Jak přestat kritizovat druhé a být zas vítaným člověkem

Možná si to ani neuvědomujete, ale jakýkoliv váš hovor obsahuje minimálně jednu kritiku. Kohokoliv či čehokoliv. A následek: Lidé vás jako společníka pro oběd, pracovní projekt nebo kávu moc neberou. Kdo by chtěl také neustále poslouchat, že je něco špatně. Jak se máte naučit zas normálně komunikovat?

Někdo kritizuje, aniž by si to uvědomoval. Mluví přímo, tak jak to cítí. Jiný zas kritiku používá, protože je perfekcionista a zkrátka vše musí být dokonalé. Někomu dělá dobře, když kritikou může shodit druhého a posílit si na něm sebevědomí. Pro jiného je zas obranným štítem. Je-li však kritika používána střídmě, myšlena konstruktivně a chce člověku pomoci, je na místě. Ale i v tomto případě platí: Čeho je moc, toho je příliš. Patříte do skupinky kritiků? Zkuste své výtky ukočírovat dříve, než přijdete o všechny své kamarády a kolegy.

Myslet dřív než mluvit

Chování, to je potřeba změnit. Musíte se naučit pracovat sama se sebou, než vypustíte onu myšlenku. Předtím, než pronesete kritiku, pozastavte se a zvažte, zda je nutné vůbec něco říkat. Někdy je lepší nechat věci plavat. Není-li to nic zásadního, prostě na to nereagujte. Že vám to nejde? Tak se zhluboka nadechněte a raději opusťte místnost. Lidé mají velmi malou kontrolu nad osobnostními zvláštnostmi. Pokud vaše kamarádka ujíždí na stupidních seriálech a ráda vám o nich vypráví, nechte ji, jen se pousmějte a nic neříkejte.

Když ji budete kritizovat, jak se na něco takového může ona, žena jejích kvalit dívat, s velkou pravděpodobností se naštve, ale své chování nezmění. Stejně tak se mírněte nad něčím selháním. Že váš partner zas zapomněl včas zaplatit telefon? Když ho budete napomínat a dokola rozebírat, že je strašně zapomnětlivý, moc tomu nepomůžete. Spíš najděte jiné způsoby, jak to v budoucnu udělat jinak. Nastavte mu v telefonu upomínku, mějte účty pod kontrolou vy nebo mu peníze v daný den připravte.

Vnímat realitu

Kritičtí lidé často mají velmi vysoké očekávání od těch, kteří jsou kolem nich. Pokud se cítíte neustále rozmrzelá nebo zklamaná ostatními, bylo by dobré s tím něco udělat. Že vás naštvala kolegyně, že rychle večer neodpověděla na dotazy ohledně důležitého projektu? Zkuste být realista. Je večer, má rodinu a jistě bude mít i jiné aktivity, než je práce. Vždyť i ona má právo na vlastní život. Takže, jakmile se druhý den ráno rozhodnete něco vytýkat, rychle kritiku spolkněte.

„Kritické osoby mají často tendenci přizpůsobovat sobě události, které se kolem nich vyskytují. Nezapomínejte však, že ostatní lidé mají své vlastní oddělené životy a životní boje. Pokud někdo udělal něco, co vás obtěžovalo, s největší pravděpodobností to nebylo namířeno na vás,“ vysvětluje profesionální poradkyně v oblasti duševního zdraví ve Wisoncsinu, Trudi Griffin.

Zaměřit se na pozitiva

Trudi Griffin upozorňuje také na to, že kritičtí lidé jsou často vinni filtrováním. To znamená, že se soustřeďují pouze na negativní aspekty situace nebo osoby, protože nevidí dobré kvality vedle těch negativních. To může vést k tomu, že kritizují druhé. Pokud zjistíte, že začínáte pronášet negativní úsudky o něčím charakteru, zastavte se. Všichni se někdy chovají špatně, ale jedna situace není odrazem charakteru. Vidíte člověka, jak se na někoho utrhuje či se rozčiluje? Nehodnoťte hned. Nemáte totiž tušení, co má ten člověk dnes za sebou a třeba tohle není jeho běžná reakce. Zejména jedná-li se o člověka, kterého moc neznáte.

Každý má chyby a nedokonalosti. Převážná většina lidí však má dobré vlastnosti, které převažují nad těmito nedostatky. Snažte se zaměřit se na pozitivní vlastnosti člověka, protože mít pozitivní postoj může změnit způsob, jakým reagujete na stres. Negativní emoce aktivují amygdalu, což je hlavní příčinou pocitů stresu a úzkosti. Práce na rozvoji pozitivního postoje vám může pomoci zkrotit kritiku ostatních. Zaměřte se na osobu v supermarketu, která popřála pokladní krásný den. Věnujte pozornost kolegovi, který se na vás vždy usmívá při cestě ke stolu. Že vašemu příteli trvá věčnost, než udělá tu hrstku domácích prací? Možná je to proto, že vy jste víc svědomitější a pečlivější. No bože. Jen si vzpomeňte, kolik času naopak tráví nad přípravou večeře, aby byla gastronomickým zážitkem. A na tohle dobré se zaměřte.