Jógou ke kráse

Jógou ke kráse Zdroj: shutterstock.com

Cvičení podle temperamentu: Kdy zhubnou nejlépe cholerici a co se hodí pro flegmatiky?

Nudíte se na józe, ale vydržíte to, protože je to prostě zdravé? Nebo naopak umíráte při kardiu? Možná jste si nevybrali správnou aktivitu nebo intenzitu tréninku. Jak najít tu pravou? Co se takhle zkusit zamyslet nad svým temperamentem? Od něj se totiž odvíjí nejen to, jaké cvičení vás bude bavit, ale také reakce organizmu na zátěž.

Temperament určuje, jací jsme, jak se chováme vůči okolí i vnitřně vůči sobě. Jde o neměnnou charakteristiku „na celý život“. Podle temperamentu se lidé dělí do čtyř skupin – na sangviniky, choleriky, flegmatiky a melancholiky. Nikdo samozřejmě není „čistokrevný“ sangvinik, cholerik, flegmatik či melancholik, v každém z nás se mísí v různém poměru prvky všech čtyř základních typů, vždy však lze stanovit, který temperament u konkrétního člověka převládá. Poznáte se? K přesnému určení temperamentu existují speciální dotazníky, které musí vyhodnotit psycholog. Pro základní orientaci však poslouží i následující přehled.

Sangvinik

Stabilní extrovert: optimistický, veselý, rychlý, hovorný, rozhodný, nenucený, společenský, přístupný, lehkomyslný, povrchní, čilý, bezstarostný; snadno se přizpůsobuje, živě reaguje, dobrý vůdce.

Cholerik

Labilní extrovert: nedůtklivý, neklidný, útočný, vznětlivý, impulzivní, aktivní, samostatný, energický, optimistický, agresivní, vzdorovitý, prudký; rychle pracuje a jedná, bez potíží se prosazuje, snadno citově vzplane, často mění své postoje.

Flegmatik

Stabilní introvert: rozvážný, vytrvalý, snášenlivý, přátelský, pomalejší, pasivní, spolehlivý, náladově vyrovnaný, klidný, pečlivý, mírumilovný, ovládající se; miluje řád a těžko mění své chování.

Melancholik

Labilní introvert: vážný, svědomitý, zodpovědný, důkladný, bojácný, skleslý, urážlivý, náladový, úzkostlivý, rezervovaný, samotářský, tichý, pesimistický, citlivý; projevuje hluboké a stálé city.

Na výkon v tréninku samozřejmě mají kromě temperamentu vliv i jiné okolnosti: aktuální psychický stav (nálada), chuť do činnosti (motivovanost) a úroveň bdělosti (stupeň aktivace, tj. momentální energetické možnosti). Od temperamentu se však odvíjí reakce organismu na zátěž, a proto je jeho znalost důležitá k určení typu a intenzity tréninku i způsobu a délky regenerace. Rozdíly jsou opravdu výrazné.

Rozvážným a vytrvalým flegmatikům nevadí dlouhé tréninky, protože se pomaleji dostávají do tempa, ale vyžadují také dlouhou regeneraci.

Naopak vznětliví, rychlí a energičtí cholerici ocení krátké, intenzivní a časté cvičení. Rádi se předvádějí, takže s chutí sportují ve skupině, jejíž členové se navzájem hecují. S nasazením to však nesmějí přehánět, neboť jim brzy dojde šťáva a musejí si odpočinout; relaxace však nemusí být dlouhá.

Samostatným, činorodým a optimistickým sangvinikům vyhovují náročné, dlouhé, časté a pestré tréninky. Neznají však míru, nedokážou odolat žádné výzvě a zkoušce hranic vlastních možností, a tak se vystavují nebezpečí přetrénování.

Opakem sangviniků jsou hloubaví a citliví melancholici se slabou vůlí, které unaví už pouhý pohled do tělocvičny – potřebují jen krátké, nepříliš namáhavé tréninky bez srovnávání s ostatními a empatického trenéra schopného povzbudit je alespoň k nějakému výkonu.

Více o hubnutí a zdravém životním stylu si přečtěte na mojezdravi.cz.