...

... Zdroj: iStock.com

Každých sedm let nový člověk. Co je na této teorii pravdy?

Znáte teorii „sedmiletí“? Říká, že člověk se jednou za sedm let kompletně promění. Vymění se všechny buňky v jeho těle a on sám se změní dost možná i po psychické stránce. Doopravdy?

Sedmička je přece jen jedno z nejmagičtějších čísel. Cyklus „sedmiletí“ znala prý už stará Čína a používají jej i moderní numerologové nebo alternativní léčitelé, kteří jsou přesvědčeni, že právě sedm let je doba, během níž se v podstatě proměníme v úplně nového člověka. Vymění se prý všechny buňky v těle a velkou změnou projde v důsledku mentálního zrání i po psychické stránce. De facto bychom tak měli ve svém životě projít nikoli několika desetiletími, ale sedmiletími. Může to doopravdy fungovat a proč právě ta sedmička?

Všudypřítomná sedmička

V pohádkách máme zásadně sedmero hor, řek, sedmero krkavců. Bůh stvořil svět za sedm dní, týden má sedm dní, menstruační cyklus 4x 7 dní, sedm je hlavních čaker, je tu sedmé nebe, sedm trpaslíků, číslo 7 považujeme za šťastné. Když numerologové spočítají, že je 7 vaše osobní číslo, budete patřit k lidem, kteří jsou vnitřně silní, empatičtí, samostatní…

Bájné číslo

V dobách, kdy čtení, psaní a počítání bylo výsadou několika vyvolených a slovo čaro-děj znamenalo vlastně člověk gramotný, působilo číslo sedm tajemně. Jednak bylo pro negramotný lid už vlastně velmi vysoké, protože lidé na rozdíl od některých ptáků umí na první pohled rozlišit jen počet prvků od jedné do pěti. Sedm ne. Sedm na první pohled je navíc jen nepatrně odlišné od šesti. A pochopitelně, sedmičku nespočteme na prstech jedné ruky. Jde také o liché prvočíslo, s nímž se špatně dělí i násobí. A také se vždycky dávalo do souvislosti s fázemi Měsíce (každá má sedm dní). Pro to všechno byla tedy sedmička spojována s tajemstvím,“ vypočítává MUDr. Kateřina Cajthamlová a dodává ještě, že právě pro tu souvislost s měsíčním cyklem sedmička odjakživa více souzněla s ženským elementem, muži měli blíže k číslu osm!

Pohledem vědy

Přesto není sedmička prokazatelně nejzásadnější. Dnes žijeme desítkovým systémem (desítkovou soustavou), ale předtím tu byla soustava šestková, nikoli sedmičková. Svou pověst si sedmička uchovala spíše díky „tiché poště mezi laiky“, říká MUDr. Cajthamlová. A co se týče té teorie, že se během právě sedmi let zcela zásadně proměníme? Po fyzické stránce to tak (možná bohužel) být nemůže: „Kdybychom se měnili až za sedm let, byl by to vlastně velký průšvih. Z hlediska množství vdechovaných látek v těle se měníme s každým vdechem. Červené krvinky žijí asi čtyři měsíce, bílé několik dní. Kožní buňky se mění každé tři týdny, ty ve střevech dokonce co tři dny!“ konstatuje lékařka.

...
... | Zdroj: iStock.com

Trocha životní magie

Čím to, že i když máme k dispozici pádné důkazy paní vědy, pořád věříme magii, cítíme zvláštní touhu číst si o síle čísel, vnímáme určité energie i životní cykly a proměny? Myslím, že prostě potřebujeme nemít v životě jen syrovou realitu. Že možná už dávno postrádáme bohy a víru v čáry a kouzla, ale přesto v nás z pradávna zůstal nějaký střípek, který nás táhne k tomu, vytvářet si určité „kouzelné“ principy a žít podle nich. Možná prostě do dospělého života potřebujeme kousek dětské víry v něco „jiného“ kolem nás, i když přísaháme na pragmatickou vědu.

Mentální „sedmiletky“

A jak je to se sedmiletým cyklem naší duše? Faktem je, že především ti, kteří pracují s numerologií či systémem čaker, vydělují mezníky v životě člověka opravdu po sedmi letech. Prvních sedm let spojují s první čakrou, roky 7–14 zase s druhou čakrou, období 15–21 let se třetí čakrou… Každá z čaker má do života přinést jiné hlavní motivy pro daných sedm let:

0–7 let (1. čakra): Člověk-dítě se fyzicky nejvíc proměňuje, nasává, co je kolem něj. Je tu největší síla, touha po vědění, sebeprosazení, po čistém bytí.

8–14 let (2. čakra): Dítě by mělo být obklopeno harmonií, aby získalo sílu na boj s blížící se pubertou. Jeho tělo dál roste, roste osobnost, která reaguje na okolí a vytváří si vlastní názory.

15–21 let (3. čakra): Emoce jsou v plném proudu, tělo dozrává, přichází sexualita, sílí astrální tělo, osobnost jako taková. Hlavními motivy jsou hledání vlastních zkušeností, obracení se k vnějšímu světu, jeho poznávání, stávání se jeho součástí.

22–28 let (4. čakra): Lásky, fyzický kontakt, první soužití, dělení se o osobní prostor ve vztahu a hledání životního smyslu, směru. Pokud dětství nebylo idylické, v tomto sedmiletí se vynoří s největší pravděpodobností „zakopaný pes“, nevyřešené problémy…

29–35 let (5. čakra): Velká tvořivost. Emoce se zklidňují, přichází vnitřní rovnováha, člověk začíná vnímat i jiné dimenze než fyzické (peníze, sex, majetek).

36–42 let (6. čakra): Uvědomění si, kdo doopravdy jsem, co doopravdy chci, kam jdu, proč, co je pro mě důležité. Člověk je v polovině života a poprvé významně bilancuje, soustředí se na duchovní rozvoj, duchovní otázky, na smysl života. Často přijde radikální změna.

43–49 let (7. čakra): Dokonalé splynutí se sebou samým, nalézání odpovědí na dříve položené otázky, pocity „pochopení světa“. V 50 letech přichází ke slovu zas první čakra a „hra“ pokračuje…

Článek vyšel v únorovém čísle časopisu Moje psychologie.