Moc mě toho nerozhází. Své emoce znám

Moc mě toho nerozhází. Své emoce znám Zdroj: iStock.com

Jací jsou emočně vyrovnaní lidé? Máte tyto vlastnosti?

Jaké jsou vaše vztahy? Milostné, pracovní, sourozenecké nebo jen zkrátka vztahy k lidem obecně. Podle odborníků je výrazně ovlivňuje vaše emoční vyrovnanost. Jak se chovají ti, kteří své emoce ovládají? A na čem můžete zapracovat?

Člověk je denně součástí mnohých vztahů a to, jak umí pracovat se svými emocemi, ovlivňuje, jaké si je bude vytvářet. Oblast vztahů není jednoduchá a přináší řadu výzev, ale zároveň i spoustu lásky do života. Způsob, jakým zpracováváte své emoce, určuje dle vztahové koučky Nadine Piat, jak budete řešit problémy, které se objeví ve vašem životě. „Pokud jste emocionálně spíše labilní a ve svých emocích se zmítáte a ony ovládají víc vás než vy je, je pro vás mnohem těžší zpracovat a vyrovnat se se vztahy a okolnostmi, s nimiž se setkáváte. Když však dokážete opravdu najít mír ve svém emocionálním já, začnete vidět život a vztahy úplně jiným způsobem.“ Tak jako emočně vyvážení lidé, kteří mají dle Nadien Piat srovnané právě tyto oblasti. V jakých z nich se potřebujete zlepšit vy?

Milují, kdo jsou

Sebeláska je jedním z nejdůležitějších aspektů lásky. Když milujete to, kdo jste, a věříte ve svou hodnotu, nedostatky a vše, je mnohem snazší rozvíjet vztahy a ovlivňovat životní podmínky. Když jste citově zdravá, cítíte se dobře. Znáte se uvnitř i navenek včetně svých silných a slabých stránek. To, kým jste uvnitř, se odráží navenek. Neschováváte se za maskou, nepředstíráte, že jste někým jiným. Jste sama sebou, aniž byste se za to styděla.

S ostatními zachází dobře

Pokud jste emocionálně zdravá, máte možnost vidět jiné lidi se soucitem a všímavostí. V zásadě s nimi zacházíte s laskavostí a úctou. Jste citlivá na potřeby a emoce druhých a jste ochotna pomoci tam, kde můžete. Ať už nasloucháte příteli nebo vrátíte ztracenou peněženku či pomůžete kolemjdoucím, s lidmi zacházíte dobře. Avšak vaše laskavost má své hranice a vy jste si jich vědoma.

Dobře se přizpůsobují

Emocionálně zdravý člověk má vrozenou schopnost přizpůsobit se mnoha okolnostem, které život přináší. Má schopnost posoudit situaci, o co jde, uvědomit si své okolí a emoce své i ostatních a učinit rozhodnutí na základě informací, které má před sebou. Ti, kteří jsou citově zdraví, chápou, že s okolnostmi může přijít i jiné řešení. Jsou chvíle, kdy budete muset věci řešit a jednat, ale i situace, kdy zkrátka nemusíte dělat vůbec nic, necháte věci tak, jak jsou. Tato kvalita vám umožňuje přistupovat k životu a vztahům otevřeně.

Jsou vděční

Je pro ně snadné ukázat vděčnost těm, kteří jsou v jejich životě důležití, a jsou vděčni za svůj život, bez ohledu na to, co se stalo nebo stane. Sklenici vidí spíše napůl plnou než z poloviny prázdnou. Oceňují, co a koho v životě mají, a věnují jim pozornost víc než tomu, co nemají. Uvědomování si vděčnosti je skvělé pro budování zdravých vztahů. Díky tomu se vy, vaše děti, rodiče a přátelé budete cítit ocenění.

Vnímají své emoce

Dalším příznakem velkého emočního zdraví je, že přijímáte své emoce jako přirozenou součást života. Víte, jak pracovat se svými emocemi, a nenecháte se jimi přemoct. Chápete, že ve vašem životě budou a jsou období vzestupů a pádů, a umíte najít způsoby, jak porozumět emocím, aby nezasahovaly do vašeho každodenního života.

Vedou vášnivý život

Využíváte své dovednosti a schopnosti na pomoc nebo podporu něčeho, čemu věříte? Možná se dobrovolně věnujete dětem, jste aktivní v charitě nebo se účastníte běhů na podporu dobré věci. Emocionálně vyvážení lidé jsou rádi ve spojení s něčím, co má vyšší význam. Těmito aktivitami utvářejí svůj obraz o životě a lásce.

Milují svůj život

Čeho si v životě ceníte? Z výzkumů, které vedl britský psycholog Steve Taylor, vyplynulo, že ti, kteří přikládají velkou důležitost získávání bohatství, touze být slavnými a nejatraktivnějšími, často nejsou emocionálně stabilní. Avšak ti, kteří si cení seberealizace a pomáhají druhým, jsou v životě šťastnější a spokojenější. To nutně neznamená, že nemáte mít finanční cíle a přát si materiální věci, jednoduše to jen znamená, že si ceníte životních zkušeností víc než získávání věcí, abyste ukázala na jejich hodnotu a svou hodnotu jimi podmiňovala a potvrzovala.

Doporučujeme

Načíst další články