Video placeholde

Záludné otázky u pohovoru. Na co se připravit?

U pracovního pohovoru většina lidí očekává, že se jich personalista zeptá na pracovní zkušenosti, vzdělání, silné či slabé stránky. Často však bývají zaskočeni netradičními otázkami, které mají odhalit jejich myšlenkové pochody, prokázat jejich životní hodnoty a ukázat, jak dokážou pracovat pod tlakem. Jaké otázky můžou padnout?

Záludné otázky personalistů, z nichž mohou zjistit více, než je na první pohled patrné, se vám možná na první pohled jeví jako nedůležité. Personalista to ale cítí opačně. Často právě reakce na tyto otázky rozhodnou o konečném verdiktu: přijata − nepřijata.

„Pokud projdete úvodními koly přijímacího řízení až k osobním pohovorům, většinou to znamená, že o vás personalista uvažuje jako o relevantním kandidátovi. A chce zjistit víc, než si může přečíst v životopisu – tedy především to, zda se ztotožníte se směřováním firmy a zda zapadnete do kolektivu, ve kterém byste měli pracovat,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz. A dodává: „Zkušení personalisté tak často pokládají otázky, díky nimž umějí zjistit víc než jen to, na co se ptají.“

Jak byste na takové otázky odpověděla vy?

Proč myslíte, že jste pro nás ideální kandidátka?

S ostatními kandidáty pravděpodobně nejste v kontaktu, takže se musíte zamyslet nad tím, jaké zkušenosti a vědomosti můžete reálně nabídnout dané firmě. Je to jinými slovy formulovaná otázka na silné stránky, zároveň na sebe, ale také prozradíte, jak přistupujete k sebehodnocení a porovnávání s okolím a zda jste si něco zjistila o firmě, ve které se ucházíte o práci.

Co můžete říct o svém předcházejícím zaměstnání?

Na to, proč jste odešla z předcházejícího místa, se asi personalista přímo ptát nebude. Takhle navíc zjistí, nakolik může počítat s vaší loajalitou v budoucnosti.

Jaké úkoly a činnosti jsou pro vás v práci nejméně zajímavé?

Mezi řádky se vás personalisté ptají, co od nového místa očekáváte a zda se jejich a vaše představy příliš nerozcházejí. Odpověď napoví mnohé i o systematickém přístupu k práci a schopnosti postupovat podle priorit.

Jaká rozhodnutí jsou pro vás nejobtížnější?

Pokud si hrajete na suverénku, v této odpovědi se můžete „odkopat“. Také na sebe můžete prozradit, jestli vaše ochota ke spolupráci není jen proklamovaná. V případě pozic s rozhodovací pravomocí často padne i dotaz, zda jste už musela udělat nějaká nepopulární rozhodnutí a jak jste k nim přistoupila.

Jak byste mě ohodnotil jako tazatele?

Masky dolů – tady prozradíte, jak hodnotíte své okolí a zda jste schopná komunikovat, formulovat své postřehy a poskytovat okolí zpětnou vazbu.

Na záludné otázky jste připravená, ale co si máte vzít na sebe? Poradíme vám.

Video placeholde