K jakému živlu patříte? Prozradí to poslední číslice vašeho roku narození!

Energie čísel je dar, který si s sebou přinášíme s datem narození a také s jeho rokem. Co o vás prozradí poslední číslice roku narození? A k jakému živlu podle ní patříte? Jsou to kov, oheň, země, dřevo nebo voda...

0–1 Narodili jste se v letech: 1950, 1960, 2000, 1971, 1981, 2011, 2020 atd.

Lidé, jejichž poslední číslice v roce narození je 0 nebo 1, mají ve svém znamení prvek kovu.

Kov se obecně vyznačuje svou tvrdou a tvárnou povahou. Stejně takoví jsou lidé, jejichž poslední číslice v roce narození je 0 nebo 1. Jsou silní a odolní, lze je tvarovat do mnoha podob, protože jsou velmi přizpůsobiví a také svobodomyslní. Jsou také ambiciózní a hodnoty, které vyznávají, ctí velmi intenzivně. Patrná je u nich touha po luxusu a majetku. Nikdy taky neustoupí ze svých cílů a vždy dávají přednost tomu, aby byli nejlepší ve všem, co dělají.

Tip na video: Co znamenají vaše sny?