Skřípe to mezi vámi? Co dělat, abyste se nerozvedli

Skřípe vám poslední dobou manželství? Podle výzkumů se rozvádí polovina manželství. Známe pomoc. Americký psycholog John Gottman umí s pravděpodobností hraničící prakticky s jistotou říct, jestli rozvod postihne i to vaše. Tentýž muž umí ale také pomoct, aby vaše manželství vydrželo.

Protože žiju už ve druhém manželství, ta otázka mě napadne poměrně často: Vydrží nám to? Americký psycholog John Gottman by mi na tuhle otázku dokázal odpovědět s přesností 91 %. A stačilo by mu k tomu sledovat zhruba patnáctiminutový rozhovor mezi mnou a mým mužem, kdy bychom se pokoušeli vyřešit nějaký spor.

Stejný experiment už Gottman provedl s tisícovkami párů před námi. Natáčel je přitom na video. Na obrazovém záznamu pak sledoval reakce jednotlivých párů. Kromě jiného hodnotil třeba výrazy v obličeji, gestikulaci rukama, ale také to, jakým způsobem se vlastně hádají. Gottman tvrdí, že manželství nehubí hádky, jak si většina z nás myslí, neboť manželství bez hádek je mýtus. Co ho zabíjí, jsou především negativní interakce s nimi spojené. Konkrétně jde o tyhle.

Kritika (především výroky typu „ty vždycky“, „ty nikdy“ nebo „ty jsi tak zapomnětlivý“) pohrdání (často v podobě sarkasmu nebo chytání se za hlavu a obracení očí v sloup)

Defenzivnost (především stavění se do pozice nevinné oběti ve smyslu například: „Já toho pro tebe tolik dělám a podívej se, jak se chováš ty. Tobě se člověk nezavděčí.“)

Zazdívání (dívání se ostentativně stranou, záměrné nereagování, případně odchod z místnosti nebo z domova)

John Gottman připomíná, že nikdo z nás není bez chyby, a proto není možné vyhnout se jim úplně. Problém ale je, pokud se vám tihle čtyři jezdci apokalypsy, jak je nazývá, nastěhují do vztahu napořád. Aby se tak nestalo, psycholog vytvořil a sepsal knihu Sedm principů spokojeného manželství, která by vám měla pomoct se zvládáním konfliktů a s posílením přátelství a důvěry, jež podle Gottmana tvoří základ každého dobrého vztahu. Které principy to jsou?