Proč toužíme po obdivu? A je špatné ho chtít?

Nový přítel. Úspěch v práci. Deset kilo dole. Ať se nám v životě podaří cokoliv, rádi si poslechneme slova obdivu. Toužíme po něm všichni. Někteří ale až moc. Kdy je touha po obdivu ještě v mezích? A proč obdiv člověk k životu potřebuje? 

Maslowova pyramida potřeb je vystavená jasně. Nejdříve uspokojit hlad a žízeň, pak pocit bezpečí, lásky a sounáležitosti a čtvrtou příčku zaujímá obdiv, kdy se posouváme k vrcholu pyramidy. Máme-li tedy co jíst, kde bydlet, žijeme v rodině a máme partu přátel, není nic neobvyklého, že se chceme posunout výš a toužíme si uspokojit další lidskou potřebu – obdiv. „Většina z nás má uspokojené všechny primární potřeby. Směřujeme tedy výš a toužíme i po těch dalších. Už jako děti chceme být milované a přijímané. Stejně tak potom i v dospělosti. Často právě pokud se nám něčeho v dětství nedostalo, o to víc se to snažíme nahradit v dospělosti,“ vysvětluje pozici obdivu v našich životech Dagmar Kožinová, koučka a lektorka pozitivní psychologie. Jestliže jste si mysleli, že chtít být obdivován je něco nezdravého, tak není. Touha po obdivu k člověku patří. Avšak všechno má své meze a řadu faktorů, které tuto touhu ovlivňují.

TIP NA VIDEO: Přátelství na sítích?

Pro obdiv cokoli

Proč mě lidé neobdivují, když se mi daří? Proč kamarádka nepronese slova uznání? Proč nevidím obdiv v očích partnera? Děláme toho tolik, snažíme se, dřeme, pracujeme na sobě, ale uznání a ocenění se nám dostávají pomálu. Radost ze sebe samého se mění v pocity smutku, lítosti a hladovou touhu po obdivu. A za honbou po něm děláme dle Dagmar Kožinové věci, které sráží naši osobnost. „Jestliže jsme už v dětství z nějakého důvodu měli pocit, že nás druzí nepřijímají a nemají nás dostatečně rádi, snažili jsme se, aby tomu bylo jinak. V tom pak pokračujeme dál. Často se nevědomky dostáváme do zátěžových partnerských, ale i jiných situací, kdy nám tato neuspokojená potřeba způsobuje mnohé komplikace. Můžeme dokonce riskovat i život, jen aby se nám konečně dostalo uznání. Můžeme dělat víc pro druhé než pro sebe, protože tolik toužíme po tom, abychom byli pro ně důležití, aby si nás všimli a konečně nás ocenili, uznali naši důležitost. V partnerském vztahu, a nejen v něm, ale i třeba v práci, se kvůli této potřebě může vše komplikovat. Můžeme se doslova obětovat druhému, případně práci. Snažit se za každou cenu vše splnit, aby se nám uznání konečně dostalo.“ V jakém stupni touhy po obdivu jste vy? Jak se chováte? Není většina vašeho chování ovlivněna tím, že po něm očekáváte uznání? Proč jste si koupila tu novou luxusní kabelku? Abyste vzbudila obdiv u svých kamarádek, jak se vám finančně daří, nebo protože se vám líbila?