.

. Zdroj: iStock.com

Sorry syndrom: Proč se tolik omlouváme?

Víc než děkuji nebo prosím váš každodenní život provází slova omluvy. Ještě než začnete cokoliv dělat, předem se omluvíte a když s prací skončíte, pro jistotu se zase omluvíte. Promiňte, ale není těch omluv ve vašem životě nějak moc? Kde se takové chování ve vás bere?

Proč někteří lidé cítí potřebu se tolik omlouvat? Co je k tomu vede? Možná máte ve svém blízkém okolí mezi přáteli, stejně jako já, člověka, který omluvami nešetří. Omlouvá se za čas, za to, že něco neumí, nestíhá, špatně se vyjadřuje, za své názory, vlastně za vše.

Tak jako moje kamarádka Katka. Když se vidíme, začne to omluvami, jak není dostatečně upravená, pokračuje, že neměla čas mi zavolat, omluvou číšníkovi, že má ruce na stole a on jí nese kávu, a pokračujeme dál. Katka je skvělá, krásná a chytrá žena, ale asi to vidíme jen my ostatní a ona ne. Odborníci uvádějí, že Syndrom "omlouvám se", o kterém mluvíme, pochází z pocitu nejistoty. Rovněž se říká, že se ženy více než muži častěji omlouvají za věci, za které nemusí.

Jéé, ono prší. Promiňte

Nízká sebeúcta bývá hlavním důvodem, proč lidé sklouzávají k omluvám. Vyhýbají se očnímu kontaktu a snaží se co nejrychleji dostat z nepříjemné situace. Často jsou to lidé více úzkostní, hodně se starají o pocity druhých, bývají submisivnější ve vztazích a nevěří vlastním úsudkům. „Typickým příkladem je situace s dveřmi. Když otvíráte dveře a chcete projít a současně prochází někdo jiný, říkáte "omlouvám se".

Lidé to dělají proto, že mají pocit, že někomu stojí v cestě a mají potřebu se ospravedlnit. Řekněme, že přílišné omlouvání může být také nástrojem, jak oslovit lidi stejného ražení,“ vysvětluje Samantha Boardman ve své studii "Syndrome Sorry": Omlouváte se za déšť?

Nadbytečné omluvy představují silný a snadno použitelný nástroj pro sociální vliv. Dokonce i když nenesou vinu, mohou jednotlivci zvyšovat důvěru a oblibu tím, že říkají: "Promiň." Jen se zamyslete. Lidi, kteří se omlouvají, nebývají konfliktní. Ostatní k nim mají spíše ochranitelský přístup, ale práce s nimi také nebývá jednoduchá. Nedokáží se rozhodnout nebo svá rozhodnutí často mění. A navíc osoba, která říká neustálé omluvy, svým chováním tak trochu snižuje očekávání ostatních. A to je forma manipulace. Když takový člověk něco pokazí, budeme mírnější, soucitnější a častěji ho omluvíme. On nás přeci varoval. Brání se zodpovědnosti.

Omlouvám se, ale co s tím?

Dr. Boardman hovoří o způsobech, jak můžete tento špatný zvyk změnit. Místo abyste řekla: "Promiňte, že se loučíme," můžete říct "Děkuji, že jste poslouchali." Jak říká psycholožka Monica Drake: "Naučte se přijímat sebe sama a rozhodnutí, která uděláte, aniž byste se za to omluvila. A naučíte se přijmout skutečnost, že je nemožné, aby všichni byli neustále šťastní a spokojení." Omluvy patří do situací, kdy jste něco pokazila, ublížila, zpozdila se aj., ale ne za to, že dýcháte, že jste prošla dveřmi první a nebo za to, že máte špatný den.

Většina věčně se omlouvajících jedinců trpí nízkou sebeúctou, a proto je důležité zapracovat na jejím zvýšení. Nepůjde to hned, chce to trpělivost a soustředit se na to, kdy omluvy říkáte, a stopnut je v situacích, kdy nejsou potřeba. Odborníci se shodují na tom, že „ sorry syndrom“ nejspíše pramení z dětství, kdy dítě bylo často kritizováno, často hnáno k dokonalosti a bylo pod vlivem autoritativní výchovy. Nesete si z dětství takové břímě? Je-li velké, žádejte o pomoc odborníka.

Podporujte své sebevědomí, dělejte věci, ve kterých jste dobrá, dokažte se pochválit sama, myslete více na sebe a vnímejte, co pravdu chcete. Předtím, než se omluvíte, zastavte se a zeptejte se sama sebe: "Udělala jsem opravdu něco špatného?" Pokud je odpověď ne, neomlouvejte se.