Jaké jsou vaše silné stránky?

Jaké jsou vaše silné stránky? Zdroj: istock.com

Jak hledat svoje silné stránky? Umíte to?

Bývá to jedna z častých otázek u pohovoru. Otázka na vaše silné stránky. Mnoho uchazečů zaskočí, najednou hledají slova a snaží se přemýšlet, v čem jsou vlastně dobří.  A co vy, byla byste také zaskočená, nebo byste sypala z rukávu jednu kvalitu za druhou? 

Znalost vlastních silných stránek je předurčením k úspěchu, na nich se dá totiž stavět úspěšný a šťastný život. Bohužel ale většina z nás si jich není vědoma, nedokáže je najít a ve svém životě se točí špatným směrem. Z výzkumů vyplývá, že lidé mnohem snadněji a rychleji odpovídají na otázku týkající se jejich slabin.

"Kdykoliv radím lidem, aby nalezli svůj smysl života a směr, povzbuzuju je, aby se nejprve zaměřili na své přednosti, a nikoliv aby se soustředili na to, co neumějí a co jim nejde. Proč? Protože smysl života vždy souvisí s jeho obdarováním. Nejsme povoláni dělat něco, pro co nemáme talent," poukazuje na souvislost mezi silnými stránkami a úspěchem úspěšný americký autor a pastor John C. Maxwell, který se věnuje rozvoji vůdcovství a životní motivaci. K tomu, aby lidé objevili a rozvíjeli své silné stránky, se podle něj potřebují zamyslet nad těmito 4 oblastmi.

1. Ptejte se: "Co mi jde?"

Lidé se často ptají na podobnou, leč špatnou otázku: "Co dělám správně?" To je ale otázka týkající se morálky a s talentem nemá co dělat. Správná otázka zní: "Co mi jde?" Chvíli se zamyslete a začněte sepisovat. Dejte tomu pár dní a každý den něco připište. Pak si v klidu sedněte a opravdu se zamyslete, jestli jsou to věci, které vám jdou.

2. Naslouchejte, co na vás druzí lidé chválí

Lidé v posuzování svých silných stránek většinou nedokáží odhadnout, co je odlišuje od ostatních. Mají pocit, že když jim jde něco snadno, musí to jít snadno i ostatním. Tak to je velký omyl. Proto, chceme-li se v poznávání svých silných stránek posunout dál, naslouchejme ostatním. Jestliže vás lidé v nějaké oblasti neustále chválí, začněte ji rozvíjet. Vaše silné stránky ostatní lidi přitahují, naopak budete-li se pohybovat v oblasti svých slabých stránek, zajímat budete jen pár lidí.

3. Buďte konkrétní

A to maximálně. Když se lidé zamýšlí nad silnými stránkami, velmi často jsou při své definici obecní. Schopnosti a dovednosti jsou však naopak silně konkrétní. Je rozdíl, když řeknete: "Umím hrát na hudební nástroje", nebo: "Umím velmi dobře hrát na kytaru."

4. Prozkoumejte konkurenci

Protože musíte zjistit, čím se od jiných lidí odlišujete. Jestliže oproti konkurenci ničím nevynikáte, zůstáváte průměrní – a lidé za průměrnost neplatí, což potvrzuje i bývalý ředitel General Electrics Jack Welch: "Pokud nemáte alespoň v něčem navrch oproti vaší konkurenci, zaměřte se raději jinam." Abyste to zjistila, položte si pár jednoduchých otázek. Dělá to dobře? Dělá to lépe než já? Mohla bych být lepší? Pokud objevíte, v čem jste jedinečná, snažte se to pak rozvíjet na maximum.

Už se vám rýsují vaše silné stránky? Nejlépe uděláte, když si vše začnete zapisovat. Kdo vás za co chválí, kdy se vám něco povedlo, kdy vám šla nějaká situace snadno a rychle, kdy jste se cítila úspěšná. Tak se před vámi začne odkrývat směr, kterým se máte vydat.