Nadané dítě se pozná už od narození, říká ředitelka nadace RSJ Eckertová

11. ledna 2022 • 06:00
Podcast Maminka: K tabuli půjde české školství: Lenka Eckertová • Zdroj: Videohub

V České republice jsou desetitisíce neobjevených nadaných nebo mimořádně nadaných dětí. Chybí totiž správná diagnostika, která by je pomohla identifikovat, a stejně tak chybí systém péče o takové děti ve školách i mimo ně. Co potřebují a jak i vy doma můžete už od narození vysledovat, zda k tzv. přemýšlivým dětem patří i to vaše? Poslechněte si nový podcast projektu „K tabuli půjde… české školství!“ s Lenkou Eckertovou, ředitelkou Nadace RSJ, která se právě podpoře péče o nadané děti už spoustu let věnuje!

Říká se jim nadané a mimořádně nadané děti a jsou to takové, které svým intelektem, způsobem přemýšlení, zdaleka převyšují určité hranice typické pro daný věk dětí. „Náznaky přitom můžete pozorovat už od narození. Maminky dětí, o kterých my v Nadaci RSJ mluvíme jako o přemýšlivých, se často například shodují v tom, že jejich děti od miminka hůře spaly. To se stává u dětí zvídavých nebo vysoce citlivých, které intenzivně reagují na podněty kolem sebe,“ vysvětluje ředitelka Nadace RSJ Lenka Eckertová a ještě pokračuje: „Přemýšlivé děti brzy věnují určitým věcem hlubší pozornost, pídí se po principech věcí kolem sebe dříve, než byste čekali. Například už v batolecím věku začínají u dospělých pozorovat nějaké způsoby chování a ptají se, proč to tak je… Brzy zkrátka zjistíte, že se zájmy takového dítěte liší od zájmů jeho vrstevníků…“

Osamělé a pod tlakem

A právě fakt, že se nadané či mimořádně nadané děti odlišují, pro ně může být stigma. Problematické zaprvé je, že často vůbec nejsou systémem objevené – a na jejich nadání se přijde například až v okamžiku, kdy skončí v pedagogicko-psychologické poradně jako problémové děti. A zadruhé: i děti objevené mívají problémy, dostávají nálepky a cítí se být mnohdy pod tlakem, cítí mnohdy zodpovědnost za to nosit jen samé jedničky, nezklamat dospělé. A bohužel u toho navíc ztrácejí ještě kontakt se svými vrstevníky. Cítí se být osamělé.

„Proto například hlavně přemýšlivé holčičky už v mateřské škole své nadání skrývají, snaží se splynout, protože nechtějí vypadat divně, chtějí se kamarádit s těmi ostatními,“ vysvětluje Eckertová, že to děti s nadáním rozhodně nemají jednoduché. A o to víc je důležité, abychom se s nimi učili pracovat my, rodiče (na FB například existují rodičovské skupinky, kde můžete čerpat informace), a pak aby nějaký systém práce s nadanými dětmi pronikl i do škol.

Tam zatím chybí jednotný koncept, přístup k těmto dětem. Každá škola, třída, učitel i učitelka to mají jinak. „Ve vzdělávání budoucích pedagogů je jen velmi zřídka zakomponovaný balíček témat ,nadané dítě‘, který by jim vysvětlil, co to je nadané dítě, jak se projevuje, co je třeba dělat, když takové dítě potkám, co dělat, když se nechce učit…“ vyjmenovává Lenka Eckertová s tím, že dokud se o ně my jako společnost nenaučíme pečovat, budeme o ně a jejich potenciál přicházet.

A ony budou přicházet o svou šanci na spokojený a naplněný život. Jeho podmínkou je mimochodem také odpovídající péče o duševní zdraví nejen těchto nadaných dětí, ale vlivem covidové doby je v současné chvíli nezbytné akcentovat péči o psychiku dětí v rámci preventivních programů napříč všemi věkovými skupinami dětí, které se právě i ve školách nepotřebují učit jen matiku a češtinu, ale třeba také to, jak zpracovávat stres, který je pro současnou dobu tak příznačný.

Jak taková péče o psychickou pohodu dětí ve školách probíhá? Jaké existují podpůrné programy? Kam se vy jako rodič potenciálně nadaného dítěte můžete obrátit o pomoc? Poslechněte si celý podcast s Lenkou Eckertovou z Nadace RSJ!

Tento projekt podporuje Nadace České spořitelny. Tento projekt podporuje Nadace České spořitelny. Autor: Česká spořitelna

K tabuli půjde… české školství! je projektem časopisu Maminka. Aktuální číslo si můžete koupit v on-line trafice iKiosek.cz. Dnes objednáte, zítra ho máte ve schránce. A doprava je zdarma!
Maminka 01/22 Maminka 01/22 Autor: Maminka

Autor: Jana Potužníková
Jdi na homepage Zpět na začátek

Horoskopy