.

. Zdroj: iStock.com

Když láska změní podobu a stane se z ní násilí. Jak pomoci?

Poslední rok žije řada lidí velkou část svého života za zavřenými dveřmi, kam nikdo zvenčí nevidí. A jestliže v jejich životě doposud něco nefungovalo, krize to jen prohloubí. Neshody, napětí, ale i násilí, psychické i fyzické. S pandemií ho v rodinách přibývá a zároveň ho vidí mnohem méně lidí.

Zpočátku se zdá, že se neděje asi nic hrozného. Nevhodné chování omlouváme tím, že je toho na nás zkrátka moc. Moc společného času, moc lidí doma, moc úkolů a málo odpovědí, co bude dál. Násilí přichází plíživě, zpočátku si ohrožené osoby mnohdy nevšimnou, že se začíná něco měnit. Je velmi těžké připustit si, že se něco děje.

Ale za běžné situace může oběť na divné chování partnera upozornit jiný člen rodiny nebo kamarádka. Změn v chování si může všimnout učitel nebo trenér. V době pandemie ale o násilí v rodině dlouho nikdo vědět nemusí. Odborníci navíc varují, že vzhledem k těžké situaci se bude stupňovat a bude ho přibývat.

„To, co se nyní v rodinách odehrává, bude ještě nějakou chvíli dobíhat. Násilí v rodině je velmi choulostivým tématem, které se dostává na povrch postupně,“ říká Mgr. Veronika Gawlíková, vedoucí Rodinné poradny, Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., stojící za programem Nechme dětem dětství. Zároveň doplňuje, jak je na tom současná situace. „Evidujeme vyšší počet rodin, ve kterých dochází k násilí, ale může to být způsobeno také tím, že o vznikajícím programu Nechme dětem dětství již dlouho v Ostravě mluvíme, spolupracující subjekty jsou informovány, a tak nám tyto rodiny posílají,“ uvádí Veronika Gawlíková.

Kde a kdy nastává problém?

Situace současného roku je komplikovaná hned v několika ohledech, a proto má mnoho odborníků velké obavy, jaký bude mít dopad. Děti se omezeně setkávají s vrstevníky a jsou velmi často v kontaktu jen s rodiči. Není tak nikdo, kdo by si všiml, že je s dítětem něco v nepořádku, že se necítí dobře a potřebuje podporu. A podobně na tom jsou i dospělí. „Osoba ohrožená často žije v přesvědčení, že to, co se děje, je zcela normální, dává si za vinu současnou situaci. Zde je pro ni důležité, aby jí někdo jiný řekl, že to, co se děje, není normální, není to její vinou,“ upozorňuje odbornice.

Jenže ten někdo momentálně chybí. A problém narůstá do obřích rozměrů. „K tomu je potřeba přidat fakt, že oběti domácího násilí mají v těchto podmínkách ztížené možnosti pomoci, protože zavolat si na krizovou linku, když jsou všichni doma, je složitější,“ upozorňuje na zhoršené možnosti volání o pomoc Carolien Vos, CTP Fond, která dlouhodobě spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem. V této fázi člověk potřebuje najít odvahu svěřit se a jít „s kůží na trh“.

Častým spouštěčem násilného chování je stres. Rodiče suplují roli učitele, družináře a školní kuchařky a k tomu se může přidat i obava o zaměstnání. Stresující může být také pocit ztráty kontroly nad situací nebo členy rodiny. Pro každého člověka je velmi důležité, aby měl místo nebo činnost, u které se odreaguje, která mu dodává energii. Odborně se této činnosti říká zdrojová. Pro někoho je to setkání s přáteli, posezení v restauraci, volejbal, bazén, koncerty apod. Jistě, na nějakou omezenou dobu se dokážeme uskromnit a zvládnout fungovat bez těchto zdrojů nebo je nahradit. Čím déle se nám ale nedostává zdrojových věcí, tím více v nás roste tenze a ta se někde projeví.

Kde hledat pomoc?

„Pro děti je důležité vědět, že to, co se odehrává u nich doma, není jejich vinou. Pocity viny jsou u dětí v těchto rodinách velmi časté,“ poukazuje na pocity dětí ze své mnohaleté praxe Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem. A také připomíná, že rodiny, kde se vyskytuje násilí, dokáží vytvořit pro cizího člověka domněnku dokonalé rodiny.

Pokud máte pocit, že u vašich sousedů není něco v pořádku, nebojte se zavolat policii. Policie má nástroje, jak pomoci v akutním nebezpečí či ohrožení života či zdraví. Každý, kdo má podezření na to, že je v rodině ohroženo dítě, by měl na toto upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí OSPOD. Je možné podat i anonymní oznámení.

Můžete se obrátit na organizace, které se násilím zabývají, a své obavy konzultovat. Tou je i Nadace Terezy Maxové dětem, která dlouhodobě podporuje prověřené organizace nabízející odbornou pomoc. Jedním z podporovaných projektů je i Nechme dětem dětství, který realizuje Centrum sociálních služeb v Ostravě. V rámci tohoto projektu se podporuje doručení včasné pomoci rodinám na Ostravsku a v daném regionu ve snaze pokusit se zastavit násilí v rodinách a též snížit míru traumatizace dětí. Rovněž mluvit o této problematice, o dopadech násilí na dětskou psychiku je velmi důležité.

Násilí je nepříjemná věc i pro okolí. Ale nechme oči otevřené, zajímejme se o své blízké, přátele i lidi kolem sebe a nebuďme jen zalezlí ve své ulitě. Nečekejme, že se to samo vyřeší.

Kam se obrátit?

Kontakty pro děti

Linka bezpečí 116 111 (bezplatně nonstop)

Non stop linka důvěry 777 715 215, 241 484 149

Centrum Locika 273 130 878, 734 441 233

Rodičovská linka pomoci 606 021 021

Akutní pomoc pro všechny, kteří zažívají násilí v rodině

Intervenční centrum Praha 281 911 883, 734 510 292 – popř. další Intervenční centra v krajích – čísla na konci dokumentu

Bílý kruh bezpečí 116 006 (bezplatně nonstop)

Dona linka 251 51 13 13 (nonstop)

Acorus 283 892 772

Rosa 602 246 102

Profem 608 222 277

Pomoc s agresivním chováním vůči blízkým

Středisko sociálních služeb Praha – program Viola 773 666 784

SOS Diakonie – program Stop násilí ve vztazích 777 734 173

Liga otevřených mužů – Kurz zvládání vzteku 608 120 884

Násilí na seniorech

Senior linka Život 90 – 800 157 157

Kontakty na všechna Intervenční centra

• IC Brno – tel.: 739 078 078

• IC České Budějovice – tel.: 386 323 016

• IC Havířov – tel.: 596 611 239

• IC Hradec Králové – tel.: 774 591 383

• IC Kladno – tel.: 605 765 883

• IC Liberec – tel.: 482 311 632

• IC Nymburk – tel.: 775 561 847

• IC Olomouc – tel.: 585 754 736

• IC Ostrava – tel.: 597 489 207

• IC Pardubice – tel.: 466 260 528

• IC Plzeň – tel.: 777 167 004

• IC Praha – tel.: 281 911 883

• IC Sokolov – tel.: 359 807 001

• IC Ústí nad Labem – tel.: 475 511 811

• IC Vysočina – tel.: 567 215 532

• IC Zlín – tel.: 577 018 265