Magický kód: Jak nás ovlivňují čísla?

Čísla jsou všude kolem nás. Ať chceme nebo ne, za leccos jim vděčíme. Určují třeba to, jak dokážeme myslet, prožívat a cítit. Nemalý vliv mají také na to, zda jsme v životě úspěšní a jak využíváme svůj potenciál.

Datum a hodina našeho narození jsou z pohledu numerologie něco jako kód, druhá DNA, ve které je vše zaznamenáno.

Zdaleka nejde pouze o součet číseldne, měsíce a roku narození. Působí na nás vždy hned několik čísel současně a jejich kombinace se mění pravidelně v průběhu života.

Důležitý je také vzájemný vztah čísel. Přesněji to, zda se vzájemně podporují nebo jdou proti sobě. Stejně jako lidé i každé číslo má určitou povahu, která ovlivňuje to jací jsme.