.

. Zdroj: shutterstock.com

Oblíbený sport na pracovišti: Pomluvy a intriky

Pro člověka je typické se s někým srovnávat, hodnotit a posuzovat. Když zjistí, že je na tom lépe než on, může pocítit závist. Jelikož člověk tráví většinu dne v pracovním prostředí, stává se zaměstnání ideální živnou půdou pro všechny druhy pomluv a klevet, které velmi ohrožují mezilidské vztahy, pracovní morálku a produktivitu. Co je zdrojem pomluv? Proč pomlouváme?

Lovíme senzace

Velmi častým důvodem je utéct od svých vlastních starostí. Chceme získat možnost posuzovat a porovnávat své problémy s problémy ostatních. Často nám nabourávají naše stereotypy. Atraktivní blondýnka musí být hloupá, potetovaný muž podezřelý...

Někdy je důvod pomluv velmi prostý. Zaháníme zkrátka jen dlouhou chvíli. Kdo pracuje velmi intenzivně, na pomluvy nemá čas.

Intriky

Přemýšlejte, co o sobě v práci řeknete. Závist je velmi mocná čarodějka, a to zejména v ženském kolektivu. Postěžujete si, nebo naopak se trochu pochlubíte? Pro některé kolegyně zdroj informace, kterou může použít proti vám. A klubko intrik se rozmotává. Koho asi povýší?

Nespokojenost

Všude se najdou lidé, kteří budou chytřejší, úspěšnější, atraktivnější než my. To však neznamená, že my sami nejsme chytří,... Dalším zdrojem pomluv se stává pocit nespokojenosti s vlastní osobou. Když se ale naučíme o sobě hezky smýšlet, naučíme se radovat z úspěchů druhých, sami se stáváme úspěšnými.

Závist

Jak je těžké vyrovnat se s vlastním neúspěchem. O to snazší je zpochybnit cesty úspěchů druhých. A cítíme se lépe. Je snadnější uvěřit vztahu kolegyně s nadřízeným, než že si povýšení zasloužila svou kvalifikací a znalostmi.

Můžeme se bránit?

Nejlepší prevencí pomluv je nechávat své osobní starosti za dveřmi vlastního domova. Čím méně toho kolegové o našem osobním životě ví, tím menší jsou podněty k pomluvám. Bohužel někteří kolegové vědomě rozšiřují nepravdivé informace, které mají poškodit konkrétní osobu. Nemá cenu však všechny kolegy dokola přesvědčovat, že informace, které se šíří, jsou pomluvy. Berte to tak, že kdo pomlouvá, nemá odvahu k přímému střetu a ukažte, jak je daná informace pro vás málo zajímavá. Nezajímavá se brzy stane i pro ostatní.