Zdravý spánkový režim je jednou z věcí, která vás zbaví stresu.

Zdravý spánkový režim je jednou z věcí, která vás zbaví stresu. Zdroj: iStock.com

Jak se zbavit stresu? Lékařka radí, co může účinně pomoci

Důvodů, proč jsme ve stresu, může být mnoho. „Škála příčin je neskutečně široká a je velmi individuální, promítají se do ní také osobností rysy, konstituce, temperament, ale i dědičné sklony. Mohou to být existenční problémy, strach o zdraví své i blízkých, nejistota, nespokojenost, pracovní přetížení, ale například i hluk, nemoc, chronická bolest, závislosti,“ vypočítává lékařka Eliška Bartlová. Co podle ní může od stresu pomoci?

Jak často se na vás pacienti s problémy souvisejícími se stresem a úzkostí obracejí?

Homeopatie je terapeutická metoda, pro kterou je dominantní vnímat těsné propojení těla a duše. „Jsem ve stresu“ nemusí být první věta, kterou pacient začne povídání o svých problémech, ale na psychické okolnosti přijde vždy řada. Zvláště u psychosomatických problémů jako trávicí těžkosti, různé bolesti, nespavost a tak dále je otázka stresu, úzkostí, strachu na prvním místě, stejně tak pokud řešíme s pacientem problém únavy. Pokud je pacientův problém akutní, například náhlé alergické problémy, příprava na operační zákrok, není problém psychiky a stresu na prvním místě, ale jak je známo, chronický stres ovlivňuje například i hojení ran nebo imunitu. Pokud jde člověk na operaci bez nadbytečného strachu a úzkosti, jeho léčebné nastavení bude o to lepší a to homeopatie také umí. Na druhou stranu je slovo stres i nadužíváno. Stres nás někdy skutečně, někdy zdánlivě obklopuje. Je to pojem, který se s naprostou samozřejmostí užívá i k označení každodenních starostí a problémů, ale jeho původní obsah je poněkud odlišný. Jedná se o závažnější poškození, než je charakter zátěže, tedy to, co za stres univerzálně považujeme. Jen pokud trvá zátěž dlouho, je-li nepřiměřená, pak představuje skutečný problém. Krátkodobý stres nám může paradoxně i pomoci k lepším výkonům, a představuje tak nezbytný adaptační mechanismus, který prospívá životní dynamice.

TIP NA VIDEO: Tipy, jak se zbavit stresu

Video placeholde

Jaké jsou nejčastější příčiny stresu a úzkostí?

Škála příčin je neskutečně široká a je velmi individuální, promítají se do ní také osobností rysy, konstituce, temperament, ale i dědičné sklony. Mohou to být existenční problémy, strach o zdraví své i blízkých, nejistota, nespokojenost, pracovní přetížení, ale například i hluk, nemoc, chronická bolest, závislosti.

Vidíte, že jsou v poslední době v popředí dominantní zdroje stresu?

Ano, je patrné, že v době covidové musíme počítat se zdroji stresu, které dříve nebyly tak časté – mám na mysli pojmy jako sociální izolace, ztráta prožitku sociální opory. V zaměstnání pak ztráta uznání, prestiže, ztráta radostných zážitků a soutěžení v sociální skupině, z toho pak vyplývající úzkostné a obsedantní stavy, lehký rozvoj deprese a různých závislostí.

Jaké jsou varovné signály, že je tělo pod tlakem?

Stresor vyvolá stresovou reakci, na kterou člověk vědomě či podvědomě reaguje. První fáze je poplachová, alarmující. Jestliže ale situace pokračuje dále, snaží se člověk adaptovat, přizpůsobit se. Vlastně se otužuje, většinou dojde k rychlému zotavení. Pokud ale trvá situace příliš dlouho, adaptační mechanismy se vyčerpají a dochází k celé řadě psychických i tělesných příznaků, jako jsou stavy úzkosti, vyčerpání, neklidu, paniky. Dále k celé řadě funkčních trávicích příznaků – průjmy, nechutenství nebo naopak přejídání, nevolnosti. Mnohdy k rozvoji srdečně-cévních problémů, bolestem na nejrůznějších úrovních, k chronickým močovým problémům, nespavosti, padání vlasů atd.

Jak se tomu dá předcházet?

Plánovat své činnosti tak, aby se vám povinnosti nehromadily, stanovte si priority nejen svých úkolů, ale i hodnot. Složité problémy řešte postupně, rozdělením na jednodušší a dobře zvládnutelné části. Střídejte druhy činností – duševní práci prokládejte fyzickou a naopak, klíčový význam má dostatečný spánek. Nebraňte se novinkám a změnám – ve většině z nich můžete objevit zajímavé a inspirující příležitosti vlastního rozvoje. Důležitá je tělesná aktivita, pohyb, ale i odpočinek, a to jak aktivní, tak i pasivní. Neostýchejte se požádat o pomoc, delegujte své úkoly. Vyhýbejte se zvládání stresu pomocí podpůrných prostředků, jako je kouření, alkohol, nadužívání léků. Dbejte na pitný režim. Upravte svou stravu tak, aby měla dostatek stopových prvků, minerálů, důležitý je hořčík, který lze jednoduše doplnit pomocí potravinových doplňků. Zdravá strava je skutečně prioritní – kromě našeho mozku existuje i druhý mozek, který máme ve střevech. Už Hippokrates říkal, že všechny nemoci začínají ve střevech. Máme tam stejnou spleť nervových vláken a zakončení jako v mozku. A tyto dva systémy neustále komunikují. Víte, že většina serotoninu, hormonu štěstí, je vytvářena právě ve střevech?

Co dělat, pokud má stres vliv na naše duševní zdraví?

Nebojte se vyhledat pomoc včas, reagujte i na signály ze svého okolí, mnohdy vám mohou dát důležitou zpětnou vazbu. Můžete postupovat i postupnými kroky, zamyslete se, co je třeba v osobním a pracovním životě změnit hned a co nejméně náročně, neodkládejte řešení. Jednou z účinných pomocí může být i homeopatie, homeopatické léky.

Proč v dané indikaci, ale i obecně používáte homeopatii a homeopatické léky?

Homeopatie je terapeutická metoda, kterou praktikuji již 28 let a jsem velmi vděčná, že mi byla dána tato možnost. Homeopatie přistupuje k člověku jako k jedinečné bytosti a respektuje to, že v medicíně by neměl být předmětem zkoumání jednotlivý orgán, ale člověk ve své celistvosti, se svou individuální citlivostí a reaktivitou. Homeopatický lék nemá vedlejší účinky a je vhodný pro všechny věkové skupiny včetně těhotných žen i starších lidí. Důležité je to, že je možné kombinovat homeopatickou i klasickou terapii.

Jak na léčbu homeopatiky reagují pacienti? A jaké jsou vaše zkušenosti s účinkem homeopatik?

Pacienti reagují na léčbu homeopatiky velmi kladně, je to cesta k ozdravení, cesta bez vedlejších účinků a rizika závislostí. Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, stejně tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo – homeopatie tyto systémy integruje. Správně vybraný lék by měl na akutní stres působit spolehlivě a rychle. U chronického stresu se jedná o léčebný proces, který s sebou nese i proces sebepoznání a hledání ozdravných cest. Jako doprovod je vhodná psychoterapie, nácvik relaxačních technik, správného dýchání…

Jaké homeopatikum nejčastěji v indikaci potíží se stresem a úzkostí používáte?

Lékem číslo jedna pro intoxikované stresem tam, kde je hlavní zdroj stresu především pracovní přetížení, je Nux vomica 15 C. Člověk, který lék potřebuje, je cílevědomý a ambiciózní, ale zároveň i podrážděný a netrpělivý. Ve stresovém období mívá četné trávicí problémy (pálení žáhy, říhání, zácpa, bolestivé hemoroidy) a také často trpí na bolesti hlavy a bolesti zad. Nesnese odporování, lehce přejde do vzteku – takový člověk je pak zkrátka obtížný pro své pracovní i domácí okolí. Může mít sklony k nadužívání alkoholu nebo podpůrných léků ve snaze rychle si ulevit a vydržet tak nadměrnou zátěž. Nux vomica také pomáhá na problémy s usínáním nebo s předčasným ranním buzením. Spánek je neklidný, člověk má problém usnout, zklidnit se. Při usínání má místo uvolnění myšlenky na povinnosti následujícího dne, které jej čekají, nebo vzpomíná na to nepříjemné, co ho za celý uplynulý den potkalo. Pak se probouzí kolem 3. nebo 4. hodiny ranní a znovu pak usíná ráno ve chvíli, kdy má vstávat. Spánek tak není osvěžující a ráno má velký problém zapojit se do nového pracovního dne.