.

. Zdroj: istock.com

Proč je dobré pustit do života inspiraci? Protože budete šťastnější

Tu vidíte krásně zařízený byt a už listujete v katalogu nábytku. Líbí se vám, jak vaše kamarádka díky zajímavému workshopu získala skvělou práci a říkáte si, že to uděláte podobně. Podle vaší oblíbené food blogerky vaříte báječné večeře. Váš život je plný inspirace. Nepouštějte se jí, ale pevně držte, protože s vaším životem dokáže divy.

V kultuře posedlé měřícími schopnostmi fungujeme někdy jako stroje a nevnímáme nic kolem sebe. Jen všechno stihnout a odškrtat položky seznamu. A tak přicházíme o inspiraci, která nás probouzí k novým možnostem tím, že nám umožňuje překonat naše běžné zkušenosti a omezení. „Inspirace pohání člověka od apatie k možnosti a mění způsob, jakým vnímáme své vlastní schopnosti. Inspirace může být někdy přehlížena kvůli své nepolapitelnosti,“ poukazuje na funkci inspirace Scott Barry Kaufman, vědecký ředitel Institutu představivosti v Pozitivním psychologickém centru na univerzitě v Pensylvánii. Ale jak ukazuje nedávný výzkum, inspirace má zásadní vliv na důležité životní výsledky. Jak náš život zlepšuje?

Inspirace není stejná jako pozitivní vliv

Inspirace není totéž co pozitivní vliv. Lidé, kteří vstupují do inspirovaného stavu, vnímají vyšší úroveň duchovnosti. Inspirace spíše souvisí s probuzením něčeho nového, lepšího nebo důležitějšího. Při inspiraci nehraje roli vaše sebevědomí, schopnost kontrolovat se, umět se rozhodovat. Při ní jste zcela pohlceni, jste sami sebou a prochází do vašeho nitra. Přichází spontánně a bez vědomého záměru. Může být vyvolána vnitřním světem, inspirující osobou nebo možná skutečně nějakým „osvícením shůry“.

Inspirace je odrazovým můstkem pro tvořivost

Lidé, kteří jsou otevřeni inspiraci, se považují za kreativnější a vnímají, že se jejich kreativita postupem času zvyšuje. Dle výzkumů mají takoví lidé mnohem více nápadů, dokáží se lépe vyjadřovat jak slovně, tak i písemně, mají větší rozhled a snadněji navazují kontakty.

„Souvislost mezi inspirací a tvořivostí je velká, neboť tvořivost znamená vidět možnost nad rámec stávajících omezení,“ vysvětluje Kaufman. Nese s sebou obrovské navýšení motivace a aktivity. Pokud najednou dostaneme nějaký nápad nebo vizi, toužíme vše hned zrealizovat, sdělit to někomu dalšímu nebo jakýmkoliv způsobem se vyjádřit. Zajímavé informace si můžete poslechnout na portálu TED od Elizabeth Gilbertové, autorky knihy Jíst, meditovat, milovat.

Inspirace usnadňuje dosáhnout svých cílů

Vědkyně Marina Miljavskaja říká, že lidé, kteří v životě častěji zažívají inspiraci a pod vlivem inspirace si určují své cíle, těchto cílů snáze dosahují. Tento vliv je tak silný, že převáží i silné osobnostní charakteristiky, jako jsou například extroverze, neuroticismus nebo puntičkářství. Pokud máme inspiraci, jsme šťastnější, produktivnější, máme pocit, že náš život má smysl a účel.

Podíváme-li se do Oxfordského slovníku naučného, najdeme tam výklad slovesa „inspirovat“, v doslovném významu znamená prostě „nadechnout“. Podle amerických vědců Todda M. Thrashe a Andrewa J. Elliota je inspirace jako vstupenka do lepšího světa. Lidé, kteří častěji zažívají pocit inspirace, jsou optimističtější, mají vyšší sebevědomí, připadají si schopnější, lépe zvládají svoji profesi, jsou kreativnější. Všechny tyto pozitivní vlastnosti souvisejí s inspirací. Důležité také je, že inspirace a pokrok v práci tvoří určitý kreativní cyklus. Inspirace s sebou přináší úspěch a úspěch přináší další inspiraci. Malé úspěchy tak mohou nastartovat inspiraci, která nás dovede k větším úspěchům.

Jak přivolat inspiraci?

Netlačte na pilu. Nedá se k ní donutit, musíme prostě počkat. Můžeme se alespoň pokusit pro inspiraci navodit v našich životech co nejlepší podmínky. Thrash a Elliot například zjistili, že inspiraci častěji zažívají lidé, kteří jsou otevření novým zážitkům a věnují se tvůrčí činnosti. Čtete motivační knihy, sledujete úspěšné lidi ve vašem oboru, chodíte na jejich workshopy? Děláte pro svůj život velmi mnoho.

S nikým se nebavíte a po práci rovnou domů? Možná to chce změnu. Nepřítelem inspirace jsou stereotyp a zaběhané vzorce v myšlení, které nechceme opustit. Skončete s tím. Zajděte do knihovny a půjčte si jednu z řady knih nabízejících trénink kreativity, která s inspirací úzce souvisí. Buďte otevření novým zážitkům a zkušenostem. A mějte pokud možno pozitivní přístup. Největší překážkou kreativity je být přesvědčený o tom, že nejsem kreativní. Ale to není pravda, každý může být kreativní. Co navázat kontakty s inspirujícími lidmi, nemusí to být nutně velká jména, rozhlédněte se kolem sebe, mohou to být opomíjené kamarádky, kolegyně v práci, ale čerpat můžete i z umění, knih nebo novinek z vašeho oboru.