Díky vám je mi dobře

Díky vám je mi dobře Zdroj: iStock.com

Díky přátelům jsme zdravější. Jak se k nim tedy správně chovat?

Komu zavoláte, když je vám ouvej? S kým si dokážete povídat dlouhé hodiny? Koho žádáte o radu? S přáteli je vám dobře a po čase s nimi stráveném se cítíte báječně. Pro vaše zdraví nemůžete udělat lépe než pěstovat a podporovat tyto vztahy. Co vám dávají a jak se k přátelům chovat?

Přátelství může mít zásadní dopad na naše zdraví a pohodu. Ale všichni také víme, že není vždy snadné je budovat nebo udržet. Vlivem mnoha okolností můžeme o své přátele přijít, ale naopak i nové najít. A dovést přátelství k tomu opravdovému dá spoustu práce, která nikdy nekončí. Hádku s kamarádkou prožíváte skoro stejně jako s partnerem. A když se s ní nemůžete delší čas vidět, je vám, jako by vás byla jen půlka. Přátelé jsou pro život člověka velmi důležití a ovlivňují jeho zdraví. Proto vnímejte důležitost přátelství ve vašem životě a to, co můžete udělat pro jeho rozvoj a podporu. Co vás čeká? Lepší zdraví, víra v sebe a lepší schopnost se poprat se stresem. A nejen to!

Jaké výhody přináší přátelství pro zdraví?

Nejen odborníci z kliniky Mayo v Arizoně poukazují na to, že vztahy s dobrými přáteli jsou zdraví prospěšné, neboť díky nim zvládnete lépe horší časy, ale také s nimi parádně oslavíte ty dobré. Přátelé vás chrání před pocitem osamělosti a nabízejí vám potřebnou společnost. Zvyšují pocit sounáležitosti a dokáží zvýšit pocit štěstí a snížit stres. Jen si vybavte, jak jste se cítila po uklidňujícím telefonátu s kamarádkou, když si vás šéf pozval na kobereček. Že jste tuto situaci i jinou ustála, děkujete svému sebevědomí, které díky přátelům zlepšujete. Další obrovskou výhodou také je, že vás dokáží upozornit na nezdravé návyky životního stylu, například nadměrné pití nebo málo pohybu. Jak je vidno, přátelé hrají významnou roli při podpoře vašeho celkového zdraví. „Dospělí se silnou sociální podporou mají snížené riziko mnoha významných zdravotních problémů včetně deprese, vysokého krevního tlaku a nezdravého indexu tělesné hmotnosti (BMI),“ říká minnesotský psychiatr Daniel K. Hall-Flavin. Výzkumné psychologické studie s tím souhlasí a dokonce zjistily, že starší lidé s bohatým společenským životem budou žít pravděpodobně déle než jejich vrstevníci s méně přátelskými vztahy. Takže vzhůru za přáteli. Než vám ze života třeba zmizí.

Proč je někdy těžké se přátelit nebo udržovat přátelství?

Pro mnoho dospělých je těžké navázat nová nebo udržovat stávající přátelství. Často totiž může ustoupit za jiné priority, jako je práce nebo péče o děti nebo stárnoucí rodiče. Možná jste se vy a vaši přátelé rozešli kvůli změnám ve vašich životech nebo zájmech. Nebo jste se možná přestěhovali do nového města a dosud jste nenašli způsob, jak se s přáteli setkávat. Není to jednoduché. Rozvíjení a udržování dobrých přátelství vyžaduje úsilí. Požitek a pohodlí, které přátelství poskytuje, jsou však nejlepší životní investicí, a proto za námahu stojí. Velmi často je dobré si uvědomit, kdo je váš dobrý přítel a kdo ne. A koho si ve svém životě nechat. Nedržte se zuby nehty něčeho, co už vyprchalo. Kolik přátel tedy mít? Kvalita se počítá víc než kvantita. I když je dobré pěstovat různorodou síť přátel a známých, vytvořte si i několik skutečně blízkých přátel, kteří tu pro vás budou za každé situace. Může to být jeden člověk i několik.

Jak se o přátelství starat?

Rozvíjení a udržování zdravých přátelství zahrnuje dávání a přijímání. Někdy jste ten, kdo poskytuje podporu, a jindy jste na straně přijímající. Když dáte přátelům vědět, že vám na nich záleží a vážíte si jich, můžete tak pomoci posílit vaše společné pouto. Je pro vás stejně důležité být dobrým přítelem, jako obklopit se dobrými přáteli. Petra Šestáková a Vera de Nera, které sepsaly moderního průvodce pro dospívající dívky s názvem Teena, se snaží na důležitost přátelství, jeho proměnlivost i péči o něj poukázat a naučit si přátelství vážit od mládí: „O přátelství pečuj jako o vzácnou květinu. Zajímej se o své kamarády a buď jim oporou. Obracej se na ně, když potřebuješ poradit nebo podpořit. Sdílej s nimi svoje zážitky, úspěchy, ale i trapasy. Inspirujte se a dodávejte si vzájemně odvahu! V dětství a dospívání vznikají ta nejlepší přátelství, která často trvají celý život.“ Můžeme víc než jen souhlasit a dle vztahových terapeutů kliniky Mayo pro podporu svých přátelství ještě nezapomínejte na toto chování vůči nim:

Být milý. Toto je nejzákladnější chování, které zůstává jádrem úspěšných vztahů dospělých. Přemýšlejte o přátelství jako o emocionálním bankovním účtu. Každý skutek laskavosti a každý projev vděčnosti jsou vklady na tento účet, zatímco kritika a negativita tento účet čerpají.

Poslouchat. Zeptejte se, co se děje v životě vašich přátel. Dejte druhé osobě vědět, že jí věnujete pozornost prostřednictvím očního kontaktu, řeči těla a příležitostných krátkých komentářů, jako je například: „To zní zábavně.“ Když přátelé sdílejí podrobnosti o těžkých dobách nebo obtížných zkušenostech, buďte empatičtí, ale nedávejte rady, pokud o to vaši přátelé nepožádají.

Otevřít se. Budujte s přáteli intimitu otevřením sebe sama. Ochota sdělit osobní zkušenosti a obavy ukazuje, že váš přítel má ve vašem životě zvláštní místo a prohlubujete tím spojení.

Ukázat, že vám lze důvěřovat. Být zodpovědný a spolehlivý je klíčem k navázání silných přátelství. Dodržujte své závazky a choďte včas. Když vám sdělují vaši přátelé důvěrné informace, uchovávejte je v soukromí.

Být k dispozici. Budování blízkého přátelství vyžaduje čas. Snažte se pravidelně navštěvovat, setkávat se, volat si. Zkrátka být v kontaktu, i když to situace kolem vás nedovolují.

Pamatujte, že nikdy není pozdě na navazování nových přátelství nebo na opětovné spojení se starými přáteli. Investice času do získávání přátel a posilování přátelství se vám odrazí v lepším zdraví a jasnějším pohledu na budoucnost.