Video placeholde

O čem se mlčí: Oběti domácího násilí mohou najít pomoc i u svého zaměstnavatele

Domácí násilí se sice většinou odehrává za zavřenými dveřmi, ale zasahuje celého člověka. A takový člověk musí občas vyjít i ven. Například do práce, kde se může paradoxně cítit bezpečněji než doma, kde je vystaven nadávkám, ponižování a dalšímu psychickému či fyzickému týrání. A právě třeba v práci, mezi svými kolegy, může najít pomocnou ruku, která může pomoct dostat se z bludného kruhu násilí ven. Jen se o tom nesmíme bát mluvit, a to ani v práci.

Domácí násilí zasahuje i pracovní život

Vedle toho, že podpora a pomoc obětem domácího násilí je správná věc, prevence domácího násilí na pracovišti a poskytnutí potřebné pomoci jeho obětem přináší samotným firmám řadu „výhod“, na což by mohli zaměstnavatelé slyšet a co by je též mohlo motivovat k zavádění preventivních a edukačních programů na toto téma do péče o své zaměstnance. „Zaměstnanci zažívající domácí násilí se díky podpoře firmy budou schopni ve větším klidu věnovat práci, nebudou se muset vypořádávat s úzkostí a strachem či jinými důsledky domácího násilí a zneužívání, které je samozřejmě i v práci ovlivňují.

Budou se moci plně věnovat svým pracovním úkolům a jejich složitá situace nebude mít takový vliv na jejich pracovní výkon. Stejně tak pokud si zaměstnanci budou moci promluvit s někým, komu důvěřují, a najdou řešení, budou se v zaměstnání cítit bezpečně a budou spokojenější, což se opět pozitivně promítne do atmosféry a vztahů v práci i na jejich pracovním výkonu,“ vypočítává Zuzana Holá, ředitelka české Nadace Vodafone.

Podle průzkumu organizace Opinium pro společnost Vodafone z roku 2019 zažilo domácí násilí téměř

* 37 % zaměstnanců na různých pozicích v různých odvětvích. * 38 % oslovených uvedlo, že se jim snížila produktivita práce. * 22 % zmínilo, že někdy přestali chodit do práce / vzali si dovolenou. * 13 % dotázaných odešlo kvůli domácímu násilí ze zaměstnání. * Dvě třetiny respondentů (67 %) uvedly, že domácí násilí mělo vliv na jejich kariéru. * Každá druhá oběť (56 %) prohlásila, že domácí násilí, které zažila, mělo vliv na její spolupracovníky. * Každý druhý účastník (50 %) prohlásil, že zneužívání mu snížilo sebeúctu/sebedůvěru.

Data Vodafonu potvrzuje i průzkum společnosti IKEA, který si nechala vypracovat v loňském roce: Téměř polovina (45 %) zaměstnanců očekává podporu ze strany svého zaměstnavatele, pokud by se dostali do situace, kdy by se museli nějakým způsobem potýkat s domácím násilím. Firmy by měly svým zaměstnancům nabídnout nějakou formu proškolení, jak poznat signály toho, že se jejich kolegové mohli stát obětí domácího násilí, a jakým způsobem nevtíravě poskytnout pomoc a podporu, tak aby dotyčného nezastrašili a ten se ještě více neuzavřel.

„Na to, že se něco děje, nás mohou upozornit různé změny v chování u daného člověka, vyhýbání se společnému kontaktu, úlekové reakce, náhlé rušení domluvených schůzek, ale také třeba strach z toho, když nemůže hned zvednout partnerovi telefon nebo odpovědět na zprávu, zhoršená koncentrace a podobně. Mnoho obětí se za násilí stydí a snaží se svou situaci před okolím tajit. Proto někdy uvádí různé důvody pro zranění, která vznikla v důsledku napadení.

Pokud tedy někdo často „padá z kola“, naráží do něčeho a podobně, může to být také signál, že ve vztahu zažívá násilí. Samozřejmě tyto signály mohou souviset i s jinými příčinami, proto je důležité se zeptat a nabídnout pomoc. Oběti často čekají, že si toho někdo všimne a zeptá se,“ upozorňuje Branislava Marvánová Vargová z organizace ROSA a dodává, že pokud si nejsme jisti, zda dotyčná osoba žije v násilném vztahu, může pomoci popsat, čeho jsme si všimli. „Například: „Všimla jsem si, že jsi v poslední době ustaraná, s nikým moc nemluvíš.“ Nebo poukázat na zranění, kterého jste si všimli: „Vidím, že máš modřinu na zápěstí, co se stalo?“

Někdy může pomoct příběh nebo zmínka o článku o domácím násilí. Pokud se vám někdo se zkušeností s násilím ve vztahu svěří, je důležité pozorně naslouchat, nehodnotit, vyhnout se komentářům typu „to je strašné, jak s ním/ní můžeš být“ nebo obviňujícím reakcím „proboha, co jsi udělal/a, že tě takhle zmlátil/a“. Oceňte to, že se vám svěřil, a podpořte ho v tom, aby se obrátil na nějakou specializovanou službu,“ radí terapeutka.

Podle průzkumu organizace Opinium z roku 2019:

* 51 % obětí, které v práci nic neřekly, se stydělo o tom v práci promluvit – největší překážkou byl pocit studu (42 %). * 68 % obětí se cítilo bezpečněji v práci než doma a * 67 % prohlásilo, že v práci dokázaly být samy sebou, ale doma nikoliv. * 33 % zaměstnanců prohlásilo, že dopad domácího násilí na pracovní život zaměstnanců by pomohla zmírnit například aplikace, kterou by si lidé mohli stáhnout a pomocí níž by mohli vyhledat pomoc a poradenství.

Užitečné kontakty, kam se obrátit a kde vyhledat pomoc, nabízí mobilní aplikace Bright Sky, jejímž odborným garantem je právě nezisková organizace ROSA. Na jejím vývoji a adaptaci na české prostředí spolupracovala s Nadací Vodafone, jež tuto aplikaci provozuje. „Také na existenci této aplikace by měli zaměstnavatelé své zaměstnance upozornit. Je určena na pomoc nejen obětem domácího násilí, ale i lidem, kteří se obávají o někoho ve svém okolí. Obsahuje všechny důležité informace o domácím násilí, rady, co dělat v případě ohrožení, kontakty na organizace v okolí uživatele podle jeho polohy, rychlé volání policie nebo třeba funkci ukládání důkazů v podobě fotografií, videí či audionahrávek mimo paměť telefonu,“ konkretizuje Zuzana Holá.

Společnosti Vodafone, IKEA a AVON ve spolupráci s ROSOU a Policií ČR v rámci Akademie proti domácímu násilí pro její účastníky vypracovali i manuál, který webinář sumarizuje a doplňuje jej čísly a několika úrovněmi možného podpůrného programu pro zaměstnance. „Další kolo Akademie plánujeme na podzim a pevně doufáme, že se nám přihlásí další firmy, které pro své zaměstnance něco chtějí udělat nebo už udělaly,“ uzavírá Zuzana Holá.

Přihlaste se na podzimní workshop Akademie proti domácímu násilí. Formulář pro předběžnou registraci najdete zde.

Chcete se dozvědět více o problematice domácího násilí? Text vznikl v rámci projektu O čem se mlčí ve spolupráci s magazínem Moje psychologie. Kupte si ho v naší on-line trafice iKiosek.cz! Dnes objednáte, zítra už ho máte ve schránce. A doprava je zdarma.

.
. | Zdroj: Archiv Mojí psychologie