.

. Zdroj: iStock.com

Emoční zdraví: Ovládáte své emoce, nebo ony vás?

Jak vnímáte své emoce? Dokážete je ovládat, nebo ovládají ony vás? Emoční zdraví je vedle toho tělesného a duševního další součástí vaší spokojenosti. Neznamená to, že se musíte celý den smát, spíš se v emocích vyznat. Jak na to?

Dobré emocionální zdraví je základním aspektem podpory odolnosti, sebeuvědomění a celkové spokojenosti. Někdy je zaměňováno za duševní, avšak jsou to dvě odlišné oblasti. Emoční zdraví se zaměřuje více na emoce, zranitelnost a autentičnost. Druhou mylnou představou o dobrém emočním zdraví je, že jste vždy šťastná nebo bez negativních emocí. Je to ale trochu jinak. Dobré emoční zdraví se projevuje dovedností pro zvládání vzestupů a pádů každodenního života. Už jste někdy zažila den bez sebemenší negativní emoce? Žádné zamračení, zvýšení hlasu, nesouhlasu, naštvání či sebelítosti? Řekli bychom, že asi ne. Negativní emoce asi nevyženete, ale můžete se s nimi naučit pracovat, aby neovlivňovaly váš život. Tuto výsadu ponechte těm pozitivním. Dobré emoční zdraví je zásadní pro vaši celkovou pohodu. A vy rozhodně chcete být v pohodě.

Jak to vypadá, když jste emočně zdrávi?

Nejlépe to poznáte na příkladu. Psycholožka Juli Fraga ukazuje hned několik příkladů dobrého emocionálního zdraví a dopad, který může mít. „Všimnete si rozrušujících emocí, když se objeví, a to vám umožní pojmenovat je a zpracovat je zdravým způsobem. Můžete se například rozhodnout mít soucit s někým, kdo vám ublížil nebo vás naštval, než abyste na něj hned vystartovali a naštvali se. Nebo se rozhodnete stanovit si zdravé hranice v práci nebo s blízkými,“ dává důraz na vnímání emocí odbornice a doplňuje. „Vedle emocí je to vnímání i svých myšlenek, to znamená umět přeměnit kritický vnitřní hlas na příležitost pro sebelásku a soucit.“ Vyzkoušet to můžete v situaci, když o sobě začnete přemýšlet negativně, nevěříte si a kritizujete se: „Nejsem dost dobrá, abych to zvládla. Vždyť jsem tlustá. Nikdy si nenajdu práci, která mě bude bavit.“ Přemýšlejte, jak byste odpověděla, kdyby vám tyto negativní věty říkali vaši blízcí, partner, děti, přátelé? Nebo, co byste jim řekla, kdyby tyto soudy o sobě pronášeli oni? Už vás slyším říkat: „To zvládneš. Jsi trošku silnější, ale když začneme běhat, shodíš to.“ Tak proč si nedodat odvahu, radost a energii sama? K tomu vám také pomůže zvědavost. „Emocionální zdraví vzkvétá, když jste zvědaví na své myšlenky, chování a pocity a na to, proč mohou v určité chvíli vzniknout,“ říká Juli Fraga. Je důležité umět si položit otázku: „Proč tak reaguji?“ nebo „Co mě v mé minulosti vede k tomu, že říkám, chovám se, reaguji tak a tak?“

Práce s emocemi přinese ovoce

Jedním z nejdůležitějších pozitivních přínosů je odolnost vůči stresu. Výzkumy US National Library of Medicine ukazují, že emoční tíseň vás činí zranitelnějšími vůči fyzickým nemocem tím, že ovlivní váš imunitní systém. Emočně labilnější lidé bývají proto mnohem častěji nemocní. Ale i po výrazném emočním vypětí často onemocníme, neboť jsme náš imunitní systém oslabili.

Dalším pozitivem dobrého emočního zdraví jsou hlubší vztahy. Když jste vybaveni dovednostmi zvládat své emoce, je pro vás snazší navázat kontakt s ostatními a projevovat více empatie a soucitu. Umíte dobře pracovat s argumenty, nezačnete se hned hádat a mluvíte prostřednictvím svých pocitů. Máte vyšší sebeúctu. Vaše myšlenky, pocity a zkušenosti ovlivňují to, jak se cítíte. Dobré emoční zdraví vám pomůže vidět v sobě to nejlepší navzdory všemu, co se kolem vás děje.

Ruku v ruce s dobrým emočním zdravím jde energie, které máte více. Díky pozitivnímu pohledu se budete cítit nabití energií a budete se lépe soustředit a myslet jasněji. Zatímco špatné emoční zdraví vyčerpává vaše duševní zdroje a vede k únavě.

Jak mohu zlepšit své emoční zdraví?

Emoční zdraví je spíše proces než cíl. Je pravděpodobné, že už možná teď, sami od sebe, děláte nějaké věci, které pomáhají posílit vaše emoční zdraví. Při procházení těchto tipů nezapomeňte, že emoční zdraví není o tom, abyste měla vždy dobrou náladu. Jde o to vybavit se na situace dobré i špatné a umět je emočně zvládnout.

1. Procvičujte zvládání emocí

„Učení se strategiím zvládání, které emoce umírní, vám může pomoci lépe reagovat,“ radí psycholožka Juli Fraga. Mezi strategie řadí meditaci, odpočinek, poslouchání hudby, čtení a nebo sezení s terapeutem.

2. Hýbejte se

Pokud jste v práci nebo doma zahlceni stresem a povinnostmi, pravidelné cvičení může být problém. I tak si čas na fyzickou aktivitu rozhodně najděte. Proč? Umí totiž zlepšovat vaše emoční i fyzické zdraví. Snažte se vyhradit si 30 minut denně na nějaký druh fyzické aktivity. Pokud máte málo času, najděte si alespoň 10 nebo 15 minut na rychlou procházku.

3. Posilujte sociální vazby

Vazby s ostatními mohou mít silný vliv na vaše emoční a fyzické zdraví. Zůstat ve spojení s blízkými vám může poskytnout podporu, když procházíte životními výzvami. Podporujte tato spojení trávením času s blízkými přáteli a rodinou, ať už osobně nebo po telefonu.

4. Všímejte si

Rostoucí počet výzkumů spojuje všímavost s menší emoční reaktivitou a větší spokojeností ve vztazích. Všímavost může být tak jednoduchá. Naučte se soustředit se na jednu věc najednou, vyzkoušet detox na sociálních sítích nebo se jednou za čas vykašlete na domácí povinnosti. Jde o to být v souladu s praxí všímavosti a věnovat i jen pár minut něčemu, co vás baví.

5. Kvalitně spěte

Kvůli špatnému spánku budete náchylnější ke stresu a úzkosti. A to nikdo nechce. Jedna studie z roku 2018 zjistila, že nedostatek spánku vede k opakujícím se negativním myšlenkám. Přílišná únava vás činní emocionálně reaktivnější. Odsekáváte. Snadno na někoho vyjedete. Zkrátka jste nepříjemná. Tato emoční reaktivita může negativně ovlivnit váš pohled na svět, výkon a vztahy. Zamyslete se nad svým spánkem a udělejte vše pro to, aby byl dobrý a dostatečně dlouhý. Rychle tuto změnu poznáte.