.

. Zdroj: shutterstock.com

Číslo osudu ovlivňuje vaši povahu: Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

Víte, že za zakladatele numerologie je považován řecký filosof a matematik Pythagoras? Celý život zasvětil také hledání pravdy a věnoval se mystice čísel. Jak získáte své číslo osudu? Sečtete číslice ve svém datu narození: Pokud jste se narodili například 2. 3. 1980, sečtete 2+3+1+9+8+0 = 23 a dále 2+3 = 5. Vaše osudové číslo je tedy 5. Co na vás prozradí?

Jedna

.
. | Zdroj: shutterstock.com

Jednička je číslo impulsivního člověka orientovaného na vysoké cíle. Hýbe jím individualismus a ten je také určitým impulsem k jednání. Když si stanoví cíl, nedokážou lidé s číslem jedna změnit směr a neochvějně směřují vpřed. Nesnesou přitom žádné omezování a jakékoli překážky odstraňují, jakmile se jen objeví na obzoru. Jedničky jsou nebojácní vůdci, vytrvalí a rozhodní.

Pokračování 2 / 9

Dva

2
2 | Zdroj: shutterstock.com

Symbol člověka klidného v chování i jednání. Člověka mírného a taktického, který umí hledat a nalézat kompromisy a neztrácí sebevládu. Působí v něm dvě protikladná založení. Jejich protiváha se ustavičně vyrovnává, což mu umožňuje zachovat klid a rovnováhu. Bližší mu bude role poradce nebo projektanta než výkonného pracovníka.

Pokračování 3 / 9

Tři

3
3 | Zdroj: shutterstock.com

Symbol univerzálnosti. V tomto člověku se spojuje mužská vůle s ženskou láskou. Trojka označuje naprostou protikladnost jeho dvou vnitřních součástí. Číslo tři symbolizuje trojúhelník mezi minulostí, přítomností a budoucností – Zrození, Život a Smrt. Hlavním životním cílem je duchovní růst a pomoc jiným lidem při jejich hledání své cesty a místa v životě.

Pokračování 4 / 9

Čtyři

4
4 | Zdroj: shutterstock.com

Číslo symbolizuje čtyři živly, čtyři roční období a čtyři období života. Tito lidé jsou pracovití, vyrovnaní a uvážliví. Všeho, čeho chtějí dosáhnout, dosahují sami. Při jednání dokážou zaujmout zcela protikladný postoj než druhá strana a přitom jen velmi vzácně dávají najevo emoce. Přesně zachovávají pravidla a pokyny, zároveň však tíhnou k reformám. Čtyřka předjímá úspěch v technických oblastech.

Pokračování 5 / 9

Pět

5
5 | Zdroj: shutterstock.com

Číslo člověka, který neposedí, usiluje o sebezdokonalení, hledá a nachází nové zkušenosti. Je to povaha plná nadšení toužící po dobrodružství a riziku. Rozhodnutí k činu přichází spontánně a náhle. Jeho život ovládá pozitivní založení, vynalézavost, vtip a radost. Směřuje pouze vpřed a uvažuje pouze o dobrém vyústění všeho, do čeho se pustí. Lidé s číslem pět jsou zpravidla velmi aktivní, avanturističtí a pohybliví.

Pokračování 6 / 9

Šest

6
6 | Zdroj: shutterstock.com

Tvůrčí osobnost, symbol rodiny a spojení muže a ženy pro vznik nového života. Číslo šest symbolizuje rovněž spojení mezi Bohem a člověkem. Tito lidé jsou spolehliví, čestní a schopní dosáhnout respektu a zlepšení životních podmínek nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Jsou trpěliví, vybaveni od přírody vnitřním magnetismem. Při uskutečňování svých plánů jsou velmi tvrdí a houževnatí. Zároveň jsou romantičtí, milují umění. Nesnesou žárlivost a nejrůznější sváry. Snadno se domluví s každým. Umějí si získávat přátele. Domácké typy, šťastné v kruhu svých blízkých a příbuzných.

Pokračování 7 / 9

Sedm

7
7 | Zdroj: shutterstock.com

Sedmička patří mezi posvátná čísla. Je symbolem tajemství a znalostí. Odedávna se má za to, že sedmička představuje základ veškeré evoluce. Toto číslo znamená sedm dní v týdnu, sedm barev duhy, sedm not hudební stupnice atd.

Člověk s duševním číslem sedm je tvůrčí osobnost s jistými zvláštnostmi. Má velmi dobře rozvinutou intuici, schopnost analýzy, bohatou fantazii, skvělou představivost. To jsou charakteristické rysy těchto lidí. Zpravidla z jejich řad vycházejí talentovaní výtvarníci, básníci nebo jiní umělci.

Pokračování 8 / 9

Osm

8
8 | Zdroj: shutterstock.com

Číslo materiálního úspěchu, lidí spolehlivých, schopných dovést vše k dokonalosti. Na jedné straně toto číslo symbolizuje totální převrat, revoluci, na druhé náboženskou zaujatost, filosofické myšlení a neodvratnost daného vývoje, které pohlcují veškeré jednání svého nositele.

Lidé s číslem osm se liší od jiných lidí. Své city skrývají, proto si o nich lidé myslí, co je zrovna napadne. Jsou spíše osamělí, vzácně nacházejí porozumění u okolí. V profesionální oblasti je číslo symbolem úspěchu v podnikání, nebojácnosti ve všech životních oblastech, zvláště v obchodu a průmyslu. Osmičky jsou lidé nadaní uměním řídit kolektiv. Mají také vynikající administrativní schopnosti.

Pokračování 9 / 9

Devět

.
. | Zdroj: shutterstock.com

Univerzální číslo nesoucí charakteristické rysy všech jednoduchých čísel. Symbol úspěchu a dokonalosti. Číslo devět je celoživotním zasvěcením svého nositele, odhaluje mu všechna tajemství života, smrti a znovuzrození. Devítka je vysoce intelektuální osobnost vládnoucí velkou silou ve všech jejích podobách. Je schopna uvolnit a rozvíjet obrovský potenciál. Úspěch nositele devítky spočívá v tvůrčím a uměleckém nadání. Má zázračné magnetické schopnosti. Hlavním problémem těchto lidí je neznalost cesty, po které mají jít. Často si sami své schopnosti neuvědomují.

Doporučujeme

Načíst další články