10 českých žen uplynulého století, o kterých budeme stále mluvit

Díky nim se o České republice ví, mnohé pro ni udělaly velké věci. Jsou pyšné, že jsou či byly Češkami, a díky nim jsme zas my pyšné na svou historii a těšíme se na budoucnost. Vybrat jen desítku žen je nesmírně těžké, proto naše díky patří všem českým ženám.

Znát je, číst o nich, odkazovat k nim by měla být naše povinnost, ale není, my si je připomínáme, mluvíme o nich s chutí, nadšením a vlastní iniciativou. Hledáme u nich inspiraci, máme v nich vzory a hledáme u nich zdroj síly. Náš seznam znáte, i vy si udělejte ten svůj.

1. Charlotta Garrigue-Masaryková (1850–1923)

Kdo je ta žena? Sice Američanka, ale první československá první dáma, která si Tomáše Garrigua Masaryka zamilovala, ale i jeho Čechy a Prahu. Stala se Češkou mravně i politicky. Milovala hudbu, učila se na klavír a díky tomu se pak v Lipsku poznala s T. G. M.

Co Čechám dala? Ukázala lidem vztah muže a ženy, kteří se vzájemně respektují, a to, že být ženou není prohra a je hodna úcty. Masaryk právě z úcty k ní přijal druhé příjmení Garrigue. Charlotta působila v ženských hnutích a podporovala vzdělání žen.

Co udělala jinak? V tehdejší době neposlechla svého otce, který ji od sňatku s Tomášem zrazoval. Změnila také své náboženské vyznání.

Kde si o ní přečtete víc? V knize od Michaely Košťálové Charlotta Masaryková ve stínu…