3 oblasti, které ovlivňují naše štěstí. Která je nejdůležitější?

Zeptejte se lidí ve svém okolí, co je pro ně štěstí. Každý vám odpoví něco jiného. Část z nich si myslí, že ho mohou ovlivnit sami, zbytek spoléhá na vyšší moc nebo na to, co mu bylo dáno do vínku. Jak to tedy je? Máte se snažit jít štěstí naproti?

Oblasti štěstí se věnuje pozitivní psychologie. Jedním z odborníků, kteří svůj život zasvětili výzkumu tohoto fenoménu, je Sonja Lyubomirsky, profesorka psychologie na Kalifornské univerzitě v Riverside. Na základě svých studií stanovila tři velké oblasti, které mají na naše štěstí zásadní vliv. Kdo nebo co stojí za štěstím?

Genetika aneb co nám dali do vínku

Z velké části – někdy se udává až 50 procent – ovlivňují naše štěstí genetické predispozice. Někteří lidé se narodí s něčím, čemu se říká „gen štěstí“ a ovlivňuje například to, že zesiluje některé smyslové prožitky a zároveň tiší bolest. Některé geny zase ovlivňují tvorbu hormonu štěstí serotoninu.

Genetiku nezměníme, ale můžeme s ní pracovat v náš prospěch, jak říká ve své knize Pozitivní leader Jan Mühlfeit: „Co dostal člověk geneticky, to opravdu neovlivníme, ale můžeme se svou genetickou výbavou následně pracovat a sami se rozhodnout, které z genů vyžijeme naplno a které potlačíme. Nikdo z nás se nenarodil zcela šťastný ani úplně nešťastný, hodně záleží na nás, jak se ke svému štěstí sami postavíme. Každý z nás se narodil s nějakými talenty a slabinami, ovšem úspěchů dosahujeme vždycky díky tomu, co nám jde, ne kvůli tomu, co neumíme.“

Naše vědomá rozhodnutí

Naše rozhodnutí ovlivňují štěstí zhruba ze 40 %. Z toho plyne, že svým chováním toho zmůžeme poměrně dost. Patří sem například postoj k určité situaci nebo k naší minulosti. V životě se nám stanou dobré i špatné věci a záleží jen na nás, jak je využijeme. Můžeme se buď poučit z chyb a jít dál, nebo se zhroutit a přestat se snažit. Člověka v životě nedefinují podmínky, ale jeho rozhodnutí.

Svět kolem nás

„Štěstí je potěšení, které pociťujeme při naplňování našeho potenciálu. Ovšem protože nežijeme ve vzduchoprázdnu, ale s dalšími lidmi, závisí naše štěstí i na tom, jestli děláme šťastnými lidi i kolem nás,“ poukazuje na třetí oblast, která má vliv na naše štěstí, Jan Mühlfeit. Kromě lidí je to i místo, kde bydlíme, naše zdraví, práce a další.

Některé okolnosti se nedají do jisté míry ovlivnit, neboť nemáme všichni stejnou startovní čáru. Ale na vnějších okolnostech závisí naše štěstí jen z 10 %. Lidé si však mylně myslí, že právě tahle oblast je ve vlivu na štěstí dominantní.

Odtud pramení všechna ta přesvědčení, že když budeme mít hodně peněz nebo o pět kilo méně, budeme šťastní. Kolikrát už jste si koupila ty krásné šaty a upřímně – jak dlouho vám pocit štěstí vydržel?

Když se budeme pouze řítit za úspěchem nebo penězi či výsledky a nebudeme následovat hlas svého srdce, budeme spíše uhoněným křečkem v kleci než štěstím zářícím člověkem, říká terapeutka. „Štěstí je původcem úspěchu, nikoliv naopak. I úspěšní lidé jsou nešťastní. Protože pokud se soustředíme jen na kumulování peněz činností, která nás nebaví, netěší nás, nevěříme v ni anebo není smyslem našeho života, pak nám to pravděpodobně štěstí nepřinese. Štěstí totiž přináší činnost samotná, a pokud v ní máme ještě talent, peníze snadno přicházejí,“ připomíná Kateřina Novotná ve své knize Odemykání dětského potenciálu.

Jak je na tom vaše štěstí? Kde ho vidíte? Využíváte opravdu svých talentů a jdete mu naproti?