Video placeholde

Jak být rychle v klidu ve stresové situaci? Dejte si pauzu

Vaše já by nejraději zakřičelo a prásklo dveřmi. Někdy to tak přesně dopadne. Víc byste si však přáli zůstat v klidu. Ale copak to jde, když vás situace tolik štve?  V práci, v rodině, s cizím člověkem. Každodenní stresové  situace, ve kterých chcete zůstat v klidu. Jak na to?

Pro někoho je to stres před deadlinem, pro jiného předběhnutí ve frontě, zapomenuté klíče doma a vybitý mobil, když nutně potřebujete volat. Jestliže jste jako já povahou netrpělivec, trochu cholerik a perfekcionista, výbuch emocí vás nemine, a to ani okolí. O stoickém klidu se mně i vám zdá. Zbytečně plýtváte energií, kterou byste mohli vložit jinam a vztahy s okolím by také nebyly tolik napjaté. Naštěstí s tím jde něco udělat. Dejte si červencovou challenge a učte se zůstat v klidu.

TIP NA VIDEO: Jóga vás naučí pracovat s dechem

Video placeholde

Dejte si pauzu

A to v komunikaci se stresorem. Velmi často vás do nervového běsu dostane nějaký člověk. Poznámkou, kterou pronese, slovním útokem či svou neschopností. V momentě rozčilení si dejte pauzu, zkrátka přestaňte s tím, co děláte. Postačí pár sekund, zhluboka se 3–5krát nadechnout a na chvíli odvrátit tvář. Se zdvořilostí v hlase se omluvte a klidně si dejte pauzu nebo proneste něco v tom smyslu, že si jen odskočíte a za minutku se vrátíte. Jak budete z dohledu, zhluboka dýchejte a opakujte si uklidňující mantru: „Zvládnu to v klidu.“

Pokračování 2 / 6

Záchrana v dýchání

„Dýchání je nejúčinnější technikou, jak rychle snížit hněv a úzkost,“ říká Scott Dehorty, psycholog z Delphi Behavioral Health a doplňuje, co se s naším tělem děje. „Když jste úzkostliví nebo naštvaní, máte tendenci rychle a mělce dýchat. Toto chování vyšle do mozku zprávu, která posiluje reakci na boj, nebo útěk. Dlouhé a hluboké uklidňující dechy narušují tuto smyčku a pomáhají uklidnit se.“ Existují různé dýchací techniky, které vám pomohou. Mně funguje takzvané třídílné dýchání, které spočívá v tom, že se zhluboka nadechnete a poté plně vydechnete, přičemž věnujete pozornost svému tělu. Jakmile jste stabilizovaní v hlubokém dýchání, můžete změnit poměr nádechu a výdechu na 1: 2 (výdech zpomalíte tak, aby byl dvakrát tak dlouhý jako nádech). Práci s dechem si trénujte i v klidu, vnímejte ho, a jakmile přijde náročná situace, budete vědět, jak na to.

Pokračování 3 / 6

Přiznejte si hněv v duši i na těle

Když jsme ve stresu, naše tělo stres interpretuje jako útok a uvede nás do bojového režimu. Stimuluje uvolňování hormonů, jako je adrenalin, které stahují krevní cévy a zvyšují srdeční frekvenci. Zpomalení a zaměření se na jednotlivé fyzické reakce, které prožíváte, vám pomůžou naučit se identifikovat, jaké to je, když jste ve stresu. Studie také ukazují, že tento vědomý proces všímání si toho, co se děje ve vašem těle, může pomoci přeškolit automatické návyky vašeho mozku. Všimněte si každé věci, která se ve vašem těle děje. Zrudnete, bije vám srdce rychleji, třese se vám hlas, máte zpocené dlaně, stahuje se vám hrdlo. „Když se cítíte stresovaní nebo úzkostní, můžete vykazovat různé příznaky. Vědět, co hledat, vám pomůže zabránit stresu, aby se k vám nepřiblížil. Každý prožívá stres a reaguje na něj odlišně, ale můžete hledat některé běžné příznaky,“ říká Timothy J. Legg, psycholog a univerzitní profesor na Southern University v Irvine v Kalifornii. Mým zcela určujícím příznakem, že jsem ve velké stresu, je tik v oku. Tehdy vím, že se musím uklidnit.

Video placeholde

Pokračování 4 / 6

Představte si klid

Když označíte to, jak se cítíte, a dovolíte si úzkost a hněv vyjádřit, pomůže vám to tento emočně nabitý stav snížit. Klidně proneste: „Cítím se naštvaná kvůli tomu, co říkáš.“ Verbalizujte svou emoci a o tom, co cítíte, uslyšíte i zvenku. Jestliže máte zvládnuté uklidňovací dechové techniky, můžete s nimi začít. „Po několika hlubokých nádeších zavřete oči a představte si klid. Uvidíte své tělo uvolněné a jak s klidem procházíte stresující situací. Vytvořením mentálního obrazu toho, jak vypadá „zůstat v klidu“, si připravíte klidnou představu, kterou využijete v době nouze,“ říká Scott Doherty.

Pokračování 5 / 6

Vypoťte hněv

Cvičení je přirozeným posilovačem nálady, protože uvolňuje endorfiny, přírodní chemikálie, díky nimž se budete cítit klidní a šťastní. Takže, když vás někdo naštve a vy jeho slova a emoce těžko dostáváte z hlavy, jděte je vypotit. Někdo se rozeběhne, jiný sedne na kolo, někomu stačí skákat si přes švihadlo. 30 minut fyzického cvičení každý den vám pomůže uvolnit se. Cvičení může mít ale také preventivní účinek. Studie ukázaly, že absolvování aerobního cvičení před náročnou situací, která může být stresující, vám ve skutečnosti pomůže zůstat v klidu, až nastane.

Video placeholde

Pokračování 6 / 6

Zapište si to

Technika, která mi v posledním roce zachránila spoustu situací. Když mě někdo rozčílí, v hlavě se mi rodí předlouhá souvětí, co bych dotyčnému nejraději řekla. Útočná slova, staré křivdy, obviňování… co na srdci, dere se na jazyk. Teď už vím, že musím mít při sobě papír a tužku a všechna tato hněvivá slova si napsat. Poté vyškrtám ta emočně zabarvená, irelevantní, ubližující a soustředím se na zbytek. Ten si pak zformuluji do vět, kterými druhému vysvětlím situaci a zareaguji na nové informace. Terapeuti psaní jen doporučují. Nedělejte si starosti s úplnými větami nebo interpunkcí – stačí psát. Psaní vám pomůže dostat z hlavy negativní myšlenky. A o to tu běží!