Problém je v tom, že...

Problém je v tom, že... Zdroj: iStock.com

Nejčastější problémy, se kterými chodíme za psychologem. Které to jsou?

Máte svého terapeuta? Otázka, která zaskočí, ale překvapí odpovědí. Chodit k psychologovi dnes už není žádné tabu a nemusíte si nutně nést v duši temné trauma. Poradit člověk potřebuje v různých oblastech života, a proto je odborná pomoc ceněna víc než kdy jindy. Portfolio problémů je veliké, ale některé převažují. Co patří mezi nejčastější problémy?

„Nedokážu zapomenout, tak moc to bolí. Vědět tak, jak zvládnout tolik práce. Proč už ho nepřitahuji? Už se vůbec nesměju, můj život nemá smysl.“ Tolik těžkostí, kdy máte pocit, že je sami nevyřešíte. Rozhodnutí jít, či nejít za odborníkem odkládáte. Ale právě on je možností, jak zase žít. Odbornou pomoc vyhledává stále častěji více lidí a nejedná se vždy o problémy devastující osobnost. Komplikovaný rozchod, ztráta intimity ve vztahu nebo nízké sebevědomí jsou i oblastmi, se kterými se lidé obrací na odborníky. Namítnete, že v takových případech si člověk pomůže sám nebo postačí svěřit se přátelům a situaci zanalyzovat. Ale potřebný odstup a zamezení pseudoradám dosáhnete jen v rukách terapeuta. On-line psychologické poradny během pandemie měly doslova narváno. A nárůst psychických obtíží dokládá i PhDr. Petr Winkler, Ph.D., vedoucí výzkumného programu Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), kdy statistická data poukazují na to, že oproti předpandemickému období výskyt deprese a rizika sebevražednosti 3x stoupl a výskyt úzkostných poruch 2x. Na míře problémů se dozajista podepsala pandemická situace, ale oblasti určitých problémů se v životě lidí opakují i bez ní. S čím nejčastěji přicházejí lidé za terapeuty a psychology?

Vztahové problémy v sexu i lásce

V oblasti vztahů do terapeutického křesla usedají lidé nejčastěji se čtyřmi oblastmi problémů, které se opakují. Ze své praxe psycholožka a psychoterapeuta Mgr. Iva Rolederová, která se zaměřuje na vztahy, intimitu a sex, poukazuje právě na tyto oblasti. Mezi jednou z prvních je nezájem o sex a neschopnost vzrušit se: „V oblasti sexuality často chodí klienti, kteří nemají na milování chuť a je pro ně obtížné dosáhnout sexuálního vzrušení a uspokojení. To se týká jak žen, tak mužů. Můžou za tím stát vztahové problémy, minulá traumata, ale také přepracovanost, stres a únava,“ uvádí odbornice a vzápětí doplňuje další. „Určitě nevěra, nechodí však jen ti, kteří se potýkají s nevěrou na straně partnera, nýbrž i ti, kteří se nevěry sami dopustili nebo to zvažují, i ten nebo ta třetí. Pro všechny strany to bývá tíživá situace, provázená nejistotou a obavami o budoucnost vztahu a rozhodováním zda zůstat, nebo odejít.“

Další oblastí, která přivádí lidi k odborníkům, je vztahová krize, a to v různých fázích a podobách. „Partneři přichází emočně zranění, psychicky i fyzicky vyčerpaní. Mohou být zaklesnutí v konfliktu, odcizení, opuštění. Typicky se rozvíjí vztahová dynamika, kdy jeden tlačí a pronásleduje a druhý se vyhýbá a stahujte se. V dnešní době jsou lidé vedení k hledání vlastního štěstí a spokojenosti. To podporuje řešení problémů a návštěva terapeuta už není takové tabu, jako tomu bývalo dřív. Zároveň může vést k věčnému hledání ideálního bezproblémového vztahu a neochotě pracovat na svém reálném, celostním vztahu.“ Tak jako máme vztah k lidem kolem sebe a naší interakci ovlivňuje řada věcí, tak prožíváme i vztah sami se sebou. Tento druh vztahu je též komplikovanou oblastí, se kterou si lidé nevědí rady. Hledají sebepřijetí a laskavost k sobě. A mít kvalitní vztahy k ostatním je velmi obtížné, pokud nemáme zdravý vztah sami k sobě. Co je důvodem? Dle odbornice dnešní všudypřítomná zaneprázdněnost a ponoření v on-line prostoru, které můžou vést k tomu, že vlastně neumíme trávit čas se sebou a tím se poznávat.

Nervy na pochodu a v duši smutek

Nejčastější problémy, které se týkají člověka na osobní rovině, jsou neurotického rázu. Dle Mgr. et Mgr. Veroniky Sedlecké z on-line psychologické poradny MOJRA.cz jsou to úzkosti a deprese, které pramení ze sociální izolace, jež většinu lidí ochromila. „V osobní rovině řešíme partnerské krize a rodinné vztahové problémy, neschopnost komunikace a ztrátu smyslu života u dospělých, u dětí poruchy chování a emocí, velmi časté jsou strachy, fobie. V oblasti práce je to na jedné straně workoholismus a přetížení, na druhé naopak nedostatek práce a nemožnost seberealizace. Lidé jen velmi těžko zvládají stereotypní prostředí, nedostatek peněz, chybí jim pestřejší sociální kontakty a možnost uvolnění, což je základní předpoklad duševní hygieny,“ poukazuje na opakující se problémy, se kterými lidé do poradny přicházejí.

Zvýšit sebevědomí a snížit nejistotu

Výchovné postupy, traumata z dětství a i školní vzdělávací systém. To vše se promítá do našeho dospělého sebevědomí, schopnosti rozhodovat se nebo nést zodpovědnost. A právě v těchto oblastech si dle mentorky a terapeutky Jany Neuwerthové Šmýdové nevíme rady. „Nejistota, rozhodování, převzetí odpovědnosti – bývají často spojené s úzkostmi, které mají velmi nepříjemné fyzické projevy a následně negativní vliv na celkové zdraví. Lidé bojují se svou nejistotou a snaží se ji zpracovat. Touží umět se dobře rozhodnout a v pracovním prostředí být dobrým šéfem. V hlavě jim zní otázky typu: „Dělám to dobře? Jsou se mnou spokojení? Nikdo si nestěžuje, ale ani nechválí. Mám z této práce odejít, mám zůstat? Nebude to jinde ještě horší? Nechci udělat špatné rozhodnutí a litovat. Mám odpovědnost za lidi, úkoly, výsledky – jak si s tím poradit, nastavit si hranice, nebýt ani zlá, ani moc hodná?“ uvádí terapeutka některé otázky, se kterými klienti přicházejí. A jaký je dle ní lék? Zvýšení sebevědomí – další oblast, ve které touží lidé po změně a volají o pomoc odborníkovi. „Tato žádost se totiž prolíná téměř do každé terapeutické spolupráce. Když si ženy budou víc věřit, získají jistotu v sobě, snáz se rozhodnou, budou si vědět rady i s komplikovaným týmem,“ uzavírá vysvětlením odbornice. Jestliže máte pocit, že v sobě řešíte až moc nějaký problém, podělte se o něj s odborníkem. Nebudete jediní, divní, neschopní či nemocní. Ba naopak, vezmete věci do svých rukou.