.

. Zdroj: Archiv Mojí psychologie

Najděte svou bohyni, může vás inspirovat i v každodenním životě

Objevte samu sebe v archetypech čtyř ženských božstev, která uctívali naši slovanští předkové. Každá bohyně vládne jinou silou, každá vám může dodat jiný druh energie.

Vesna: Bohyně jara, mládí a nespoutanosti

„Za zpěvu brali se k vodám, k volným teď potokům, řekám, házeli do nich obraz zimy a smrti a radostným hlaholem vítali Vesnu, líbeznou bohyni jara,“ popisuje zvyky našich prapředků Alois Jirásek ve Starých pověstech českých. Vesna je archetypem panny, která vládne jarním květinám a všemu novému zrození (jen v Rusku místo ní mají krásného mladíka zvaného Jarilo). Je uctívána mladými dívkami, které na její počest vijí věnce v březových hájích. Pozvěte ji na pomoc, když v sobě chcete probudit spontánní hravost, kreativitu a nespoutanost.

Vesna dovede skotačit, dovádět a šíří okolo sebe radost. Dovolte to pod její vládou i sama sobě.

Živa: Bohyně léta, úrody a života

Bohyně, kterou jako první uctívali polabští Slované a známe ji též pod jménem Siwa, se ujímá vlády za letního slunovratu. Její hlavu často zdobí zlaté klasy či jiné symboly dobré úrody. Proto také bývá slavena při keltském svátku sklizně Lughnasad, který připadá na přelom července a srpna. Jejím symbolickým zvířetem je motýl, jejím živlem je oheň. Je ztělesněním ženské zralosti, bývá zobrazována s velkými ňadry a širokými boky.

Na rozdíl od dovádivé Vesny reprezentuje smysl a řád. Zavolejte ji na pomoc, když potřebujete nabrat sil, dodat energii, nebo také když chcete souznít se svým tělem, probudit svou sexualitu, případně když usilujete o otěhotnění.

Mokoš: Bohyně mateřství a podzimu

Její jméno pochází z praslovanského kořene „mok“, tedy „vlhkost“, „vláha“, což souvisí nejen s vláhou a vodou jako takovou, ale metaforicky také s mateřstvím a sexualitou. Jejím živlem je mateřská Země. Byla uctívána zejména na území Ruska, a to ještě v šestnáctém století, kdy se v dobových spisech uvádí: „…a k Mokoši se dosud tajně modlí, ženy modloslužebnice se vskrytu scházejí, a to činí nejen chudí lidé, ale i ženy bohatých mužů.“ Není divu, že byla ústřední postavou mnoha ženských slavností, které byly později interpretovány jako čarodějnické sabaty.

Mokoš je bohyní ženského středního věku, harmonie a hlubokého sebepoznání. Nabývá na síle za podzimní rovnodennosti. Volejte ji na pomoc v okamžicích, kdy potřebujete být skutečně sama sebou, postavit se na vlastní nohy a načerpat svou ženskou sílu.

Morana: Bohyně moudrosti, smrti a znovuzrození

Znáte ji díky jarnímu vesnickému rituálu „vynášení Morany“ – či Smrti, kdy je slaměný panák v podobě staré ženy s bílým obličejem vynesen ze vsi a odhozen do potoka, aby mohlo přijít nové jaro. Ano, Morana je ta „zlá“, ta mrazivá stařena, která nám bere život, přináší smrtelný chlad a vše uspává pod sněhem.

Ale to je jenom jedna z jejích tváří. Ve slovanské mytologii je totiž Morana také vědma, tedy žena, která „ví“, nositelka hluboké moudrosti. Přestože její jméno pochází ze slovanského „mor“, podobně jako „mořit“ či „umořit“, a má tedy ke smrti blízko, zánik, který přináší, zároveň umožňuje zrození něčeho nového. Bez něho by cyklus nebyl úplný. Dodá vám sílu v okamžiku osobnostních či duchovní krizí a těch nejvážnějších životních zlomů, jako je například ztráta někoho blízkého.

#Jsembohyne

Každá žena může v bohyních najít samu sebe… …říká Patricie Fuxová, zakladatelka kapely Vesna a projektu Jsem žena #jsembohyne, který se opírá o ženské archetypy.

Čím nás mohou archetypy slovanských bohyň inspirovat v každodenním životě?

Tím, že jsou reálnější než vyphotoshopované archetypy celebrit. U bohyní není třeba splnit dokonalý ideál, přesto každá žena v některé z nich může najít samu sebe. U některých bohyní existuje i temná stránka, která je také součástí lidského života a není třeba se jí bát, ale přijmout ji takovou, jaká je. Zároveň koncept bohyní vychází z naší přirozenosti, z cykličnosti, z propojení s přírodou a také z našich tradic. Pro mě je nejdůležitější též fakt, že bohyně mají božskou podstatu a svým způsobem je jejich archetyp věčný.

Která z bohyní je vám osobně nejbližší?

Momentálně asi Jitřenka, která souvisí s tematikou naděje, nových nápadů a elánu. Je to bohyně, která začíná nové období a září jako hvězda.

Jak v sobě probudit onu energii, kterou bohyně představují?

Existují například nějaké rituály, které nám mohou propojení s „osobní bohyní“ zprostředkovat? Takové rituály určitě jsou. V minulosti jsem na dvou takových byla. Nejsilněji ve mně zarezonoval právě zážitek ženského sdílení a důvěry, který mezi ženami vznikl. Dnes se zabývám spíše jógou a meditací, které vnímám jako způsob hledání bohyně v nás.

Více o projektu na www.jsemzenajsembohyne.cz

Článek vyšel v únorovém čísle časopisu Moje psychologie. Aktuálně je na stáncích březnové vydání s Lenkou Filipovou na titulce. Objednat si ho můžete i přes www.ikiosek.cz.

.
. | Zdroj: Archiv Mojí psychologie