Video placeholde

O čem se mlčí: Pomoc, jsem v krizi! Podporu můžete najít i v zaměstnání

Úspěšný zaměstnanec je bezproblémový, výkonný a volný čas tráví běháním nebo v posilovně. Netrpí úzkostmi, deprese je pro něj sprosté slovo a v rodině má jen harmonické a vyrovnané vztahy. Tak vypadá ideální představa řady zaměstnavatelů. Jenže jako mnoho představ i tato je na míle vzdálena realitě. To, že zaměstnanci nejsou roboti, kteří myslí jen na práci, zářné zítřky firmy a její narůstající produktivitu, ale jsou to též lidé, kteří mají svůj vlastní – neméně důležitý – osobní život a v něm řeší také spoustu problémů a starostí, si uvědomuje stále více firem. K větší spokojenosti zaměstnanců, jak v pracovním, tak i v osobním životě, může pomoci zaměstnanecký asistenční program EAP.

Tuto skutečnost potvrzuje také Martina Vašířová, psycholožka, koučka a manažerka asistenční linky EAP (Employee Assistance Program / Asistenční program pro zaměstnance) ze společnosti Assessment Systems. Podle ní roste počet firem, kde HR manažeři – a nejen oni – vidí, jak klíčová je péče právě o duševní zdraví a možnost řešit další problémy a potíže zaměstnanců včas a na vysoké profesionální úrovni.

„Stále platí, že dobrá firemní kultura, atmosféra na pracovišti a péče o zaměstnance jsou oboustranně výhodné. Zvyšuje to nejen loajalitu zaměstnanců, ale také jejich výkonnost. Psychika významně ovlivňuje člověka, jeho schopnosti a možnosti se soustředit na práci. Řeší-li člověk své osobní potíže, promítá se to do soustředěnosti na pracovišti, chybovosti, schopnosti adekvátně komunikovat s kolegy. V neposlední řadě věnuje více času přemítání svých problémů, hledání rad na internetu či u kolegů než požadované pracovní náplni,“ vysvětluje Martina Vašířová.

Nabídka EAP asistenční linky

Pokud se zaměstnanec rozhodne svou náročnou životní situaci řešit, vzniká velký stresor ve formě otázky: Jak mám toho pravého odborníka najít, kterého vybrat, jak se v tom všem vyznat a kolik to bude stát? „V tuto chvíli bývá na základě mé zkušenosti velkou úlevou, když máte po ruce někoho, kdo vám dá referenci a nasměruje vás. Můžete si vybrat někoho, kdo je odborně prověřený, je k dispozici ihned – v případě krizové linky – nebo si můžete konzultaci domluvit během několika málo hodin či dnů. A veškeré služby jsou pro zaměstnance zdarma,“ přibližuje psycholožka, jak funguje Asistenční program pro zaměstnance (EAP).

Služba je navíc často rozšířena i na rodinné příslušníky zaměstnance. Pokud se objeví problém, lidé se mohou obrátit na EAP asistenční linku kdykoliv – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. „Poskytujeme asistenci a pomoc v oblasti psychologie, krizové intervence, duševního zdraví, právní a finanční oblasti – a to telefonicky nebo emailem. Firma si vždy může vybrat oblasti, které chce zaměstnancům nabídnout, psychologická asistence je ale vždy součástí,“ popisuje psycholožka.

Na lince společnosti Assessment Systems pracují zkušení konzultanti, kteří pomohou s orientací v problému, domluví schůzku s psychologem, právníkem či finančním odborníkem, popřípadě ihned v rámci hovoru poskytnou krizovou psychologickou pomoc, pokud to situace vyžaduje. „Velkou výhodou je, že přímo v rámci hovoru domlouváme termíny konzultací s psychologem – a to jak osobně, tak telefonicky nebo on-line – ve velmi krátkých lhůtách – většinou může konzultace proběhnout do dvou pracovních dnů. A zároveň jsou tyto služby pro zaměstnance plně anonymní a bezplatné,“ vypočítává psycholožka.

Lidé vůbec nemusí pociťovat obavy, že ten jejich problém není pro linku vhodný. „Často si představují, že na linku mohou volat až v okamžiku, kdy se děje opravdu něco, co již nejde vydržet a člověk se hroutí, popřípadě uvažuje o ukončení svého života a neví, kam dál. Ano, i k tomu linka a její pomoc slouží, ale je vhodné volat a poradit se už dříve – než dopadne pověstná poslední kapka. I běžné každodenní starosti mohou časem dozrát do velkých problémů, když je budeme vytěsňovat a snažit se je přehlížet. Žádný problém není malý nebo špatný. Když se necítím dobře, je dobré si o tom s někým promluvit. Každý jsme jiný a jiná je i míra zátěže, kterou zvládneme. Co pro jednoho znamená sotva klopýtnutí, pro druhého může být těžký náraz,“ vysvětluje Martina Vašířová.

Oblasti psychických problémů, se kterými se lidé na EAP obracejí nejčastěji:

* Mezilidské vztahy: obtíže v partnerství, rozchody, pocity odcizení, ale i problémy s hledáním životního partnera nebo pocity osamocení.

* Prožívání stresu a zahlcení: pocity „už nemůžu“, nevím, jak, kam dál, je toho na mě moc.

* Depresivní nebo úzkostné stavy: některé projevy těchto stavů se začnou promítat do fyzické stránky – bolesti zad, žaludku, potíže se spánkem, únava.

* Konflikty na pracovišti.

* Mezigenerační témata: obtíže ve výchově dětí, péče o stárnoucí rodiče, problémy „sendvičové“ generace.

Další pilíře pomoci

Služba se nezaměřuje pouze na podporu jednotlivců v nouzi, ale poskytuje pomoc i firmě jako celku. „V náhlých a nepředvídatelných situacích nabízíme pro firmy možnost využití mobilního krizového týmu – pro mimořádné okolnosti, kdy ve firmě dojde například k náhlému neštěstí, úrazu, požáru, úmrtí například při autonehodě a tak dále. Krizovou pomoc v těchto těžkých situacích nabízíme všem zasaženým – celým týmům a jednotlivcům a také jejich rodinným příslušníkům – přímo na pracovišti po celé České republice,“ uvádí psycholožka.

V rámci programu EAP mohou zaměstnanci využívat celý komplex služeb. Vedle psychologické intervence je to právní pomoc i finanční poradenství. Konkrétně v právní oblasti se zaměstnanci mohou na odborníky obracet s takovými záležitostmi, jako je nákup a prodej movitých a nemovitých věcí, spotřebitelské spory, dědictví, reklamace, nesprávné rozhodování a řada dalších. Ve finanční oblasti poradci pomohou s hypotékou, oddlužením nebo s plánováním financí.

„Pro klienty EAP přímo ve firmách připravujeme workshopy pro menší skupiny na míru k tématům, které je zajímají – jako je třeba právě zvyšování stresové odolnosti, výchova dětí nebo partnerská komunikace. Setkají se s našimi psychology, naučí se něco nového a třeba se jim zvýší chuť na sobě pracovat. I touto aktivitou se nám pomaličku daří šířit povědomí, že obrátit se o pomoc není slabost nebo ostuda nebo dokonce stigma. Naopak – jsem zodpovědný a starám se o sebe. I v souvislosti s náročnou situací pandemie a lockdownu jsme zaznamenali několikanásobný růst zájmu o naši službu. Zdá se, že se opravdu o duševní zdraví a prevenci začínají i zaměstnavatelé více zajímat. A tento trend pozorujeme s radostí i nadále,“ uzavírá Martina Vašířová.

Tipy týmu psychologů z Assessment Systems, jak se ubránit syndromu vyhoření:

* Vhodné je na to myslet již v počátku při hledání zaměstnání. Přizpůsobovat hledání svým představám o tom, z jakého typu práce by mě bavilo vracet se domů – jak sladit moje očekávání, reálné možnosti s očekáváním zaměstnavatele. Vždy by měly existovat důvody, proč danou práci dělám a jsem v ní ochoten zůstat. Dává mi smysl náplň nebo kolektiv, dobrá odměna, pracovní doba, benefity?

* Pomáhá mít jasnou pracovní dobu a tu dodržovat, nemít přesčasy jako běžnou normu.

* Najít si čas na své koníčky a věnovat se činnostem, které mě baví, setkávat se s blízkými lidmi. Osobní spokojenost drží 4 pilíře – práce, rodina, zájmy a přátele. Pokud je práce naším jediným pilířem, pak je k vyhoření snadno nakročeno.

* Je-li práce nezvladatelná, ať už množstvím nebo složitostí, komunikujte o tom s nadřízeným a hledejte řešení. Někdy zůstáváme v zajetí toho, že se některé věci nemohou měnit, a setrváváme v podmínkách, které nám třeba kdysi vyhovovaly, ale nyní jsou nám těsné. Je potřeba najít chuť otevřeně hledat to, co v současné době potřebuji. Kvalitní dlouhodobý pracovní vztah se dá přirovnat k partnerskému vztahu – má svou dynamiku, mění se potřeby a očekávání zúčastněných a je třeba se o tom společně bavit.

* A nezapomeňte: dokonalost neexistuje – cokoliv může být dobré, ale nikdy dokonalé.

* Hledejme radost ve všedních chvilkách, buďme sami k sobě vlídní a laskaví, jde se to naučit.

* Pokud se stres objeví a stane se těžko zvladatelným, nezůstávejte v tom sami a obraťte se na své blízké nebo nejlépe na odborníka, třeba právě přes Employee Assistance Program.

Doporučujeme

Načíst další články