Zuzana Lošáková

Zuzana Lošáková Zdroj: Equal Pay Day

Zuzana Lošáková: Člověk si nemá vybírat mezi rodinou a kariérou

V rámci mezinárodní konference Equal Pay Day, na které letos vystoupí dohromady 80 osobností, máme možnost vidět mnoho úžasných žen, které inspirují další ženy. Především svým příběhem, ochotou zkusit něco nového nebo se v rámci mentoringu dělí o momenty, kdy se jim něco podařilo. 27. března konference proběhne on-line, a to vzhledem k celoplošnému zákazu akcí s účastí nad 100 osob. Druhý den věnovaný mentoringu přesouvají organizátorky na 7. listopadu 2020. 

Jedním z podporovatelů kampaně kolem konference Equal Pay Day je rodinná firma MARS. Pravidelně se umisťuje na předních příčkách v prestižní globální soutěži Great Place To Work®. Myšlenky diverzity a začleňování žen do managementu jsou jim vlastní. Více nám k tomu řekla Zuzana Lošáková, ředitelka pro vnější vztahy pro střední Evropu, MARS.

Jak dlouho pracujete pro Mars a na jakých pozicích?

V Marsu pracuji třetím rokem jako ředitelka pro vnější vztahy pro střední Evropu. Mám na starosti budování naší značky a vztahy se státními institucemi, ale i krizovou komunikaci v Čechách, na Slovensku, Maďarsku a v Rumunsku.

Zuzana Lošáková
Zuzana Lošáková | Zdroj: Equal Pay Day

Co vás na této společnosti zaujalo?

Mars mě oslovil, když hledali talentované lidi do leadershipu. Jako první mě zaujala možnost kariérního postupu na regionální pozici a také to, že se mě všichni už od začátku ptali na osobní rozvoj, jakým způsobem se učím, jak dokážu vstřebávat nové věci a jakou mám představu o budoucí kariéře. Od začátku bylo jasné, že to nemá být ve firmě má poslední pozice, ale že mají velký zájem mě dlouhodobě rozvíjet a posouvat dál.

Můžete tedy potvrdit, že Marsu velmi záleží na rozvoji spolupracovníků a na diverzitě?

Chceme lidi nejen zaměstnávat ale i dále rozvíjet a od začátku zjišťujeme, zda je v nich potenciál růst dál na další pozice nebo zda mají zájem pracovat někde jinde v Marsu ve světě. Klademe velký důraz na diverzitu a hranice Česka a Slovenska pro nás nejsou těmi posledními.

Takže při pohovorech neděláte rozdíly mezi muži a ženami, ale zajímá vás jejich potenciál a motivace?

Věříme, že diverzita dokáže přinést mnohem lepší výsledky. Všeobecně všude platí, že když je více pohledů na věc, tak se dostanete k lepšímu výsledku. Nikdo z nás sám nedokáže vytvořit tak dobrou věc, jako když se dva nebo tři lidé spojí. Podporujeme hodně diverzitu nejen ve smyslu mužů a žen, ale i národnostní. V pražské centrále máme aktuálně 15 národností. Funguje to dobře, ale vyžaduje to otevřenost vůči jiným nápadům a jinému přístupu a to výsledky posunuje k lepšímu. Upřímně věříme, že různorodost vede k lepším výsledkům. Dále se snažíme vybrat nejlepší lidi bez ohledu na to, zda jsou to muži, nebo ženy, protože to má smysl pro byznys a může to být konkurenční výhoda před firmou, která kvůli předsudkům vůči ženám přehlédne nejlepšího kandidáta na trhu.

Velmi inspirativně o tom dokáže hovořit náš generální ředitel Brian Ayling, který měl příležitost pracovat na mnoha trzích, jako je Afrika nebo Střední východ, kde ženy historicky nemají úplně stejné možnosti v kariéře. Říkal, že měl vždy měl kolem sebe tým lídrů, kde byla alespoň polovina žen i v těchto zemích. To je právě podstata kultury Marsu, která umožní získat nejlepší talenty bez předsudků.

Co věková diverzita? Vzali byste například někoho, kdo je šikovný, ale je mu přes 65 let?

Záleží na konkrétní pozici a jaké má ten člověk dovednosti a zkušenosti. Pokud je má, tak určitě. Podle nás je dobré mít starší i mladší pracovníky, protože tak dochází k předávání zkušeností mladším a mladí mají zase větší drive pro inovace. Jsou nutné zkušenosti, proto je třeba mít různorodé talenty.

Kde se ta myšlenka v Marsu bere? To má tak osvícené vedení?

Zatímco jiné firmy to začaly řešit před rokem nebo dvěma, my se tomu věnujeme dlouhodobě. Jsme dosud rodinná firma, a možná právě proto je pro nás důležitá diverzita a žádné předsudky vůči ženám, i když mají například malé děti. Je to součást naší rodinné kultury.

Zvolili jsme dlouhodobý přístup, který není lehký, ale vyplácí se. Nestanovujeme si žádné kvóty jako některé firmy, ale snažíme se hledat, co brání ženám dostat se přirozeně do vedení. Bariéry pak jednu po druhé odstraňujeme. Tímto způsobem dokážeme zvýšit podíl žen v managementu o jedno procento ročně. Budujeme to tak už roky a aktuálně jsme nad 40 %. Když se to dělá dlouhodobě, tak se ženy dostanou do vedení přirozeně a je to dlouhodobě udržitelné.

Je pro ženu bariérou i založení rodiny?

U nás ve střední Evropě máme aktuálně z deseti členů leadershipu šest žen, a právě čtyři z nich mají malé děti ve školkách a školách. Vůbec jim to nebrání být ve středoevropském vedení ve vysoké pozici a kariérně uspět. Naopak věříme, že člověk si nemá vybírat mezi osobním životem a kariérou, ať jsou to ženy nebo muži. Každý člověk ze sebe vydá maximum, pokud má v životě rovnováhu, kterou každý pro svůj život potřebujeme. Pokud nemáme zázemí a klid z rodiny či v soukromí, nemůžeme ze sebe dát v práci to nejlepší.

V Marsu fungujete i jako mentorka mladých talentů. Jaké rady dáte ženám v rámci mentoringu na Equal Pay Day, které by také chtěly ve firmách diverzitu prosadit?

Poradila bych jim, aby se podporovaly, vytvářely komunity, pracovaly na sobě, protože osobní rozvoj nikdy nekončí. Aby komunikovaly s muži, protože ženy nemají stát proti mužům, ale mají s nimi spolupracovat. Ženám doporučuji, aby ohledně diverzity přinášely fakta a argumenty a naučily se vedení vysvětlit, v čem je diverzita pro firmu přínosná.

Někdy je možná největší bariérou komunikace mezi muži a ženami, kteří si místo spolupráce konkurují.

Podle mě je ke každému nutné přistupovat jako k jednotlivci. Všichni jsme individuality, muži i ženy, a všichni můžeme firmě něco přinést. Neměli bychom být nuceni se stylizovat do nějaké pozice, která není přínosná. Uspět můžeme jedině tehdy, když stavíme na svých silných stránkách. Snažila bych se hledat firmu s diverzitou, kde můžete ze sebe vydat to nejlepší. Uspějete jenom tehdy, pokud jste v prostředí, které vám sedí. I když je třeba na sobě pracovat a podporovat se, existuje ale zároveň moment, kdy se každá z nás potřebuje podívat po jiné firmě a poznat, kdy je čas firmu opustit. Všichni jsme individuality, a i když je nějaká firma skvělá, nemusí být skvělá pro nás. Měli bychom hledat takové prostředí, kde můžeme uspět. Pokud je pro nějakou ženu důležité dostat se ve firmě do vedení a být podporovaná jako žena, tak pokud dlouhodobě nemůže změnit kulturu té firmy, měla by se ohlédnout po jiné. Tam, kde už to funguje nebo kde je alespoň snaha zvyšovat počet žen ve vedení.

Více o konferenci a vstupenkách na www.equalpayday.cz

EQUAL PAY DAY 2020:

27. března konference proběhne on-line. Druhý den věnovaný mentoringu je přesunut na 7. listopadu 2020.

Den rovnosti platů je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů. V ČR na to již 10 let upozorňuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR pomocí 2denní události a rozsáhlé půlroční kampaně.

Mars je rodinná firma s více než stoletou historií, která nabízí širokou škálu produktů pro spotřebitele a jejich zvířecí mazlíčky. Vyrábí některé z nejoblíbenějších značek na světě, jako jsou například M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, ORBIT®, SKITTLES®, UNCLE BEN’S® a spoustu dalších.