...

... Zdroj: iStock.com

Svatba v kostele není jen tak. Co vás čeká, jaké tradice je nutné dodržet a jaké vás čekají překážky?

Kostely bývají pro svatební obřad oblíbeným místem. Jsou romantické, fotogenické a dodávají obřadu neobvyklou a slavnostní atmosféru. Jaké jsou podmínky pro obřad v kostele a jak probíhá? 

Pokud uvažujete o svatbě v kostele, je v první řadě dobré rozmyslet si, jaké důvody vás k tomu vedou. Pokud je jeden, případně oba z nastávajících věřící, pak není co řešit. Pokud vás láká pouze místo, můžete zvolit jinou variantu, například odsvěcený kostel, svatbu venku v blízkosti krásné kaple nebo kostela.

Populární odsvěcené kostely v Praze jsou například kaple Sacre Coeur, kostel svaté Anny, kostel svatého Šimona a Judy nebo zámecká kaple Neposkvrněného početí Panny Marie.

K populárním mimopražským místům patří kaple sv. Máří Magdalény v Jindřichově Hradci, kaple zámku Kačina u Kutné Hory, hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie Zbiroh, zámecká kaple Bečov nad Teplou, kaple svaté Anny v Hrádku u Nechanic, zámecká kaple na zámku Valtice, kaple sv. Kříže Kroměříž.

Církevní obřad je právně roven tomu občanskému. Podoba církevního obřadu vždy záleží na tom, v jakém kostele probíhá a jakého vyznání jsou oddávající farář a snoubenci.

Sňatek v katolickém kostele

Svatba v římsko-katolickém kostele je dána Svatebními obřady a podrobněji se o ní můžete dočíst například zde. Obecně může uzavřít v katolickém kostele sňatek ten pár, ve kterém: • Je alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný katolík. Pokud je jeden ze snoubenců pokřtěný u jiné než katolické církve nebo není pokřtěný vůbec, musí se zažádat na biskupství o tzv. dispens (dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem).

• Oba snoubenci musí být svobodní nebo vdovec či vdova. Pokud jsou rozvedeni, je v některých případech sňatek také možný, je ale nutné věc přezkoumat. Církevní manželství uzavřené v katolickém kostele také nejde rozvést, existuje pouze možnost zneplatnění tohoto manželství, případně žádost u příslušné církevní autority (více zde). V každém případě se spojte s knězem ve farnosti, kde žijete. V takovém případě snoubencům pomůže oddávající kněz.

• Dalším předpokladem pro sňatek v kostele je ochota vychovávat děti ve víře.

• A absolvovaná příprava na svatbu. Příprava na manželství a svatbu probíhá v každém kostele jinak, někde individuálně, jinde hromadně, může se absolvovat i v Centru pro rodinu na pražském arcibiskupství. Je dobré si uvědomit, že během katolického církevního sňatku se kněz ptá snoubenců na tři otázky a oba snoubenci, i v případě, že jeden z nich je nepokřtěný, odpovídají Ano. Tři otázky: Rozhodli jste se uzavřít manželství před Bohem. Ptám se vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem: Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona? Stejně tak oba snoubenci odříkávají slib: Ženich říká: Já (křestní, jméno) odevzdávám se tobě (osloví nevěstu křestním jménem) a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen. Nevěsta říká totéž. Existuje i druhá varianta slibu, která je vhodnější pro nepokřtěného nebo nepraktikujícího snoubence: Já (jméno) odevzdávám se tobě (osloví snoubence) a přijímám tě za svou manželku / svého manžela. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.

Slib mohou oba snoubenci stvrdit i odpověďmi na otázky kněze. Více informací najdete zde. Tento slib i kladnou odpověď na tři otázky vyžaduje obřad i od nepokřtěného snoubence.

Jak probíhá katolický církevní obřad

Podoba církevního obřadu vždy záleží na tom, v jakém kostele probíhá a jakého vyznání jsou oddávající farář a snoubenci. Svatba v katolickém kostele může probíhat se mší i bez mše. V obou případech však snoubenci odpovídají na tři otázky a odříkávají slib. Mše je podrobně popsána například zde.

Katolický obřad probíhá většinou tak, že farář přivítá snoubence i hosty před kostelem. Do kostela vcházejí většinou nejdřív svatebčané. Následuje příchod ministranta a kněze, kterého následuje ženich s matkou, nevěsta s otcem přichází až nakonec. Následuje mše a svatební část přichází po čtení z Písma. Celý obřad trvá přibližně hodinu.

Sňatek u nekatolické církve

Pokud probíhá sňatek u evangelické církve, může být svatební slib „nevěřícího“ partnera formulován jinak. Více informací o evangelickém obřadu najdete zde.

Existují i další církve, z nichž některé – například Apoštolská nebo unitářská – oddají i dva nepokřtěné snoubence. Seznam registrovaných církví najdete zde. Základním předpokladem je ovšem začít včas, ideálně nejméně půl roku před svatbou. Podívejte se na náš přehledný harmonogram, který vám s plány pomůže.

VIDEO: Podívejte se na příběh svatebních šatů. Od nákresu po den D.

Video placeholde