Vysoká citlivost se objevuje u 15 až 20 % populace. Patříte mezi HSPčka i vy?

Vysoká citlivost se objevuje u 15 až 20 % populace. Patříte mezi HSPčka i vy? Zdroj: iStock.com / Grafika: Anna Vlčková

Jste HSP? Tohle je 5 poznávacích znamení vysoce citlivých lidí

Všímáte si věcí, které jiní nevidí. Snadno se přetížíte a unavíte. Nesnášíte hlučná a chaotická místa. Poznáváte se? Pokud ano, možná jste si v minulosti vyslechli, že jste stydliví, uzavření, nebo dokonce neurotičtí. Ve skutečnosti jste ale HSP, highly sensitive person neboli vysoce citlivý člověk. Jedná se o vrozené specifické nastavení nervové soustavy, která ovlivňuje, jakým způsobem vyhodnocujeme vjemy a podněty z okolního prostředí. Pokud na vás sedí následujících pět znaků, týká se vysoká citlivost i vás.

Máte silně vyvinutou intuici a často jste to vy, kdo jako první vycítí blížící se konflikt či nebezpečí

Mozek vysoce citlivých lidí funguje jinak než mozky ostatních: především v tom, že umí vnímat větší množství detailů, a tak rychle proniká do hloubky věcí. Pokud jste to vy, kdo jako první v okolí dokáže rozpoznat toxického člověka, manipulaci nebo blížící se nebezpečí, velmi pravděpodobně jste HSP. Vysoká citlivost v tomto směru může být evoluční výhodou: HSP dokáže vidět příležitost a potenciální rizika zároveň, umí si v hlavě propojovat minulost a přítomnost do komplexního kontextu, na jehož základě zvládne dobře odhadovat, co se teprve stane. Intuice HSP je ve skutečnosti schopností jeho mozku přijímat a efektivně zpracovávat obrovské množství informací. Pokud se to týká i vás, pozor si dejte hlavně na overthinking: ne každá situace potřebuje hlubokou analýzu, tak neztrácejte energii zbytečně.

Další příznaky vysoké citlivosti najdete v následujících kapitolách. >>>

Pokračování 2 / 5

Jste velmi empatičtí a emoce druhých bytostně prožíváte – někdy k vlastní škodě

Studie ukázaly, že když se HSP dívají na sadu fotografií, z nichž některé zobrazují silné pozitivní emoce a jiné silné negativní emoce, centra v jejich mozku spojovaná s empatií a vědomím se aktivují rychleji a intenzivněji než u jiných lidí. Díky tomu jsou vysoce citliví lidé velmi empatičtí, dokážou vnímat pocity druhých a vciťovat se do nich a jejich úhlu pohledu. To z HSP dělá vyhledávané společníky v náročných životních situacích: umí dobře odhadnout, kdy potřebujete pomoci nebo poradit, a kdy vám stačí jen někdo, kdo vás vyslechne a tiše pochopí, aniž by vás odsuzoval. Vysoce citliví lidé jsou nicméně častým cílem narcistů a psychopatů, kteří jejich dar vnímají jako snadno zneužitelnou slabost. Jste-li HSP, vždy poslouchejte svou intuici: poradí vám, kdo to s vámi myslí dobře. Ne každý si zaslouží váš soucit a péči.

Pokračování 3 / 5

Sociální interakce vás snadno vyčerpají, a tak si nejvíc vážíte času, který můžete trávit v klidu a o samotě

Ne všichni vysoce citliví lidé jsou vyloženě introverti, přesto ale HSP zpravidla potřebují hodně času o samotě, aby si dobili baterky. Specificky se jim to děje po akcích, které vyžadují intenzivní sociální kontakt – oslavy, svatby, promoce, důležité pracovní porady, pohřby. Pokud se s někým vyloženě pohádají, potřebují času na zklidnění dvojnásob. I tohle souvisí s jejich silně vyvinutou empatií: když se pořád napojujete na emoce druhých a zpracováváte obrovské množství vjemů, je jasné, že vás to v určitých momentech zavalí. Není divu, že HSP mají období, kdy na několik týdnů nebo třeba i měsíců odcházejí ze sociálních sítí či po sezóně večírků cíleně tráví většinu večerů doma. Případně si berou dlouhá pracovní volna, která tráví v přírodě: potřebují jednoduše restart.

Pokračování 4 / 5

Nepřehledná, hlasitá a přeplněná místa vás zneklidňují, necítíte se tam dobře

Pokud jste HSP, svět kolem vás pro vás může být neskutečně nádherný, ale také extrémně stresující. Zvuky hlučícího davu, ale taky příliš jasná světla, hlasitá hudba, anebo dokonce i nepříjemná textura potahu na sedačce, to vše útočí na vaše senzitivní smysly a zahlcuje je to. Výzkumy potvrdily spojitost mezi vysokou citlivostí a funkčností těch částí mozku, které se starají o zpracovávání vizuálních vjemů. Kvůli tomu jsou HSP citliví i na drobné změny ve svém okolí, které je mohou fyzicky iritovat. HSP proto neradi chodí na koncerty nebo tráví čas na rušných ulicích v centru města. Velmi často po světě chodí s nasazenými sluchátky: pomáhá jim to odfiltrovat rušivé podněty z okolí a uzavřít se v poklidném světě vlastní mysli.

Pokračování 5 / 5

Vaše reakce na citově vypjaté situace jsou intenzivnější než reakce ostatních lidí

HSP mají bohatý vnitřní život: mohou prožívat nedostižnou radost a nadšení, vášnivou lásku, ale také nejhlubší smutek a nejdivočejší rozhořčení. Jejich emoce jsou jednoduše silnější než emoce jiných lidí, což se v sobě často snaží potlačovat. Okolí jim totiž často říká, že všechno prožívají až moc, že se s nimi nedá žít, že je rozbrečí i hlouposti, že jsou hysteričtí. Pokud jste vysoce citlivý člověk, nenechte se takovými nálepkami udolat. Vaše schopnost prožívat, a hlavně projevovat pocity otevřeně není nedostatek, je to přednost. Díky tomu dokážete skutečně ocenit umění a kulturu, ale také jste schopni projevovat soucit a upřímně se zajímat o druhé. A to je jediná cesta, jak prožít opravdu plnohodnotný naplněný život.