Podle statistik se oběťmi sexualizovaného násilí častěji stávají ženy, týká se to ale samozřejmě i mužů.

Podle statistik se oběťmi sexualizovaného násilí častěji stávají ženy, týká se to ale samozřejmě i mužů. Zdroj: iStock.com / Grafika: Kateřina Špičáková

Proč říkat sexualizované, ne sexuální násilí a co všechno do něj patří?

Sexuální (sexualizované) násilí je důležitým tématem, o němž se hodně mluví a ve vztahu k němuž koluje ve společnosti mnoho mýtů a polopravd. V tomto díle Feministického slovníčku si vysvětlíme základní fakta včetně toho, jaké různé formy může sexuální násilí mít nebo jakým důsledkům musí čelit jeho oběti.

Co je to sexuální (sexualizované) násilí?

Světová zdravotnická organizace chápe sexuální násilí jako jakékoli sexuální jednání zahrnující pokusy o dosažení sexuálního styku, nežádoucí sexuální poznámky a návrhy, činy směřující k obchodování či jinak namířené proti sexualitě jedince, které využívají nátlak. Obětí sexualizovaného násilí může být žena, muž, dítě i queer osoba. Sexualizované násilí může být prováděno kýmkoli, nezávisle na vztahu mezi obětí a pachatelem a v jakémkoliv prostředí včetně domova a práce. Z právního hlediska se ale definice sexuálního násilí v různých světových zemích liší. Český právní řád v současné době znásilněním rozumí čin, kdy pachatel donutí oběť násilím nebo pohrůžkou násilím nebo pohrůžkou jiné těžké újmy k pohlavnímu styku nebo k takovému činu zneužije bezbrannosti oběti.

TIP NA VIDEO: Podívejte se na rozhovor se zakladatelkou neziskové organizace Konsent Johannou Nejedlovou

Video placeholde

To je ovšem problém: v drtivé většině případů je pachatelem člověk, kterého oběť dobře zná – partner, kolega, kamarád, spolužák, člen rodiny. Oběti jsou v takové situaci v šoku, zpravidla ztuhnou a nejsou schopny se bránit fyzicky ani verbálně. Útočník tedy často násilí užívat nemusí ani jím nemusí hrozit.

V posledních letech se začíná objevovat pojem sexualizované násilí jako přesnější popis sexuálního násilí. Toto označení totiž jasněji pojmenovává, že motivací v těchto případech není sexuální touha, ale potřeba dominance, potřeba ukázat nadvládu nad obětí. Sex je pro útočníka pouze nástrojem, jak tohoto cíle dosáhnout.

Sexuální, nebo sexualizované násilí?

Pro kvalifikaci sexuálního násilí je zásadní především nesouhlas se sexuální aktivitou, případně neschopnost souhlasu způsobená například postižením, spánkem či vlivem omamných látek. I proto se řada zemí ve světě uchyluje k právní redefinici znásilnění postavené nikoliv na užití násilí, ale právě na absenci souhlasu (konsentu). O tuto změnu se několik neziskových organizací dlouhodobě snaží i v Česku.

S tématem sexualizovaného násilí souvisí pojmysekundární viktimizaceči victim blaming (čili obviňování oběti).

Jaké formy sexualizovaného násilí známe?

Formou sexualizovaného násilí není pouze znásilnění ve smyslu pohlavního styku či pohlavního zneužití dítěte. Dle českého právního řádu do něj patří také sexuální nátlak, soulož mezi příbuznými, kuplířství nebo výroba a šíření dětské pornografie. Dalšími formami sexuálního násilí jsou ale také sexuální obtěžování verbální i fyzické, nežádoucí sexuální návrhy, nucené sňatky – včetně sňatků dětí, zabraňování užití antikoncepce, nucení k potratu, mrzačení pohlavních orgánů a sexuální vykořisťování. 

Sexuálním násilím je i nevyžádané líbání nebo nucení k nepříjemným sexuálním praktikám či nucení ke sledování pornografie. Spadá sem onanie před obětí, exhibicionismus a voyerství, rozesílání nevyžádaných obnažených fotografií či vyhrožování zveřejněním intimních fotek a videí.

Jaké jsou následky sexualizovaného násilí?

Následky sexualizovaného násilí pro oběti bývají dlouhodobé, celoživotní. Vedle fyzických následků (vážná poranění pohlavních orgánů, nechtěná těhotenství, nákaza pohlavně přenosnými chorobami) se jedná zpravidla o psychické problémy způsobené sexuálním traumatem, které ovlivňují nejen další intimní život oběti a její vztahy s jinými lidmi, ale také její vztah k sobě samé.

Oběti sexualizovaného násilí mají potíže se sebevědomím, sebeláskou a sebehodnotou, trpí depresemi a úzkostmi, mají pokřivený vztah k vlastnímu tělu, uchylují se k sebepoškozování, v krajních, nicméně ne neobvyklých případech mohou dojít i k sebevraždě. Oběť sexualizovného násilí může být stažená do sebe a odmítat jakýkoliv fyzický kontakt, nebo být naopak promiskuitní. Oběti sexualizovaného násilí může trvat roky, než o činu promluví nebo i než si vůbec sama připustí a plně uvědomí, co se jí vlastně stalo.

3 současné filmy, jež autenticky zachycují problematiku sexualizovaného násilí

  • Nejšťastnější holka pod sluncem, 2022. Loňský počin Netflixu s Milou Kunis v titulní roli tematizuje a velmi věrně zachycuje důsledky potlačovaného sexuálního traumatu. Snímek se kvůli syrovému zobrazení skupinového znásilnění mladé dívky stal kontroverzním: pokud jste obětí sexualizovaného násilí, zvažte, zda si jej pustit.

  • Nadějná mladá žena, 2020. Režisérka Emerald Fennell ve feministickém, formálně moderním snímku sleduje příběh Cassandry, která chodí do barů, předstírá, že je opilá, a když se toho nějaký muž rozhodne využít, potrestá ho. Jak? A proč to všechno dělá? Na Oscara nominovaný revenge thriller s Carey Mulligan v titulní roli zobrazuje důsledky sexualizovaného násilí a jeho dopady nejen na oběť, ale i na její okolí.

  • Šokující odhalení, 2019. Film s Charlize Theron, Margot Robbie a Nicole Kidman vznikl jako přímá reakce na hnutí MeToo. Na případu zakladatele Fox News Rogera Ailese ukazuje, že současný systém brání agresory a naopak podkopává nohy obětem, které se o sexuálním násilí a obtěžování bojí mluvit: ať už kvůli traumatu, nebo ze strachu ze společenské stigmatizace či ztráty zaměstnání.

Tipy na další filmy věnující se sexualizovanému násilí najdete tady:

Doporučujeme

Načíst další články