.

. Zdroj: istockphoto.com

Trend moderní doby: mingles. Nejste jedním z nich?

Život ve stylu mingles jako by měl vychytané všechny nedostatky singles. Tito lidé si chtějí užívat svobody, přesto chtějí mít někoho, kdo jim bude blízký. Jak vypadá takový vztah a je to něco pro vás?

Mingles jsou prostě lidé, kteří stručně řečeno užívají výhod života singles i těch zadaných. „Základem partnerského života mingles je oddělená domácnost. Lidé žijící jako mingles jsou na sobě finančně, časově i jinak naprosto nezávislí, a přesto k sobě patří,“ vysvětluje sexuoložka doc. PhDr. Dr. Phil. Laura Janáčková, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze a Institutu partnerských vztahů.

„Jistota stálého partnera je pro mingles zásadní. Má je kdo doprovodit do společnosti, a přestože onen doprovázející žije jinde, okolí ví, že ti dva k sobě patří a jsou zadaní. Vedle toho mají oba z dvojice vyřešený sexuální život. Žádné náhodné známosti na jednu noc nebo střídání partnerů. Mají jeden druhého, a i když se jejich vztah odehrává převážně na dálku, na chvíle strávené sexem se mohou předem domluvit.

V tomto případě často platí jeden pevně daný večer v týdnu, který stráví společně, a ráno po snídani jdou zase každý svou cestou,“ říká psycholožka. Kromě nocí vyhrazených sexu, společných dovolených a plánovaných kulturních a víkendových aktivit spolu mingles příliš času netráví. To ale neznamená, že o sobě jinak neví. „Partneři k sobě chovají běžnou náklonnost a mají mezi sebou jakýsi ochranitelský vztah. Pokud je jeden z páru v nějakých nesnázích, druhý většinou přispěchá na pomoc,“ dodává docentka Janáčková.

Čas na změnu

Ovšem život mingles většinou není řešením napořád. Zejména ženy po nějakém čase zatouží po běžném rodinném vzorci, jakým jsou rodiče a společný potomek. „V tento okamžik může žena toužící velmi narazit. Mužům život mingles naprosto vyhovuje, mají pravidelný sex a vědí, že pokud je třeba, žena se o ně ráda postará. Oni vlastně nemají důvod na věci cokoli měnit, jim život mezi dvěma domácnostmi naprosto vyhovuje,“ popisuje odbornice.

Pokud žena trvá na svém a snaží se dostat muže pod jednu střechu, vzniká řada konfliktů, které mohou skončit i rozchodem dvojice. Ale ani to mnohdy není konečné řešení. Mnoho mingles se dostane do situace, kdy se partneři neustále scházejí a rozcházejí. Důvody jsou dva: Zvyk je železná košile a oni na sebe zvyklí jsou, navíc seznamování v jejich věku není snadné. Konečným řešením jejich problému je, když se jeden z dvojice rychle zamiluje a naváže nový vztah. Někteří mingles jsou ve svém životním stylu ochotni zajít tak daleko, že sice žijí ve dvou domácnostech, ale zároveň mají společného potomka. K tomuto kroku často přistupují ti, kteří sami vyrůstali vychováváni jen jedním z rodičů, čili model neúplné rodiny jim přijde přirozený. Mnoho psychologů poukazuje na to, že tento život je ze strany rodičů sobecký a dítě by mělo vyrůstat v úplné rodině. Zastánci mingles však argumentují tím, že dítě oba rodiče má a ti o něj mají zájem, i když žijí odděleně. Silným argumentem bývá i to, že lepší je být dítětem mingles než dítětem vyrůstajícím v rodině úplné, leč plné hádek a napětí. Životní styl mingles není vhodný pro všechny. Přestože sami mingles mluví o tom, že jsou si navzájem vzácní, jejich život není stereotypní a oni si tak užívají života více než jejich kamarádi, kteří se rozhodli pro tradiční model partnerství a život pod jednou střechou, vyžaduje i jejich podoba partnerského života mnoho disciplíny a důvěry. V životě mingles je snadné propadnout žárlivosti, podezíravosti a výčitkám. Pokud by se mingles do takové situace dostali, je vhodnější se domluvit buď na společné domácnosti a tím přijít o tolik chválené výhody, nebo jít každý svou cestou.

Článek vyšel v časopise Moje zdraví.