Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie Zdroj: Profimedia.cz

Jak se vyhnout inflačnímu stresu? Změňte způsob, jakým přemýšlíte o penězích

Inflace, rostoucí ceny energií a všech dalších komodit, obavy ze ztráty pracovního místa a strach z finanční budoucnosti. Jak a kde peníze vydělat, udržet si je a ušetřit – to jsou otázky, které si v dnešní době pokládá téměř každý bez ohledu na výši výplaty nebo úspor. Někdy je však dobré si říct: „Jsou to jenom peníze“ a peněžnímu stresu na chvíli uniknout.

Pocity nepohodlí, napětí a úzkosti se ve spojení s financemi vyskytují v populaci více, než bychom si mysleli. Z historického úhlu je zřejmá propast mezi mužským a ženským vnímáním a nazíráním situace a nelze se vůbec divit, že jsou to právě ženy, kdo podléhá chmurám v souvislosti s penězi mnohem častěji. Z pohledu výchovy v oblasti finanční gramotnosti jsou ženy více vedeny ke spoření v oblasti nákupů pro domácnost, chlapci a muži pak spíše k tomu, jak si říct o vyšší částku při pracovním pohovoru, jak chtít více.

Podle finanční terapeutky Lindsay Bryan-Podvin si ještě v 70. letech minulého století nemohla žena v USA bez svolení a podpisu manžela nebo otce otevřít samostatný bankovní účet nebo vlastnit platební kartu. V Česku zase dlouhodobě zažíváme zásadní rozdíl v příjmech a platech mužů a žen. S přihlédnutím k těmto historickým souvislostem není překvapením, že jsou to právě ženy, kdo do stresové pasti v souvislosti s financemi upadá více. 

TIP NA VIDEO: Dá se vyjít s mateřskou?

Video placeholde

Peníze = úzkost?

Finanční úzkost je emocionální reakcí, již zažíváme v jakékoli situaci, která je spojena se zásadním rozhodnutím v oblasti peněz – ať už jde o současnou výši bankovního účtu, konverzace na téma peněz s rodinou či přáteli nebo výpis z banky. Reakce může být také výrazně fyzická, třeba v podobě tlaku na hrudi, zhoršeného dýchání či zvýšeného pocení. Do pasti takové úzkosti může spadnout kdokoli, není to navázáno pouze na určitou (nízkou) příjmovou skupinu. 

Neproduktivní se také (paradoxně) jeví perfekcionismus; vyčítání si každého špatného finančního kroku a útraty, sebeobviňování v podobě vět: „Vždycky všechno utratím, ani si neumím najít práci s nadprůměrným platem, nevím, kam a jak výhodně investovat.“ Efektivnější může být přerámování v podobě: „Možná to byla příliš ambiciózní představa, když jsem si myslela, že výrazněji snížím útratu na dovolenou, příště si vytvořím schůdnější plán.“ Pozitivní je, že jsou to řešitelné situace, máloco kolem peněz je absolutně nevratné. Tyto záležitosti mají řešení za předpokladu, že nejsme pštrosi s hlavou v písku, ale aktivně hledáme cestu ven, třeba v podobě vzdělání, rozpočtů či rozložení investic. 

Finanční paralýza

Při pohledu na aktuální stav světa a financí můžeme být natolik paralyzováni, že ani netušíme, kde začít, proto pro jistotu nepodnikáme vůbec nic. Prvním krokem k (byť omezené) jistotě je konfrontace výchozího bodu, kde vlastně vůbec jsme. Finanční terapeuti doporučují většinou pravidelné, týdenní setkání nad vlastními financemi. Tak se ujistíte, že lépe porozumíte vzorcům, časovým rámcům a tokům vašich peněz – například jak přesně funguje podpora státního příspěvku při určitých formách spoření, jaké a kdy platíte zálohy či jak můžete přehodnotit výši pojištění domácnosti, pokud současná smlouva není výhodná. 

Ve vztahu k penězům může být také ku prospěchu si uvědomit, že finanční úzkost není nutně jen negativní záležitost. Mozek nám sděluje, že to je oblast, které máme věnovat pozornost. A právě vyhýbáním se tématu se dostáváme do vyššího stresového kola. Proto je pravidelně strávený čas nad finančními záležitostmi vhodným přístupem, vedoucím k dobrému zvládání tohoto typu stresu. 

Plánujte a držte se toho

Zklidnění do turbulentního období vnáší plán. Tak třeba – co budu dělat, když v naší firmě dojde na reorganizaci a zeštíhlování a najednou budu bez místa? Jakou mám finanční rezervu? Při sezónních nákupech, třeba oblečení, je také fajn mít představu, do jaké částky jste ochotni jít. Tady je jedna analogie v drobnějším měřítku. Když už při objednávání u pultu v lahůdkách řeknete „Šunky mi, prosím, odvažte do dvaceti deka“, budete mít větší jistotu, že toho nebude víc (a zaplatíte předpokládanou částku). Vyhnete se tak situaci, kdy se prodavačka zeptá: „Můžu nechat třiadvacet?“ 

Zelená energie peněz

Jak o financích přemýšlet v souvislosti s udržitelným eko životním stylem? Svými investicemi a rozhodnutími poměrně jasně říkáme, které značky a byznys podpoříme. Výzkum Arizonské univerzity s názvem Arizonské cesty k životnímu úspěchu zkoumal souvislosti mezi praktikováním udržitelnosti, finančním chováním a zodpovědností a trendy ve spoření. „Ti, co už důsledně aplikují ve svém spotřebním chování udržitelnost, si více uvědomují svoje návyky, ale méně rozumí a vědí, jak a kam investovat peníze. Naopak ti, co se příliš nezabývají udržitelností, se cítí finančně sebejistější a pozitivněji smýšlejí o dlouhodobých finančních cílech.“ Závěrem tedy je, že skupina ochránců životního prostředí chce disponovat lepšími finančními návyky, ale v mnoha případech jí chybějí informace a znalosti, jak toho dosáhnout.

Cesta ke zlepšení vede přes vzdělávání – jen tak budeme moci dělat zodpovědná rozhodnutí. Patří sem ale také udržitelné utrácení. To jsou naše každodenní volby, kde a jak otevíráme peněženku, jak přemýšlíme o odpadech, uhlíkové stopě a spotřebě energie, třeba v podobě využívání městské hromadné dopravy a nákupu lokálních potravin. 

Článek vyšel v časopisu Moje psychologie. Aktuální číslo si můžete koupit v on-line trafice iKiosek.cz. Doprava je zdarma!

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie | Zdroj: Profimedia.cz