co vaše noční mentální toulky znamenají.

Sen o létání

Sny o létání se mohou svou náladou velmi lišit. Můžeme je prožívat jako osvobozující a vzrušující, anebo poněkud děsivé. Existuje také dvojí možný výklad létacích snů. Podle tradičních interpretací může létání ve snu symbolizovat touhu po svobodě a nezávislosti nebo také snahu uniknout ze stávajících okolností vlastního života. Nepříjemné pocity při létání ve snu naznačují, že někdo nebo něco vám brání udělat v životě další krok, někam se posunout. Pokud se snažíte vzlétnout, ale nedaří se vám to, možná se marně snažíte dosáhnout vysokých cílů, které jste si sami stanovili. A konečně, Freude, Freude, vždycky na tě dojde, létání může znamenat také sexuální tužby, a zejména touhu osvobodit svou sexualitu od svazujících společenských norem.

TIP NA VIDEO: Co čeká vaše znamení v roce 2024?

Video placeholde

Sen o nahotě

Nevíte, jak k tomu došlo, ale najednou stojíte uprostřed rušné ulice nazí. Anebo jste se ocitli bez šatů na večírku mezi spoustou kolegů a známých. „Tyto sny jsou často doprovázeny pocity studu a hanby,“ říká William Braun. „Také mohou být spojeny s pocity zranitelnosti a vystavením pohledů druhých.“ Volnější interpretace naznačuje, že pokud se ve snu ocitnete nazí na veřejnosti, obáváte se, že vyjdou najevo vaše nedokonalosti a selhání.

Možná trpíte impostor syndromem – připadá vám, že svých úspěchů jste dosáhli jen náhodou nebo nedopatřením, a až se na to přijde, budete muset s ostudou odejít. Pokud ovšem ve vašem „nahém“ snu chybí pocit studu, interpretace může být úplně opačná. „Takový člověk možná chce být vidět, uznáván a obdivován,“ podotýká psycholog Braun.

Sen o nehodě

Auta v našich snech představují životní energii a pohyb vpřed. Pokud se vám zdá, že ztrácíte kontrolu nad řízením nebo dostanete smyk, možná máte pocit, že se vám váš život vymyká z rukou. Pokud auto řídí někdo jiný, problém může být v tom, že svůj život neřídíte vy sami.

Sny o nereálných situacích

Nádherný večírek v pohádkovém paláci, opulentní hostina, návštěva v přepychovém butiku, ale také setkání s dávno zemřelým příbuzným, všechny tyto sny, zejména jsou-li provázeny silně pozitivními pocity, upozorňují na potřebu nahradit realitu snovou fantazií. „Sny mohou být léčivé. Pomáhají nám zpracovat obtížné emoce, které jsme prožili,“ říká k tomu psychoterapeutka Eliza Boquin.

Sen o nevěře

Sny o tom, že náš životní partner nás podvádí, mohou být silně stresující, ale je třeba si připomenout, že sny nejsou věštby, přinejmenším ne v tomto prvoplánovém slova smyslu. Přesto může být jejich význam lehce znepokojivý: „Moje zkušenost s těmito typy snů říká, že v hloubi mysli je nějaká pochybnost o partnerovi nebo o bezpečí ve vztahu, především v citovém slova smyslu,“ říká Eliza Boquin.

Zrada může mít mnoho podob, nemusí se jednat hned o nevěru. Možná máte pocit, že váš partner dává před vámi přednost někomu nebo něčemu jinému nebo že k vám není zcela upřímný. Pokud jste to naopak vy, kdo je ve snu nevěrný partnerovi, patrně ve svém vztahu nedostáváte všechno, po čem toužíte.

Sen o pádu

Pád z velké výšky je jeden z nejčastějších snových obrazů. Často tradovaný mýtus praví, že pokud se neprobudíte předtím, než ve snu dopadnete na zem, tak ve skutečném životě brzy zemřete. Není to pravda. Interpretace padání ve snu může být velmi široká a závisí na celkovém kontextu daného snu. „Může vyjadřovat strach ze selhání, ale také potřebu víc se uvolnit, přestat se kontrolovat a užívat si života,“ říká Russel Grant, autor výkladového slovníku snů.

Na motiv ztráty kontroly poukazuje také psycholog William Braun a dodává: „Pády ve snu mohou být spojeny také s pocity nejistoty nebo nedostatku potřebné opory.“ Velkou roli hrají pocity během samotného pádu. Padáte-li se strachem, význam je spíše negativní, naznačující nejistotu a úzkost. Pokud se naopak sami vrháte do prázdna a pád je doprovázen pocitem svobody, může to znamenat připravenost k velkým životním změnám.

Sen o pozdním příchodu

Spěcháte na důležitou schůzku nebo na zkoušku, ale už víte, že přijdete pozdě. Uvízli jste v zácpě, nemůžete najít cestu, ztratili jste se. Snažíte se, seč můžete, ale čas nemilosrdně běží. Sny o nestíhání jsou většinou výrazem nejistoty a úzkosti. Možná se vám nedaří plnit své vlastní cíle, máte pocit, že jste v životě pozadu. Anebo vám vaše podvědomí říká, že byste měli v určitém smyslu změnit směr, vydat se v životě novou cestou.

Sen o pronásledování

Sny o pronásledování známým či neznámým útočníkem jsou velmi časté a zároveň patří k nejděsivějším. Podle různých teorií nám skrze tyto noční můry naše podvědomí sděluje, že se v bdělém životě snažíme něčemu vyhýbat. Doslova před něčím utíkáme. Dává to smysl: vždyť všechno, co ve snu vidíme a zažíváme, je produktem naší vlastní nevědomé mysli. A tedy i tím útočníkem, před kterým zoufale prcháme, jsme my sami.

Konkrétnější výklad závisí na tom, kdo je naším snovým pronásledovatelem. Pokud se jedná o zvíře, možná se snažíme uniknout něčemu divokému v sobě – hněvu, vášni či jiným intenzivním pocitům. Pokud nás pronásleduje něco, co nemůžeme zahlédnout, může se jednat o pozůstatek traumatu z dětství. „Příšera v roli pronásledovatele může zastupovat nějakou závislost, dluhy nebo vyzrazené tajemství,“ dodává William Braun.

Sen o smrti

Smrt milovaného člověka nebo vlastní umírání ve snu podle výkladových teorií symbolizují obavy z velké životní změny nebo strach z neznáma. „Stejně jako smrt i změna může být děsivá, protože nevíme, co se nachází na druhé straně,“ říká Lauri Loewenberg, autorka knihy o výkladu snů. Pokud se nám například zdá o smrti vlastního dítěte, může to prostě znamenat, že dítě dospívá, mění se a v nás to vzbuzuje přirozené obavy.

Sen o těhotenství

Sny o těhotenství mají celou řadu výkladů týkajících se kreativity stejně jako různých životních strachů. Bývají však většinou spíše pozitivní. „Něco ve vás vyrůstá a rozvíjí se,“ upřesňuje Lauri Loewenberg. Obecně bývají spojovány s novými životními začátky: změnou práce, přestěhováním, novým vztahem. Pokud je těhotenství ve snu nějakým způsobem traumatické nebo ohrožené, může souviset s obavami ženy, že nebude dobrou matkou.

Sen o vodě

Symbol vody lze interpretovat velmi široce, jako metaforu svobody nebo klidu, ale také může vyjadřovat pocit, že lidé okolo vás nepodporují, je toho na vás příliš. Vždy záleží na tom, jaké pocity ve vás voda ve snu vzbuzuje.

Sen o zkoušce

Jdete na státnice a víte, že jste se vůbec nepřipravovali. Vytáhnete si maturitní otázku, o které jste nikdy neslyšeli. Učitel vás vyvolá před tabuli a vy máte v hlavě jako vymeteno. Kdo někdy nezažil hrůzostrašný sen o školním zkoušení? Podle psychologických výzkumů patří tento typ snů k těm úplně nejběžnějším. Vyjadřují náš strach ze selhání a nedostatek sebevědomí.

Školní zkoušení, maturita nebo jiná zkouška jsou příkladem stresové situace, při níž jsme přímo konfrontováni se svým selháním,“ říká psycholog Craig Hamilton Parker. Náš mozek se také tímto způsobem může vypořádávat s tím, že se cítí nepřipravený na určitý typ situací.

Sen o znehybnění

Chcete utéct, ale nemůžete se pohnout. Nohy jsou jako přilepené k zemi. Anebo dokážete utíkat jen velmi pomalu, jako byste běželi v hluboké vodě. Sny o znehybnění jsou často spjaté se sny o pronásledování. Důležitý je pocit bezmocnosti, který při nich prožíváme. Naznačuje, že určitou oblast v životě nemáme pod kontrolou. Ať děláme, co děláme, nedokážeme s tím pohnout.

Sen o ztrátě hlasu

Zoufalství podobné snu o znehybnění můžeme cítit ve snu, kde chceme volat o pomoc, ale nedokážeme vydat ani hlásku. Tento typ snů naznačuje, že chceme svému okolí něco sdělit, ale nenacházíme odvahu. Možná se také cítíme ignorováni: nikdo nás neposlouchá. William Braun však dodává, že tento sen ve skutečnosti může být projevem spánkové paralýzy, nebezpečného stavu mezi spánkem a bděním.

Sen o zubech

Sny o vypadávání zubů patří k velmi nepříjemným, ale poměrně častým. Mohou znamenat obavy o vlastní zevnějšek či atraktivitu, ale také strach, že nedokážeme komunikovat se svým okolím. „Podstatou zubů je jejich schopnost kousat, trhat, rozmělňovat,“ říká Penny Pierce, autorka výkladového slovníku snů. „Když vám vypadají, ztrácíte svou sílu, schopnost bránit se a být asertivní.“ Vypadávání zubů ve snu může být tedy projevem úzkosti, strachu z odmítnutí, pocitu bezmocnosti.

Doporučujeme

Načíst další články