„Nebreč, nebo ti dám důvod!“ Jak odpustit rodičům a zahojit trauma?

Blíží se svátky, které pro mnoho lidí znamenají setkávání se s příbuznými. Někdo si to užívá, pro jiného je to ale nepříjemná záležitost, která vánoční pohodu nepřipomíná ani zdaleka. Někteří z nás si totiž z dětství nesou traumata, která mohou život ovlivňovat i v dospělosti. A stojí za nimi většinou naši rodiče. Tím, že jim odpustíte, můžete začít šrám na duši pomalu hojit. 

„Nebreč, nebo ti ještě přidám, ať máš proč brečet.“ „Podívej se na sebe! Nikdo si tě nevezme!“ „Tobě tady nepatří ani klika od dveří!“ I milující rodiče se vůči svým dětem někdy dopustí výroků, které znějí jako z Dickensových románů o osudem zkoušených sirotcích. Kolikrát jsme v dětství sami sebe ujišťovali, že „nikdy, ani za milion let“ nebudeme jako „oni“? A kolikrát si později v rodičovské roli musíme přiznat, že opakujeme jejich chyby anebo děláme jiné

Být rodičem zkrátka znamená chybovat a téměř každý z nás si z dětství odnáší nějaké malé nebo mnohem větší trauma, tedy zranění. V dospělosti se pak každý z nás dříve či později musí rozhodnout, jak se svými křivdami z dětství naloží do budoucna. Skutečně musíme nést jejich tíhu celý život? Můžeme jejich kletbu ze sebe sejmout? A jak to změní vztah k našim rodičům? Měli bychom jim jejich chyby odpustit? Co se tím změní? Jak to ovlivní náš další život?

TIP NA VIDEO: Rozhovor s Annou Slováčkovou o tom, jak ji ovlivninili slavní rodiče

Způsobů, jak mohou rodiče své děti poškodit, je nevyčíslitelně mnoho, a také škála je velmi široká. Začíná to rádoby vtipnými poznámkami („nenakrucuj se před tím zrcadlem, stejně s tou zadnicí nic nenaděláš“) a porovnáváním se sourozenci („proč nemáš v pokoji uklizeno jako Danuška“), postupuje to přes rodičovskou nepozornost („teď nemám čas, mám moc práce“) či naopak permanentní kontrolu až po nálepkování, shazování, ponižování a sejdeme-li do ještě temnějších pater, pak i zanedbávání, bití a sexuální zneužívání.

Vynecháme-li ovšem patologické extrémy, naprostá většina rodičů své děti miluje. Dělají zkrátka, co umějí a co zvládnou. Emocionální jizvy, které na dětech zanechávají, jsou vedlejším produktem špatně nastaveného stylu výchovy, rodinných nesnází, životních trablů, neštěstí, závislostí a samozřejmě i jejich vlastních traumat z dětství. „Rodiče jsou taky lidi,“ říká koučka Gloria Hydo. „A i oni kdysi byli dětmi. I oni si nesou z dětství svá vlastní zranění.“

Emocionální zranění mají ovšem tu vlastnost, že rostou spolu s námi. Zahojí se jen zdánlivě a v dospělosti se mohou projevovat, změněná k nepoznání, v problematické volbě partnerů, zacházení s penězi, zanedbávání svého zdraví, v práci nebo neschopnosti naplňovat své sny a plány. „V zásadě pokaždé, když rodiče nenaplňují základní citové potřeby svého potomka, u dítěte narůstají pocity vlastní bezcennosti a bezmoci,“ říká Gloria Hydo. V dospělosti pak máme sklon tohle svoje domněle méněcenné já střežit vztyčenými hradbami ostražitosti, ostnatým drátem permanentní naštvanosti nebo naopak vyčerpávající snahou se každému zavděčit. Pro lidi, jejichž emoční potřeby nebyly v dětství dostatečně nakrmené, je zkrátka těžké důvěřovat světu okolo i sami sobě. Přesto je možné i z takové budoucnosti vykročit k lepšímu životu. Jak nám v tom pomůže odpuštění svým nemožným, selhávajícím a někdy příšerným rodičům?

Článek pokračuje na další straně. >>>