Video placeholde

Úspěšné ženy radí, jak udržovat v práci dobré vztahy. Co je základ?

Všichni se chceme v práci cítit příjemně. Dobré vztahy s kolegy i šéfy jsou pro to klíčové. Jak tedy udržovat dobré vztahy v práci? V týmu i mimo něj? Zeptali jsme se několika žen, které díky svým zkušenostem mohou poradit. Jak to u nich v práci funguje? 

Erika Boucharechas, HR & Event Specialista z Welcome to the Jungle

Erika Boucharechas, HR & Event Specialista z Welcome to the Jungle
Erika Boucharechas, HR & Event Specialista z Welcome to the Jungle | Zdroj: osobní archiv

Nám ve Welcome to the Jungle hodně pomáhají společné aktivity mimo pracovní dobu, u kterých se společně zasmějeme a trochu poznáme, co se každému děje v životě. Například pravidelně pořádáme zoom cally, nyní třeba týmové „movie nights, kdy vždy jeden z nás vybere známé písničky z filmů a seriálů a ostatní hádají. Kdo jich uhádne nejvíc, ten vyhraje poukaz do špičkové pizzerie. Nyní se už hodně těšíme na klasické offline teambuildingy, chystáme se vyjet na chatu i do centrály v Paříži, kde se po dlouhé době potkáme s našimi francouzskými kolegy.

Rada nad zlato:

Myslím si ale, že dobré vztahy v práci začínají už při samotném náboru. Je hodně důležité, aby přicházející kolegové měli stejné hodnoty, jako má celý tým a firma jako celek. Ve Welcome to the Jungle si hodně zakládáme na flexibilitě a samostatnosti. Nikdo nikomu nestojí za zády a panuje velká důvěra mezi zaměstnanci a managementem i mezi kolegy navzájem. To vnímám jako zásadní.

Co vztahy v práci narušuje?

Překážkou k dobrým vztahům bývá nedostatečná transparentnost. Pokud člověk nemá přehled o tom, co dělají jeho kolegové a co plánuje management, vytrácí se vzájemná důvěra a dlouhodobě z toho může být problém. I během covidu jsme si všichni ověřili, jak důležité je mít dostatek informací o tom, co se ve firmě děje.

Jak udržet dobré vztahy při home office?

Kromě nepracovních zoomcallů jsme si na zkoušku spustili i vlastní virtuální kancelář. Je to virtuální prostor, kde se pohybujeme pomocí vlastních avatarů. A když náhodou potkáme avatara nějakého kolegy, můžeme se s ním propojit přes kameru a prohodit pár slov. Je to takový virtuální nástroj, který pomáhá obnovit small talky, které nám na home office chybí.

TIP NA VIDEO: Kancelář doma efektivně uspořádaná

Pokračování 2 / 5

Ing. Zuzana Bělová, výkonná ředitelka společnosti BELdental

Zuzana Heiník Bělová, výkonná ředitelka BELdental
Zuzana Heiník Bělová, výkonná ředitelka BELdental | Zdroj: osobní archiv

V BELdental se snažíme každý den vytvářet uvolněné rodinné pracovní prostředí, ve kterém se všichni cítíme příjemně, sami sebou a nikdo se nemusí bát vyjádřit své problémy nebo návrhy. Panuje u nás plochá hierarchická struktura, kde si je každý plně vědom své důležitosti na plnění firemních cílů. Také kolegy do týmu se snažíme vybírat velice pečlivě tak, aby do našeho prostředí zapadli a abychom předcházeli na pracovišti zbytečným konfliktům a zajistili tak pro všechny příjemnou atmosféru. V posledních letech klademe důraz na well-being, neboť spokojení zaměstnanci jsou hlavním klíčem úspěchu.

Rada nad zlato:

Týmový duch a vědomí, že se můžeme spolehnout jeden na druhého a vzájemně si pomůžeme, když je třeba. Proto není výjimkou, že i já jako majitelka a ředitelka v jedné osobě občas připravuji spolu se skladníky zásilky ve skladu nebo balím zboží.

Firemní kultura má velký vliv

Panuje u nás uvolněná rodinná atmosféra a přátelské prostředí. Práci si zpříjemňujeme společnými obědy nebo se střídáme ve vaření pro ostatní. Společný čas trávíme i mimo pracovní dobu, například grilováním nebo dříve pravidelnou návštěvou divadel. V létě rádi relaxujeme pod jabloní na naší zahradě a každoroční společný sběr jablek nám nahradí teambuilding, skvěle se pobavíme a jablka v bio kvalitě pro každého po celý rok jsou nám příjemnou odměnou.

Dobré vztahy na home office?

Vzhledem k povaze našeho podnikání pracuje drtivá většina našich zaměstnanců v logistice, kde home office bohužel uplatnit nelze. Kdo ho občas využívá, jsou naši lidé z administrativy a máme s ním dobré zkušenosti, ale i tak u nás zatím stále platí, že zde v kancelářích jsme efektivnější a rychlejší, vše vyřešíme spolu a hned na místě a v produktivní práci nás nezdržují každodenní cally. Co nás ale COVID-19 jistě naučil, je být flexibilnější a využívat nové technologie.

TIP NA VIDEO: Protáhněte se na home office

Video placeholde

Pokračování 3 / 5

Eva Strejcová – CEO WPDistro a AutoCRM

Eva Strejcová – CEO WPDistro a AutoCRM
Eva Strejcová – CEO WPDistro a AutoCRM | Zdroj: osobní archiv

Naše podnikání je ve specifickém oboru. Pracuji téměř se samými mladými muži a v převážné míře s introverty. Většina z nich nemá moc velkou potřebu socializace, a tak jim vyhovuje práce tzv. „na dálku“.Taková práce s sebou nese přenesení zodpovědnosti na daného zaměstnance a důvěry managera, že práci odvede správně a včas. Na řízení využíváme chat, kde jsme dokonce i o víkendech a moc nám pomáhá v udržování dobré komunikace.

Rada nad zlato:

Naše společnost je otevřená a velmi svobodná. Lidem dáváme prostor, aby pracovali tehdy, když chtějí a když jim to vyhovuje. Víme, že lidé nejsou stroje a tedy nelze vždy podávat 100% výkony. Kolikrát někdo napíše, že prostě nemůže programovat, protože se nemůže soustředit, a tak prostě buď úkol přesuneme na někoho jiného, nebo se pár dní počká. Také lidem dáváme svobodnou volbu, na čem chtějí či nechtějí pracovat. Každý člověk musí pracovat na projektech, které ho baví a nebo jsou pro něj výzvou. To dělá dobrý tým a dobrý kolektiv. Pak se nemusíte ani zásadně snažit a vytvářet umělou firemní kulturu. A vztahy se pak budují na základě vzájemné úcty a respektu.

Pokračování 4 / 5

Gabriela Teissing, Group CFO & Head of Transformation ve společnosti Creative Dock

Gabriela Teissing, Group CFO & Head of Transformation ve společnosti Creative Dock
Gabriela Teissing, Group CFO & Head of Transformation ve společnosti Creative Dock | Zdroj: Dan Vojtěch

Já mám ráda týmového ducha. Mít společnou věc, za kterou si jdeme. Respektovat to, že jsme různí. Rozumět, kdo co má na starosti a co je jeho role. Podržet se, když je potřeba. V týmu je potřeba dobře komunikovat. Naslouchat. Nastavovat postupné mety a odškrtávat si, když jich dosáhneme. A vlastně se stále ujišťovat, že si rozumíme. Zní to až legračně, ale často si odnášíme různé informace a je důležité, abychom se shodli na těch nejpodstatnějších pro všechny. Nevyhovuje mi vedení ve stylu „rozděl a panuj“, totiž nejasná komunikace, nejasná pravidla, zvýhodňování, individualismus. To z mé zkušenosti vytváří jen rivalitu a sebeprosazování. Je to negativní a taková firma nemůže být nejlepší, protože je rozpolcená. To pro mě není.

Klíč k dobrým vztahům na pracovišti

Otevřenost. Prostředí, kde každý může otevřeně říct svůj názor a kde se cítí přirozeně a uvolněně. Touha objevovat nové, zvědavost. A život bez hierarchií a titulů. To je někdy obtížné vysvětlit. Často najímáme velmi zkušené lidi, kteří vedli velké týmy a u nás jsou součástí týmu, kde jsou všichni takto zkušení, a nemají pod sebou další desítky nebo stovky lidí. Výsledek stojí za to. Hodně chytrých a zkušených lidí, kteří chtějí spolupracovat, soustředěných na jednom místě. To dělá divy. Prostě skvělé prostředí plné inspirace. A také přátelské vztahy.

Dobré vztahy na home office?

Je pro mě důležité běžné sezení u jednoho stolu, porada nebo schůzka „naživo“. Když se všichni sejdeme, máme daleko rychlejší interakci, více si toho řekneme a více toho vymyslíme. Využíváme společnou energii. A je důležité se prostě potkat, společně se zasmát. Probrat v kuchyni, co je nového, a sejít se s ostatními ve firmě. Pomáhá to cítit sounáležitost a že někam patříme. Home office nám zase umožňuje zavřít se do klidu a udělat věci, které vyžadují samostatnou práci. Díky pandemii jsme se také naučili dobře spolupracovat s kolegy, kteří jsou v jiných zemích, a to je úžasná přidaná hodnota. Díky tomu jsme daleko otevřenější k práci napříč zeměmi a národnostmi. Mně se líbí využívat silné stránky obojího.

Pokračování 5 / 5

Jana Večerková – zakladatelka a ředitelka Data4you

Jana Večerková - zakladatelka a ředitelka Data4you
Jana Večerková - zakladatelka a ředitelka Data4you | Zdroj: osobní archiv

Pro dobré vztahy v práci je podle nás nejdůležitější najít a udržet si ty správné lidi. Zejména v menších firmách je přijímací proces poměrně obtížnou disciplínou, protože typicky nemají nikoho, kdo by se této aktivitě mohl věnovat naplno, a tak ukrajuje čas klíčových zaměstnancům. Nicméně bez těch správných lidí se firemní kultura budovat nedá, protože ta je pouze tak dobře (či špatně) fungující jako její jednotliví členové.

Rada nad zlato:

Všeobecně vzato je důležitá zejména transparentnost v komunikaci, což v naší zkušenosti hodně souvisí s osobní integritou daného člověka. Jsou lidé, kteří chtějí posouvat sebe a všechny okolo sebe, komunikují, sdílejí a pomáhají, a jsou lidé, kteří si zvyšují ego tím, že hrají „rozděl a panuj“ a zásadně se všemi komunikuji pouze individuálně (či vůbec). Zároveň je pro nás zásadní pracovat s lidmi, kteří práci nevnímají jen jako zdroj obživy, ale jako příležitost k růstu a dělání něčeho, co je samotné obohacuje. Je asi jasné, kteří z těchto lidí spoluvytváří příjemné pracovní prostředí pro všechny a kteří ho naopak mají tendenci dělat toxickým.