Jak nás ovlivňují čísla?

Jak nás ovlivňují čísla? Zdroj: Shutterstock

Magický kód: Jak nás ovlivňují čísla?

Čísla jsou všude kolem nás. Ať chceme nebo ne, za leccos jim vděčíme. Určují třeba to, jak dokážeme myslet, prožívat a cítit. Nemalý vliv mají také na to, zda jsme v životě úspěšní a jak využíváme svůj potenciál.

Datum a hodina našeho narození jsou z pohledu numerologie něco jako kód, druhá DNA, ve které je vše zaznamenáno.

Zdaleka nejde pouze o součet číseldne, měsíce a roku narození. Působí na nás vždy hned několik čísel současně a jejich kombinace se mění pravidelně v průběhu života.

Důležitý je také vzájemný vztah čísel. Přesněji to, zda se vzájemně podporují nebo jdou proti sobě. Stejně jako lidé i každé číslo má určitou povahu, která ovlivňuje to jací jsme.

Pokračování 2 / 10

Jednička

Liché číslo odpovídající mužské energii. Jednička znamená začátek, charakteristická je pro ni rychlost, dravost, vědomí vlastní důležitosti. Je silná, ambiciozní, ovládá hlavu a myšlení.

Jedničkoví lidé mívají tendenci jít do všeho naplno, nesnesou průměrnost a vše, co dělají, musí mít ohlas. Touží se prosadit, mívají vůdcovské sklony, neradi se podřizují nebo poslouchají, jejich ego se projevuje poměrně hlasitě.

Jsou samostatní, nezávislí, málokdy žádají o pomoc, protože jen těžko přiznávají vlastní slabost.

Jednička je číslo dobré komunikace, případně její potřeby. Tito lidé bývají nároční k sobě i ostatním a často přebírají velení i v partnerském vztahu. City projevují jen zřídka.

Pokračování 3 / 10

Dvojka

Sudé, a tedy ženské číslo. Číslo intuice, „šestého smyslu“.

Její nositelé bývají klidnější povahy, nesnesou nátlak a stres. Jsou jemní, citliví a láskyplní. Touží po harmonii. Jejich povaze jsou blízké hluboké emoce a výrazné prožívání, někdy až přílišný sentiment.

Na rozdíl od 1 na sebe 2 jen zřídkakdy přebírá zodpovědnost. Tito lidé bývají stvořeni pro život ve dvou, nedokáží být sami. Spíše než rozumem se řídí pocity a intuicí.

Spolu s číslem šest patří k vůbec nejnaivnějším číslům, jsou velice otevření a očekávající. Úskalím dvojkových lidí může být sklon k citové manipulaci a poměrně časté nevyrovnanosti.

Pokračování 4 / 10

Trojka

Liché číslo, mužská energie. Typická je bystrá logika a představivost.

Lidé pod vlivem trojky milují výzvy, protože je motivují k nejlepším výkonům. Stresové situace zvládají s přehledem a v podstatě i rádi. Nesnáší nudu, potřebují být neustále něčím zaměstnaní. Láká je dobrodružství, neobejdou se bez motivace a vnějších podnětů.

Špatně snášejí stereotyp. Repetetivní činnosti je unavují a reagují podrážděně. Trojkoví lidé dokáží být velice kritičtí, zastávají názor, že zvládnou vše nejlépe sami.

Trojky rády porušují pravidla. V extrémním případě bývají úplatné, náladové a mají sklony k podvodům.Milují sex v jakékoli podobě a ve vztahu nebývají příliš věrné.

Pokračování 5 / 10

Čtyřka

Důležité číslo s ženskou energií je ztělesněním stability.

Čtyřkoví lidé bývají praktičtí a spravedliví. Pohání je touha po dokonalosti. Typickou vlastností je trpělivost, houževnatost a pragmatické uvažování.

Umí být vytrvalí a rozhodní. Málokdy se ale dobrovolně chopí iniciativy. Neradi vybočují z cesty, pro kterou se rozhodli. Mnohem raději se drží původního plánu. Překvapení a změny špatně snáší.

Čtyřkoví lidé bývají věrní a vázaní ke své rodině, umí prožívat city velice intenzivně, jen zřídka je ale ventilují na povrch.

Lidé pod nadvládou čísla čtyři bývají velice schopní, nicméně si příliš nevěří a potřebují podporovat. Úskalím čtyřky jsou silné vnitřní strachy a skrývané emoce, nízké sebevědomí a nedůvěra ve vlastní schopnosti.

Pokračování 6 / 10

Pětka

Dobrodružná pětka s dominantní mužskou energií. Svobodomyslné číslo, milující změnu, výzvy, nové zážitky.

Život s člověkem pod nadvládou čísla pět nemůže být nikdy nudný ani jednoduchý.

Ve vztahu s ním je nutná dávka tolerance a pochopení. Pětkoví lidé bývají velice aktivní a plní nezkrotné energie, často dodávají odvahu ostatním. Když se zamilují, prožívají naplno a všemi smysly. Vadou na kráse jim může být nestálost a problém dodržet závazek. Rádi si užívají všeho, co život nabízí.

Osobní svoboda a nespoutanost pro ně zásadní.

Pokračování 7 / 10

Šestka

Nejromantičtější a také nejnaivnější ženské číslo.

Základem života většiny šestkových jedinců jsou dokonalé vztahy. Šestka je číslem očekávajícím a přijímajícím. Má silný smysl pro krásu a umění. Mívají vytříbený vkus a často jsou umělecky nadané. Ve svém životě potřebují rovnováhu a spokojený partnerský vztah.

Více než ostatní čísla má šestkasklon k závislostem jakéhokoli druhu.

Šestkoví lidé jsou citliví a soustředění na své prožívání, životu ve dvou přisuzují velký význam. Většinou bývají velice pohlední, často úspěšní v uměleckých oborech.

Soužití s nimi může být náročné z hlediska (ne)plnění jejich očekávání, která jsou mnohdy nastavena nesmyslně vysoko.

Pokračování 8 / 10

Sedmička

Složité a velice citlivé číslo, mužská (jang) energie. Lidé pod nadvládou sedmiček bývají složité osobnosti a život s nimi není jednoduchý.

Mívají sklon k dramatům a extrémním řešením (ber nebo nech být). Jsou citliví a intuitivní. Nesnesou nespravedlnost a bojují za pravdu.

Sedmička je léčitelským číslem, dokáže se vcítit do problémů a bolesti druhých, je velmi spoluúčastná.

Tito lidé cítí hlubokou potřebu neustále ve svém životě hledat a věřit, mají dobrý pozorovací talent. Nejlepších výkonů dosahují, pokud mají klid na práci.

Inklinují k uzavírání se do sebe. Jejich touha po nezávislosti může v negativním smyslu ovlivňovat i jejich milostný život, typická je pro ně citová zdrženlivost.

Pokračování 9 / 10

Osmička

Přestože jde o ženské číslo, osmička umí být logická, rychlá a netrpělivá. Vyniká bystrým odhadem a vysokou inteligencí, často se obrací k materiálním hodnotám.

Touží po moci, dokáže skvěle manipulovat. Osmičkoví lidé vyhledávají nové výzvy, jsou rozhodní a neztrácejí smysl pro realitu. Rádi utrácí a peníze jsou jejich základní potřebou.

Umí skvěle kombinovat, všímají si detailů. Velice důležitá je rovnováha a plynulý tok energie. Přejí si uznání a úspěch.

Dokáží být skvělými baviči, ovšem vtipy nikdy neobracejí na sebe, mimořádně špatně snášejí kritiku. Po citové stránce jsou přímočaří a vášniví, bojují však s vysokou žárlivostí a nutkáním vlastnit.

Pokračování 10 / 10

Devítka

Duchovní a pravdivé číslo. Devítky jsou vysoce analytické. Základní potřebou je hledání a pochopení. Lidé narození pod vlivem tohoto čísla jsou přesní a mají sklon upínat se na vysněné ideály.

Obecně mají bohadou fantazii a je jim vlastní všestrannost. Devítka zahrnuje moudrost a povahu všech ostatních čísel. Dokáže se naladit na druhé, snadno vidí řešení jejich problémů.

Devítkoví lidé umí být skvělými terapeuty svému okolí, sami si však často nevědí rady, jak naložit s vlastním životem.

V lásce jsou tito lidé upřímní, laskaví a opravdoví. Mnohdy však očekávají více citu od svého protějšku, než sami umějí nabídnout.

Článek vznikl ve spolupráci s Dama.cz.