...

... Zdroj: iStock

Keltský horoskop stromů: Který je ten váš a co o vás vypovídá?

Keltský horoskop stromů neboli stromoskop se od klasického horoskopu v mnohém liší. Oficiálně začíná listopadem, protože právě v tomto měsíci začíná i keltský rok, a nedělí se na měsíce, ale na desetidenní období. K nim Keltové přiřadili jednadvacet stromů a jimi inspirované charakteristiky vlastností. Takže... který strom je ten váš?

Jabloň (23.12.-1.1. a 25.6.-4.7.)

Jste citliví a zároveň impulzivní. Oplýváte osobitým půvabem a ochotou k dobrodružství. Umíte si taky čas od čas zaflirtovat, protože máte rádi změnu. Věrnost není vaší silnou stránkou. Najdete-li ale toho pravého, můžete se i vy usadit. Vaší slabou stránkou je přílišná důvěřivost, která vás může přivést na mizinu.

Pokračování 2 / 21

Jedle (2.1.-11.1. a 5.7.-14.7.)

Jste vznešení a lidé na vás obdivují drsnou krásu a půvab. Vždy si dáváte záležet na tom, abyste byli elegantní a upravení. Možná i díky tomu hůře získáváte přátele, jste totiž také nedůvěřiví. Býváte osamělí, jste zdrženliví a pomalu si ostatní pouštíte k tělu. Na druhou stranu rádi pomáháte. Jste zodpovědní ve své profesi, pracujete pečlivě. Milujete nové věci a rádi se vzděláváte. Bohužel v partnerství kladete na druhé velké nároky, což může vést k častým rozchodům.

Pokračování 3 / 21

Jilm (12.1.-24.1. a 15.7.-25.7.)

.
. | Zdroj: Shutterstock

Jste velmi ctižádostiví a fyzicky velmi přitažliví. Nemáte rádi nepohodu a umíte se dobře ovládnout. Ostatní obvykle netuší, že vás něco trápí. Jste skvělí vedoucí pracovníci, ale jste na ostatní nároční – chyby netolerujete. Vaše povaha je tak trochu despotická, ale máte díky bohu smysl pro humor, čímž to vyvažujete. Abyste byli spokojení v lásce, musíte být tolerantní.

Pokračování 4 / 21

Cypřiš (25.1.-3.2. a 26.7.-4.8.)

Cypřiš: Býváte zdraví a šťastní. Dokážete se těšit z každého okamžiku. Vše se snažíte vidět pozitivně.
Cypřiš: Býváte zdraví a šťastní. Dokážete se těšit z každého okamžiku. Vše se snažíte vidět pozitivně. | Zdroj: iStock

Lidé, kterým patří tento strom, bývají šťastní a zdraví. Dokážou se těšit ze života a z každého okamžiku. Neberou si k srdci špatné věci, ale snaží se vidět vše pozitivně. Jsou oblíbení u ostatních, milují cestování a mají rádi rodinnou pohodu. Konflikty jsou jim cizí, jejich předností je umění diplomacie.

Pokračování 5 / 21

Topol (4.2.-8.2., 1.5.-14.5. a 5.8.-13.8.)

Topol: Okolí vás obdivuje, ale nafoukaní nejste. Roztrhli byste se pro druhé. Velmi často býváte nepochopeni. Jste náladoví.
Topol: Okolí vás obdivuje, ale nafoukaní nejste. Roztrhli byste se pro druhé. Velmi často býváte nepochopeni. Jste náladoví. | Zdroj: iStock

Podobně jako topol, tak i lidé, kterým náleží tento strom, bývají fyzicky krásní. Okolí vás tedy obvykle obdivuje a vaše krása vyvolává nezřídka žárlivost. Nafoukaní ale nejste, naopak byste se roztrhali pro druhé. Vaše city ale bývají často nepochopeny, proto býváte osamělí. Vaší slabší stránkou je také vaše náladovost a vztahovačnost. Proto jste ve vztazích jen málokdy schopni kompromisů. Mezi vámi je hodně umělců, nejčastěji výtvarníků.

Pokračování 6 / 21

Cedr (9.2.-18.2. a 14.8.-23.8.)

Cedr: Jste sebejistí a rozhodní, máte neotřelé nápady. Někdy jste zbrklí a chováte se neuváženě.
Cedr: Jste sebejistí a rozhodní, máte neotřelé nápady. Někdy jste zbrklí a chováte se neuváženě. | Zdroj: iStock

Jste sebejistí a rozhodní, míváte neotřelé nápady a tvůrčí schopnosti. Milujete hudbu, jste pracovití a býváte dobří vedoucí pracovníci. Někdy se ale chováte zbrkle a neuvážlivě, což vám kazí pověst. Toužíte po dobrodružství hlavně v lásce, přestože uvnitř jste spíše nesmělí a citliví. Jste ale také dost vybíraví, takže dost často vám ta největší láska života uteče.

Pokračování 7 / 21

Borovice (19.2.-29.2. a 24.8.-2.9.)

Borovice: Jste zranitelní a houževnatí, milujete domov a pevné zázemí. Nejste moc pokorní a nesnášíte, když se vám někdo postaví.
Borovice: Jste zranitelní a houževnatí, milujete domov a pevné zázemí. Nejste moc pokorní a nesnášíte, když se vám někdo postaví. | Zdroj: iStock

Jste zranitelní a houževnatí, pro lásku jste ochotni jít až na kraj světa. Milujete domov a pevné zázemí. Vždycky víte, co chcete a co pro to máte udělat. Nejste moc pokorní a nesnášíte, když se vám někdo postaví a nesouhlasí s vámi. Umíte riskovat a prosadit se. Máte organizační talent a analytické schopnosti.

Pokračování 8 / 21

Vrba (1.3.-10.3. a 3.9.-12.9.)

Vrba: Jste sebevědomí a pružní, jsou ve vás dvě povahy. Jedna snivá a druhá plná neklidu. Není s vámi jednoduchý život.
Vrba: Jste sebevědomí a pružní, jsou ve vás dvě povahy. Jedna snivá a druhá plná neklidu. Není s vámi jednoduchý život. | Zdroj: iStock

Jste sebevědomí a pružní, často vás druzí nedocení. Jsou ve vás dvě povahy, jedna je snivá a ta druhá plná neklidu. Býváte poctivci, ale není jednoduché s vámi sdílet život. Někdy se chováte hystericky a vynucujete si pozornost pláčem nebo křikem. Někdy se chováte jako malé dítě. Umíte skvěle naslouchat druhým a rozumíte duším druhých. I proto asi umíte manipulovat se svým okolím.

Pokračování 9 / 21

Lípa (11.3.-20.3. a 13.9.-22.9.)

Lípa: Jste trpěliví a máte kouzlo. Toužíte po pohodlí, ale neumíte se často vyrovnat s cestou, která vede ke štěstí. Býváte žárliví a panovační.
Lípa: Jste trpěliví a máte kouzlo. Toužíte po pohodlí, ale neumíte se často vyrovnat s cestou, která vede ke štěstí. Býváte žárliví a panovační. | Zdroj: iStock

Jste trpěliví a máte vzácné kouzlo. Toužíte po pohodlném životě, ale neumíte se dost často vyrovnat s cestou, která vede ke štěstí. Jste silní a dokážete se přizpůsobit všem podmínkám. Ochraňujete rodinné štěstí a dokážete kvůli rodině obětovat cokoli. Velmi často vás druzí vyhledávají, protože umíte vytvořit přátelskou atmosféru. V lásce býváte žárliví a panovační.

Pokračování 10 / 21

Dub (21.3.)

Dub: Jste silní a velmi často vystupujete na obranu druhých. Nesnášíte pomluvy a intriky. V lásce jste věrní.
Dub: Jste silní a velmi často vystupujete na obranu druhých. Nesnášíte pomluvy a intriky. V lásce jste věrní. | Zdroj: iStock

Lidé narození v den jarní rovnodennosti bývají silní tělesně i mravně. Velmi často tedy vystupujete na obranu druhých. Nesnášíte pomluvy a intriky na pracovišti. V lásce býváte věrní a přímí, jste ideálním partnerem pro ty, kdo hledají sílu, poctivost a chápavost. Nebýváte nemocní, léky nesnášíte.

Pokračování 11 / 21

Oliva (23.9.)

Oliva: Jste diskrétní, silní a vyrovnaní. Vaše povaha je uvážlivá a jednáte trpělivě. Jste životní optimisté.
Oliva: Jste diskrétní, silní a vyrovnaní. Vaše povaha je uvážlivá a jednáte trpělivě. Jste životní optimisté. | Zdroj: iStock

Jste diskrétní, silní a vyrovnaní. Ze všech znamení máte nejvyrovnanější povahu, snažíte se jednat uvážlivě a trpělivě. Narodili jste se jako optimisté a snažíte se život prožít s úsměvem. Někdy cítíte potřebu stáhnout se do ústraní a přemýšlet. Nesnášíte násilí a je vám cizí jakákoli forma násilí.

Pokračování 12 / 21

Líska (22.3.-31.3. a 24.9.-3.10.)

Líska: Jste nenároční, laskaví a nenápadní. Raději stojíte v ústraní. Jste přívětiví a máte skvělou intuici.
Líska: Jste nenároční, laskaví a nenápadní. Raději stojíte v ústraní. Jste přívětiví a máte skvělou intuici. | Zdroj: iStock

Jste nenároční, laskaví a nenápadní. Nemáte rádi, když se na vás strhne pozornost, raději stojíte v ústraní. Někdy jste netrpěliví, ale svým způsobem velmi půvabní. To vám pomáhá dosáhnout životních cílů. Jste přívětiví, někdy až moc. Máte skvělou intuici, která vám vždy správně poradí, kdy máte jít kupředu, kdy se spíše stáhnout a počkat na vhodnější čas. Díky vaší nepředvídatelné povaze to s vámi partneři nemají snadné, i proto uzavíráte sňatky často v pozdním věku.

Pokračování 13 / 21

Jeřáb (1.4.-10.4. a 4.10.-13.10.)

Jeřáb: Jste odolní a tiší. Umíte bojovat s osudem. Jste vytrvalí a silní. Toužíte poznávat nové lidi.
Jeřáb: Jste odolní a tiší. Umíte bojovat s osudem. Jste vytrvalí a silní. Toužíte poznávat nové lidi. | Zdroj: iStock

Jste jako jeřáb odolní a tiší. Umíte bojovat s osudem, protože jste velmi vytrvalí a silní. Dost často filozofujete, přemýšlíte o fungování světa a dokážete přejít i chyby druhých. Jste manuálně zruční, máte umělecké nadání. Bývají mezi vámi sochaři, malíři nebo lékaři. Jste vášniví, zejména v lásce, ale už méně stálí. Toužíte poznávat neustále nové lidi.

Pokračování 14 / 21

Javor (11.4.-20.4. a 14.10.-23.10.)

Javor: Jste citliví, pevní a nesmělí. Míváte chlapácké řeči, abyste zakryli nesmělost. Jste inteligentní a originální.
Javor: Jste citliví, pevní a nesmělí. Míváte chlapácké řeči, abyste zakryli nesmělost. Jste inteligentní a originální. | Zdroj: iStock

Lidé narození ve znamení javoru jsou citliví a nesmělí, ale pevní. Mívají chlapácké řeči, aby zakryli svou nesmělost. Na ostatní dost často působí jako cynici, kteří zlehčují vše, co slyší. Jsou inteligentní, poetičtí. V lásce je to s nimi složité, protože jsou velmi rozmarní. Zato jsou ale originální, což je plus.

Pokračování 15 / 21

Ořešák (21.4.-30.4. a 24.10.-11.11.)

Ořešák: Jste zvláštní a máte osobitý šarm. Jste zvyklí spoléhat na vlastní hlavu. Někdy jste nedůvěřiví a nezdvořilí.
Ořešák: Jste zvláštní a máte osobitý šarm. Jste zvyklí spoléhat na vlastní hlavu. Někdy jste nedůvěřiví a nezdvořilí. | Zdroj: iStock

Jste zvláštní a máte osobitý šarm. Nechybí vám sebevědomí, a jste zvyklí spoléhat se na vlastní hlavu. Býváte dost nedůvěřiví, ale nikdy nejste nezdvořilí. Lidé ve znamení ořešáku jsou rozporuplní, na jedné straně působí jako tvrďáci, na druhé straně jsou velmi opatrní a často vystrašení. Těšíte se autoritě, protože tvrdě pracujete. Vaší slabou stránkou je, že neumíte odpočívat.

Pokračování 16 / 21

Kaštan (15.5.-24.5. a 12.11.-21.11.)

Kaštan: Jste spolehliví a pevní jako skála. Kdo potřebuje pomoc, najde ji u vás. Býváte oddaní partneři.
Kaštan: Jste spolehliví a pevní jako skála. Kdo potřebuje pomoc, najde ji u vás. Býváte oddaní partneři. | Zdroj: iStock

Jste spolehliví a pevní jako skála. Kdo potřebuje pomoc, najde ji u vás. Jste spravedliví a hájíte práva těch, kteří to potřebují. Býváte oddanými partnery, milujete rodinu. Pokud přijde kritická situace, umíte ji řešit s chladnou hlavou. Jste také společenští a zvědaví. Slabou stránkou je občasný sklon k drbům.

Pokračování 17 / 21

Jasan (25.5.-3.6. a 22.11.-1.12.)

Jasan: Jste miláčci všech. Vyzařuje z vás láska a slunce. Když se vám daří, jste oslňující. Jste taky impulzivní.
Jasan: Jste miláčci všech. Vyzařuje z vás láska a slunce. Když se vám daří, jste oslňující. Jste taky impulzivní. | Zdroj: iStock

Lidé narození ve znamení tohoto stromu jsou miláčci všech. Vyzařuje z nich slunce a láska, proto je mají ostatní rádi. Když se jim daří, jsou doslova oslňující. A pokud nedaří, nevadí, počkají se na druhou příležitost. Svou povahou dokážou inspirovat okolí. Jsou impulzivní a dobře vědí, co chtějí. Podceňovat tyhle lidi se nevyplatí! Umí taky vytvořit příjemné domácí prostředí. Pokud jde o lásku, jsou věrní a když si vás vybere jasan, nikdy vás nevymění.

Pokračování 18 / 21

Habr (4.6.-13.6. a 2.12.-11.12.)

Jste přemýšliví, máte rádi pořádek a vyžadujete plnění povinností. Nesnášíte lajdáky a nedbalost, to vás dokáže pěkně vytočit. Jste estét, který dbá na zevnějšek. Máte rádi pochvalu a pokud je někdo úspěšnější než vy, žárlíte. Ve svém okolí moc nemusíte nadané osoby, chcete být pokaždé jedničkou vy. Stejně náročný jste i v lásce, toužili byste mít někoho neobyčejného, ale sami nejste ochotni investovat více. Ve vztahu ale býváte věrní, ovšem také nedůvěřiví.

Pokračování 19 / 21

Fíkovník (14.6.-23.6. a 12.12.-21.12.)

Fíkovník: Jste originální, nezávislí a tak trochu líní. Vyzařujete bezstarostnost a humor. Milujete rodinný život.
Fíkovník: Jste originální, nezávislí a tak trochu líní. Vyzařujete bezstarostnost a humor. Milujete rodinný život. | Zdroj: iStock

Jste originální, nezávislí, a tak trochu líní. Vyzařuje z vás bezstarostnost a smysl pro humor. Býváte oblíbení a umíte se radovat z maličkostí. Milujete děti a zvířata, a oni vás. Slabostí jsou pro vás překážky, které díky své lenosti neumíte překonávat. Milujete rodinný život a přátelství je pro vás hodně důležité. Patříte k nejzábavnějším partnerům a rodičům keltského horoskopu.

Pokračování 20 / 21

Bříza (24.6.)

Bříza: Jste jemní, citliví a vkusní. Máte v sobě hodně úzkosti a strachu. Jste nejistí a potřebujete vedle sebe silnou osobu. Pro druhé byste se rozdali.
Bříza: Jste jemní, citliví a vkusní. Máte v sobě hodně úzkosti a strachu. Jste nejistí a potřebujete vedle sebe silnou osobu. Pro druhé byste se rozdali. | Zdroj: iStock

Jste jemní, citliví a vkusní. Moc toho v životě nepotřebujete, ovšem máte v sobě hodně úzkosti a strachu. Jste nejistí a potřebujete vedle sebe trpělivého a silného partnera a přítele. Jinak jste pracovití, svědomití a úspěšní. Ostatní si vás obvykle dost váží. Ve vztazích jste velmi citliví a necháváte se vést intuicí. Pro druhého byste se rozdali.

Pokračování 21 / 21

Buk (22.12.)

Buk: Jste vytrvalí a přísní. Váš život začíná naplno až ve čtyřiceti. Ve zralém věku býváte vitální a elegantní.
Buk: Jste vytrvalí a přísní. Váš život začíná naplno až ve čtyřiceti. Ve zralém věku býváte vitální a elegantní. | Zdroj: iStock

Lidé narození ve znamení buku jsou vytrvalí a přísní. Jejich život začíná pořádně až ve čtyřiceti, kdy nashromáždili spoustu životních zkušeností. V té době na vás čeká úspěch i pevné rodinné zázemí. Ve zralém věku budete vitální a elegantní, ovšem po vašem boku musí stát někdo, kdo vám bude krýt záda a bude vaší oporou.