Přemýšlejte nad tím, co vidíte a slyšíte

Přemýšlejte nad tím, co vidíte a slyšíte Zdroj: iStock.com

Jak myslet kriticky a nezbláznit se ze všech informací

Valí se na vás ze všech stran spousta informací a vy už nevíte, co dřív sledovat. Tolik příběhů, rad, zpráv, možností. Přečíst ale nelze vše. Řekněte si stop a vybírejte si opravdu jen to nejdůležitější. A jak to poznat? Naučte se informace kriticky roztřídit.

Je mnoho publikací, článků, zpráv, materiálů, které lze používat ve svém profesním i v osobním životě. Jenže jejich kvalita, šíře obsahu a relevantnost se liší a najít mezi nimi ty správné je v dnešní společnosti velmi náročné. Abyste oddělili sémě od plev, je potřeba rozvíjet své kritické myšlení. Co to je?

Existuje mnoho způsobů, jak formulovat pojem kritické myšlení, ale v základu jde o umění analyzovat a hodnotit myšlení s cílem jej zlepšit. Jedná se o schopnost pracovat s logikou a rozumem,“ vysvětluje složitost jevu doktor Richard Pau, jež vyvinul tuto koncepci spolu se svými kolegy a představil ji na konferenci kritického myšlení v roce 1987. Učí vás informace jen tuoě nepřijímat, ale zamýšlet se nad nimi, analyzovat, ověřovat si je a následné zjištění spojovat.

Dnes ví všichni všechno, ale kdo tomu rozumí opravdově? Kdo jen klame, nechává se ovládat emocemi či dalšími jevy? V dnešní informacemi přehlcené době se vám schopnost kriticky myslet bude hodit. Ochráníte své tělo i mysl. A nezblázníte se. Jak ho tedy trénovat?

1. Staňte se sebekritickým člověkem

Prvním a nejdůležitějším krokem pro rozvoj schopností kritického myšlení je stát se kritikem svých vlastních myšlenek a jednání. Bez sebereflexe ho nelze zlepšovat. Můžete rozebrat své vlastní myšlenky tím, že se zeptáte sami sebe, proč v něco či něčemu věříte. Server The Foundation of Critical Thinking doporučuje, že když něco děláte, musíte umět objektivně zhodnotit informace a své myšlení a umět najít ve svém konání logiku a nenechat se strhnout jen momentálním nápadem.

Proč jsem se rozhodla přestat jíst maso? Proč věřím tomu, že svět bude brzy bez vody? Jaké jsou pravé důvody, proč si to myslím? V tomto kroku sebekritiky je důležité uznání svých silných a slabých stránek, osobních preferencí a zaujatosti. Když znáte tyto informace, můžete pochopit, proč přistupujete k určitým situacím z určité perspektivy. Neděláte věci jen proto, že to dělají i ostatní? Jste absolutně proti, protože chcete revoltovat? Napodobujete svůj vzor?

2. Aktivně poslouchejte

Myšlení a poslech jsou téměř nemožné současně. Chcete-li se stát kritickými mysliteli, musíte být schopni poslouchat myšlenky, argumenty a kritiku druhých, aniž byste při řeči přemýšleli o své reakci. Proč v tuto chvíli nemyslet na sebe? Odpověď nabízí americká koučka Sam Milan publikující pro server Success: „Nemůžete správně nasávat informace, které se vám někdo snaží sdělit, pokud nechcete věnovat čas opravdovému poslechu. Poslech nám umožňuje cítit empatii. Slyšíme příběh, strasti, nápady, úspěchy a vášně někoho jiného a jak se k nim dostal. Když slyšíme jejich perspektivu, můžeme tyto informace vzít a analyzovat. Když používáme dovednosti aktivního poslechu, můžeme plně porozumět tomu, co se nám někdo snaží říci. A tato konverzace pokračuje, dokud jsou všechny strany schopny zopakovat to, co se ostatní snaží říci.“

3. Analyzujte informace

Analýza kritických informací je rozhodující pro kritické myšlení. Někdy jsou naše emoce, jako radost, zlost, smutek nebo jiné, příliš velké a silně nás ovlivňují. Jindy se snažíme soustředit na hlavní problém a emoce uzamkneme, i když by byly potřeba. Abychom dosáhli úspěchu, musíme analyzovat informace, které máme před sebou, ať už se jedná o informace v naší mysli nebo které sdílejí ostatní. Rozebereme je tím, že zhodnotíme, co se říká, a zajistíme, abychom jasně pochopili, k čemu to vede. Poté můžeme rozebrat a posoudit všechny argumenty včetně těch našich a přemýšlet o tom, jaký dopad by naše rozhodnutí měla na ostatní a jaký bude konečný výsledek. Tak můžeme k věcem přistupovat z objektivního hlediska. Proč tak zběsile nakupujeme? Je to ze strachu? Opravdu se vše uzavře? Je to vůbec možné? Dokážu to vůbec sníst? Kolik toho nakonec vyhodím? Nemohou být ty informace zkreslené? Kdo je říká? Nejde jen o byznys?

4. Komunikujte nenásilně

Dle odborníků amerického Centra kritického myšlení v čele s doktorkou Lindou Elder vám kritické myšlení nebude v životě pomáhat, pokud nedokážete komunikovat nenásilným a produktivním způsobem. Při poslechu a analýze různých argumentů musíte nejprve rozpoznat platnou logiku. Pak musíte být schopni komunikovat s ostatními lidmi produktivním způsobem. Základem nenásilné komunikace je soucit, pozorování a spolupráce. „Když přistupujeme k jakékoliv situaci se soucitem, jsme již v mírovém myšlení, nikoli v obranném. Když pozorujeme, můžeme pozorovat naše argumenty a další bez soudu a hodnocení. Můžeme oddělit naše emoce. Spolupráce nastává tehdy, když lidé komunikují s otevřenou myslí, nikoliv na ochranu svého ega.,“ upřesňuje Linda Elder.

5. Rozvíjejte předvídavost

Schopnost předvídat budoucí dopad rozhodnutí je prozíravost. Předvídavost je rozhodující součástí úspěchu ve všech aspektech vašeho života. Když se někam chcete přestěhovat, chcete vědět předem, jak daleko je to do zaměstnání, zda jsou sousedé bezpeční, jestli je blízko les, jaké jsou sociální možnosti a další. Pokud plánujete změnu práce, je rozumné prozkoumat dopad tohoto rozhodnutí. Bude to nejen pro vás, ale i pro blízké dobré? Ztratíte něco kvůli této změně? Co získáte? Každé rozhodnutí by mělo být pečlivě zváženo, s ohledem na to, jak volba ovlivní vás i vaše blízké či spolupracovníky.

Kritické myšlení vyžaduje schopnost reflektovat něčí vlastní víru, stejně jako myšlenky někoho jiného, ​​a pak vidět souvislosti mezi těmito věcmi. Vyžaduje schopnost aktivně naslouchat druhým, rozebírat a posuzovat argumenty a oddělit intenzivní emoce od daného tématu. Pojďte ho trénovat, ať je váš život kvalitnější, méně ve stresu, nepřeplněný a opravdový.