.

. Zdroj: iStock.com

Svatební tradice naše i zahraniční: V čem se česká svatba liší třeba od turecké?

Svatbu doprovází řada zvyků, tradic a také pověr. Řada z nich je hodně stará, některé pocházejí i z doby před naším letopočtem. V každé zemi jsou trochu jiné, ale jejich význam je podobný: Mají přinést novomanželům štěstí, život v hojnosti a radosti a ochránit je před nemocemi, hladem a strádáním.

Některé svatební zvyky, tradice a pověry přetrvaly dodnes. Někdo je bere skutečně symbolicky, jiný jako zpestření svatby. Které si vyberete právě vy a váš partner, záleží jen a jen na vás. Tento článek přináší přehled těch nejrozšířenějších.

Svatební tradice před obřadem

Několik dnů až týdnů před svatbou se někde příbuzným a sousedům rozdávají takzvané „zvací koláčky“, které dříve s kartičkou skutečně sloužily jako pozvánka na svatbu. Dnes se pozvánky posílají poštou a koláčky se dávají jako výslužka. Koláčky by ovšem neměla péct nikdy sama nevěsta, aby prý neměla uplakané děti. Totéž platí i u dortu.

V předvečer svatby se také dříve scházeli v domech snoubenců jejich přátelé a pomáhali s výzdobou. Bylo to takové loučení se svobodou, u kterého se pochopitelně pilo a zpívalo. Dnes probíhá loučení se svobodou většinou někde v restauraci dříve než ve svatební podvečer, a to jak mezi nevěstami, tak mezi ženichy.

TIP NA VIDEO: Historie svatebních dortů. Jak se měnily v průběhu let?

Video placeholde

Svatební tradice v den svatby

Nevěstiny šaty

Nejčastěji mívá nevěsta na sobě něco starého, nového, půjčeného a modrého. Tento zvyk pochází z viktoriánské Anglie.

Něco nového je symbolem budoucnosti a nového začátku. Něco starého symbolizuje spojení s nevěstinou rodinnou tradicí. Něco půjčeného je symbolem toho, že bude mít vždy své blízké příbuzné i přátele, kteří na nevěstu nezapomenou a budou při ní stát. Něco modrého jako symbol čistoty a věrnosti.

Anglická báseň „Something old, Something new, Something borrowed and Something blue“ končí ještě větou „And a silver sixpence in her shoe.“ Takže někde se drží i mince do nevěstiny boty, která má přinést manželům bohatství. Do boty si někdy nevěsty dávají pro štěstí i čtyřlístek.

Nevěsta by na sobě neměla mít modré ani fialové šaty, značí prý modřiny v manželství. Bílé nevěstiny šaty symbolizují nejen nevinnost, ale i vyřešenou minulost.

Nevěstin závoj

Závoj měl dříve i praktickou funkci, protože nevěsty bývaly hodně mladé a při domluvených sňatcích bylo prý někdy i lépe vidět nevěstu až před oltářem. V symbolické rovině měl nevěstu chránit před zlými duchy, kteří se prý do těla dostávali nosem.

Družičky

Družičky sice vypadají skvěle na fotkách, jejich tradiční úloha je ale trochu jiná: Měly mít podobné oblečení jako nevěsta, aby zmátly zlé duchy a chránily nevěstu před únosem.

Svatební kytice

Svatební kytici by měla nevěsta vidět, až ji přinese ženich v den obřadu. Nevěsta by měla také spatřit ženicha v šatech dříve než on ji.

Ženich

Ženich by měl vidět nevěstu v šatech až ve svatební den při obřadu. Ona by měla spatřit nejdříve jeho, teprve potom on ji.

Voničky

Každý svatební host dostane do klopy tzv. voničku nebo vývazek. Nejčastěji se používá myrta.

Svatební tradice po obřadu

Špalír a házení rýže

Svatebčané ve špalíru dříve různými způsoby zabraňovali novomanželům vyjít z kostela a nový pár musel společně překonat první nástrahy. Házení rýže na svatebčany je starý pohanský zvyk. Dříve se házely květiny, oříšky nebo semínka a mělo to manželům zajistit hojnost a plodnost. Dnes často rýži nahrazují bubliny z bublifuků.

Zatahování

Na některých svatbách přetrvává zvyk, kdy ženichovi přátelé zatarasí novému manželskému páru cestu a ženich se musí vyplatit se svých hříchů mládí. Podobně funguje chomout nebo koule na noze: Ženich má vidět, do čeho „vlezl“, vyplatit se, zámek na kouli u nohy přeřezávají společně s nevěstou, aby viděli, že společně také vyřeší všechny problémy.

Zametání střepů

Dříve se talíř rozbíjel před vchodem do domu nebo v domě, kde měli novomanželé bydlet. Dnes se toho většinou ujme personál restaurace, kde se koná svatební hostina. Hluk měl opět zahnat zlé duchy, střepy měly symbolizovat problémy a společný úklid to, že je manželé spolu vždy překonají.

Přenášení přes práh

Podobně funguje i přenášení přes práh. Pod ním měli číhat zlí duchové a manžel tak svou ženu v jejich domě chránil. Dnes se tento zvyk nezřídka koná v restauraci.

Tradice při svatební hostině

Přípitek

Před hostinou mívá většinou nevěstin otec proslov. Mohou se přidat i samotní ženich a nevěsta a poděkovat rodičům.

Polévka z jednoho talíře

Pokud máte svatební hostinu s tradičním menu, většinou dostanou nevěsta a ženich jeden talíř a jeden ubrousek dohromady a společně jedí polévku. Někdy se navzájem krmí. Novomanželé si tak mají uvědomit, že v manželství budou muset spolupracovat a také přispívat do rodinného krajíce rovným dílem.

Rozkrojení svatebního dortu

Po hostině novomanželé obvykle společně rozkrojí svatební dort. Někdy se říká, že kdo má ruku na noži nahoře, ten bude mít v manželství navrch. Jiná tradice říká, že nůž by měla držet nevěsta, ženich by měl překrývat její ruku jako symbol opory. Každopádně svatební dort by měli ochutnat nejen oba novomanželé, ale i všichni svatebčané, jinak to do manželství přinese smůlu.

Tradice po svatební hostině

První tanec novomanželů

Novomanželům patří první společný tanec, dříve se hrával valčík, v současné době spíš jejich oblíbená píseň.

Házení kytice

Svatební kytici hází nevěsta zády do hloučku neprovdaných dívek. Ta, která ji chytí, se má do roka vdát. Některé nevěsty si chtějí svoji svatební kytici nechat usušit na památku, a tak si pořídí menší „kopii“, kterou svobodným přenechají.

Nevěstin podvazek

Podobně i ženich může mezi svobodné pány „vystřelit“ nevěstin podvazek. Kdo jej chytí, do roka se ožení.

Pověry a lidová moudrost o svatbách

Svatba v květnu

Dřívější pověra „Na svatbu v máji, do roka máry“ měla praktický původ: Očekávalo se, že nevěsta brzy po svatbě počne dítě. To by se pak mělo narodit v únoru, v měsíci, kdy byli lidé vysílení zimou a měli nejmenší zásoby. Dnes se tato tradice již nedrží.

Počasí na svatbě

Déšť znamená, že novomanželům padá štěstí.

Bouřka značí hádky v manželství.

Slunce znamená manželství bez mráčku.

Jasný den je radost ve společném životě.

Sníh přináší požehnání a bohatství.

Zahraniční svatební tradice

...
... | Zdroj: iStock.com

Velká Británie a USA

Nevěsta má takzvanou Maid Of Honour, něco jako hlavní družičku, která je celou dobu její oporou. U ženicha je to svědek neboli Bestman. Pak mají oba ještě jakési vedlejší družičky a družby.

V čele svatebního průvodu jde většinou holčička, která z košíčku rozhazuje okvětní lístky, a mládeneček, který může nést prstýnky.

Britský ženich sedí při příchodu nevěsty zády k hostům a ke špalíru a čelem k oltáři, na nevěstu se otočí až ve chvíli, kdy ji otec přivede k němu. Americký ženich nevěstu sleduje celou dobu, když přichází.

Při obřadu se kněz ptá svatebních hostů, jestli vědí o něčem, co by mohlo bránit snoubencům v uzavření sňatku.

Pár odříkává svatební slib.

Britské svatební dorty jsou něco jako náš biskupský chlebíček. Bývají vícepatrové, každý host také dostane do ubrousku kousek jako „výslužku“. Novomanželé si svůj kousek zamrazí a snědí buď na první výročí svatby, nebo při křtu dítěte.

Novomanželský pár odjíždí z kostela v autě, za kterým jsou přivázány plechovky nebo boty.

Německá svatba

Také v Německu střepy přinášejí štěstí, nerozbíjí se ovšem jeden talíř, ale rovnou celý servis. Občas se střepy posypou ještě hrachem nebo čočkou, to má páru zajistit plodnost a hojnost a nastávající pár musí střepy sklidit společně. To se děje v předvečer svatby, kdy také ženich dává nevěstě řetízek na krk.

Podle starobylé tradice také dívka šetří od mládí na své svatební střevíce a má je platit pouze mincemi.

Přátelé ženicha i nevěsty se snaží oběma různými způsoby „zpříjemnit“ první společnou noc. Mohou jim například do společného pokoje nanosit spoustu nafukovacích balonků.

Svatba v Rusku

V Rusku se koná před obřadem takzvané „vykupování nevěsty“. Ženich jde pro nevěstu do domu jejích rodičů a vykupuje ji květinami, penězi, sladkostmi. Nevěstiny kamarádky mu cestou kladou různé překážky, dávají hádanky nebo úkoly, které musí ženich splnit (například složit básničku a podobně).

Po obřadu se podle tradice chodí na procházku, novomanželé se často fotí na významných místech ve svém městě.

Švédská svatba

Ve Švédsku si mění pár prstýnky už při zásnubách, při svatebním obřadu dostávala nevěsta prsten s kamenem. V současné době ale Švédové přecházejí na tradici, kterou známe i u nás.

K oltáři kráčí nevěsta bok po boku ženicha a nevede ji otec.

Na polibek od nevěsty a ženicha má nárok každý svatební host.

Čínská svatba

Nevěstiny šaty mají červenou barvu, která je symbolem lásky, vášně a síly v budoucím životě.

Turecká svatba

Pár dnů před obřadem se koná loučení nevěsty. Dívky a příbuzné se s ní sejdou, tančí a dávají jí do ruky henu, která na nějaký čas dívce dlaň obarví. Hena je v Turecku vnímána jako symbol krásy. Poté přehodí nevěstě přes obličej černý závoj a předají ji do rukou manžela. Ten závoj sejme, a nevěsta je tak připravena ke svatbě. Tyto obřady se mohou konat i v restauracích nebo na ulici.

Na turecké svatbě se nedávají dary, ale zlato v podobě šperků nebo peníze. To se předává novomanželům tak, že se připíná na červené mašle, které mají novomanželé kolem krku.

Turecká svatba bývá oproti naší poměrně krátká, hostina začíná obvykle v osm večer a končí před půlnocí.