...

... Zdroj: iStock.com

Aztécký horoskop: K jakému znamení podle něj patříte a co o vás prozradí?

Staří Aztékové milovali astronomii i astrologii. Jejich studium nebeských těles vedlo k vytvoření aztéckého horoskopu a zvěrokruhu. Je starý přes dva tisíce let a dodnes neztratil nic na své aktuálnosti. Víte, k jakému znamení patříte?

Aztécký horoskop obsahuje dvanáct znamení, která můžete spojit s datem svého narození. Podobně jako jiné horoskopy, například indiánský, představuje aztécký horoskop totemy každodenního života konkrétního regionu – zvířata, rostliny, kameny či předměty. Staří Aztékové se domnívali, že znamení, ve kterém se každý člověk narodil, určuje celý jeho osud. Jaký je ten váš podle starých Aztéků?

Jelen

...
... | Zdroj: archiv/istock

(8.1., 20.1., 1.2., 6.2., 18.2., 2.3., 14.3.,26.3., 7.4., 9.4., 19.4., 1.5., 13.5., 25.5., 6.6., 18.6., 30.6., 12.7., 24.7., 5.8., 17.8., 29.8., 10.9., 22.9., 4.10., 16.10., 28.10., 9.11., 21.11., 3.12., 15.12., 27.12.)

Tohle zvíře je jedno z prvních v aztéckém horoskopu. Představuje prestiž a vážnost, protože je obtížné ho najít i na mexické vysočině. Je synonymem pro plachost, snění a houževnatost a je to skutečně jedno z opravdu nejvíce duchovních znamení. Pozor ale, nepleťte si plachost a laskavost s hloupostí. Lidé narození ve znamení jelena jsou vládci, kteří chrání a obětují své vlastní zájmy pro dobro druhých. Tato touha po nadvládě, kterou ostatní nemusí vidět, někdy komplikuje jejich vztahy. Pokud je někdy obviní, že něco nesplnili, co slíbili, můžou se z nich stát tvrdohlaví a manipulativní jedinci.

Krokodýl

...
... | Zdroj: archiv/istock

(4.1., 16.1., 18.1., 2.2., 10.3., 22.3., 3.4., 15.4., 27.4., 9.5., 21.5., 2.6., 14.6., 26.6., 8.7., 20.7., 1.8., 13.8., 25.8., 6.9., 18.9., 30.9., 12.10., 24.10., 5.11., 17.11., 29.11., 11.12., 23.12.)

Krokodýl symbolizuje znalosti v aztéckém zvěrokruhu. Je to znamení, které má rádo logiku a zdravý rozum. Lidé narození ve znamení krokodýla rádi organizují, analyzují a mají silnou vůli, zejména pokud jde o realizaci nových projektů. Krokodýli jsou obvykle silně zaměřeni na humanitární záležitosti a v této oblasti jsou velmi produktivní. Starají se také velmi dobře o svou rodinu a tvrdě pracují, aby ji dobře zabezpečili. Někdy musí být ale opatrní, aby nebyli až příliš ochranitelští a nesnesitelní.

Dům

...
... | Zdroj: archiv/istock

(5.1., 17.1., 29.1., 3.2., 15.2., 27.2., 11.3., 23.3., 4.4., 16.4., 28.4., 10.5., 22.5., 3.6., 15.6., 27.6., 9.7., 21.7., 2.8., 14.8., 26.8., 7.9., 19.9., 1.10., 13.10., 25.10., 6.11., 18.11., 30.11., 12.12., 24.12.)

Podle aztécké astrologie dům miluje ostatní a usiluje o rovnováhu se svou duší. Lidé v tomto znamení bývají málokdy osamělí a cítí se dobře s rodinou a v rutině. Říká se, že u těchto lidí existuje určitý druh ženské duše, což může rozptýlit nejistoty a pochybnosti způsobené podvědomím či temnotou. Lidé ve znamení domu vynikají pevnou vůlí a silou ochraňovat své nejbližší a je pozoruhodné, že nositelé tohoto znamení se velmi často v mayské či aztécké tradici díky svým znalostem stávají šamany.

Květina

...
... | Zdroj: archiv/istock

(6.1., 18.1., 30.1., 4.2., 16.2., 28.2., 12.3., 24.3., 5.4., 17.4., 29.4., 11.5., 23.5., 4.6., 16.6., 28.6., 10.7., 22.7., 3.8., 15.8., 27.8., 8.9., 20.9., 2.10., 14.10., 26.10., 7.11., 19.11., 1.12., 13.12., 25.12.)

Dalším znamením v seznamu aztéckých znamení je květina. Lidé v tomto znamení jsou rozmarní, něžní a plní citlivosti. Jsou také romantičtí, vizionáři a nadšení pro umění. Obecně je ostatní vnímají jako velké snílky. Pro osoby narozené v tomto znamení je těžké pochopit, že svět kolem nich ještě nedosáhl vyšší úrovně a že v tuto chvíli dominuje materialismus či chamtivost. To vede okolí k tomu, že jsou vnímaní jako nerealističtí lidé. Jejich každodenní výzvou je přistupovat k životu realisticky, aniž by byly ohroženy jejich velké sny.

Had

...
... | Zdroj: archiv/istock

(7.1., 19.1., 31.1., 5.2., 17.2., 1.3., 13.3., 25.3., 6.4., 18.4., 30.4., 12.5., 24.5., 5.6., 17.6., 29.6., 11.7., 23.7., 4.8., 16.8., 28.8., 9.9., 21.9., 3.10., 15.10., 27.10., 8.11., 20.11., 2.12., 14.12., 26.12.)

V aztécké astrologii had symbolizuje smíření mezi nebem a zemí v dějinách lidstva a určité magické síly. Může to být tedy velmi duchovní znamení, ale vybavené schopnostmi, které se dají snadno zneužít. Pokud jste se narodili ve znamení hada, jste inteligentní člověk, který je plný energie. Hadi obvykle otevírají svá srdce pro to, aby mohli upřímně „sloužit“ druhým. Jsou velmi flexibilní, pracovití a mají tendenci získat si autoritu, i když po tom netouží.

Jaguár

...
... | Zdroj: archiv/istock

(9.1., 21.1., 7.2., 19.2., 3.3., 15.3., 27.3., 8.4., 20.4., 2.5., 14.5., 26.5., 7.6., 19.6., 1.7., 13.7., 25.7., 6.8., 18.8., 30.8., 11.9., 23.9., 5.10., 17.10., 29.10., 10.11., 22.11., 4.12., 16.12., 28.12.)

Jaguár je podle aztéckého zvěrokruhu agresivní, a pokud existuje někdo, kdo ho dokáže zklidnit, je to osoba narozená ve znamení květiny nebo opice. Jaguár je typický znak aztéckých proroků a díky své schopnosti vidět i v noci jsou jaguáři často jasnovidci. Lidé narození v tomto znamení jsou zaměřeni na úkoly a zřídkakdy jsou otevřeni alternativním životním cestám. Mají tendenci vstupovat do života druhých a zmizet bez varování.

Pazourek

...
... | Zdroj: archiv/istock

(10.1., 22.1., 8.2., 20.2., 4.3., 16.3., 28.3., 9.4., 21.4., 3.5., 15.5., 27.5., 8.6., 20.6., 2.7., 14.7., 26.7., 7.8., 19.8., 31.8., 12.9., 24.9., 6.10., 18.10., 30.10., 11.11., 23. 11., 5.12., 17.12., 29.12.)

Pazourek symbolizuje v aztéckém zvěrokruhu radost, optimismus a radost ze života. Lidé narození v tomto znamení jsou obvykle považováni za autority díky jejich silné a vyrovnané energii. Měli by se ale učit být více flexibilní, jsou často vůdci ve společnosti i v rodině. Často bojují za věc, kterou považují za důležitou. Potřebují ale velkou pozornost a vzhledem k jejich nepružným názorům a náročným očekáváním k nim druzí musí dlouho hledat cestu.

Králík

...
... | Zdroj: archiv/istock

(11.1., 23.1., 9.2., 21.2., 5.3., 17.3., 29.3., 10.4., 22.4., 4.5., 16.5., 28.5., 9.6.,21.6., 3.7., 15.7., 27.7., 8.8., 20.8., 1.9., 13.9., 25.9., 7.10., 19.10., 31.10., 12.11., 24.11., 6.12., 18.12., 30.12.)

Králík je znamení, které miluje potěšení ze života, je jemné, plaché a nenávidí konflikty. Podle aztéckého horoskopu jsou lidé v tomto znamení příjemní společníci, kteří se vždy usmívají a jsou pracovití. Mají ale rádi kontrolu nad svým životem. Obvykle přitahují štěstí a mají sklon život zlehčovat. Jsou také velmi plodní, a to ve všech směrech. Když si králík myslí, že dal až moc, oslábne a může se dokonce zhroutit.

Orel

...
... | Zdroj: archiv/istock

(12.1., 24.1., 10.2., 22.2., 6.3., 18.3., 11.4., 23.4., 5.5., 17.5., 29.5., 10.6., 22.6., 4.7., 16.7., 28.7., 9.8., 21.8., 2.9., 14.9., 26.9., 8.10., 20.10., 1.11, 13.11., 25.11., 7.12., 19.12., 31.12.)

Podle aztéckého zvěrokruhu orel symbolizuje sílu, mužnost, odvahu. Lidé narození v tomto znamení jsou obdařeni neustálou energií, která je žene vpřed. Vždy se snaží překonat temnotu, aby dosáhli k cíli a ke světlu. Jsou také ambiciózní, plní tužeb a přání. Orlové si svůj život představují jako neustálý let dopředu. Obvykle mají úspěch, materiální hojnost a štěstí díky své inteligenci. Orlové mají taky horlivý smysl pro detail. Když usilují o cíl, který je ale příliš vysoký, snaží se ho dosáhnout za každou cenu, což může vést k jejich pádu dolů.

Opice

...
... | Zdroj: archiv/istock

(1.1., 13.1., 25.1., 11.2., 23.2., 7.3., 19.3., 31.3., 12.4., 24.4., 6.5., 18.5., 30.5., 11.6., 23.6., 5.7., 17.7., 29.7., 10.8., 22.8., 3.9., 15.9., 27.9., 9.10., 21.10., 2.11., 14.11., 26.11., 8.12., 20.12.)

Podle aztécké astrologie jsou lidé narození ve znamení opice skromní, okouzlující a skvěle se umí přizpůsobit situacím. Jsou také velcí svůdci, ale je to jejich přirozenost. Podle aztécké tradice by měla opice vysílat lidem lásku a soucit. Opice jsou taky velmi kreativní, znají spoustu věcí a vědí, jak se spojit dohromady. V jejich společnosti se každý cítí skvěle, protože jsou velcí vtipálci. Někdy se můžou chovat nekontrolovaně, což způsobuje jejich touha stát se hlavními postavami.

Kopí

...
... | Zdroj: archiv/istock

(2.1., 14.1., 26.1., 12.2., 24.2., 20.3., 1.4., 13.4., 25.4., 7.5., 19.5., 31.5., 12.6., 24.6., 6.7., 18.7., 30.7., 11.8., 23.8., 4.9., 16.9., 28.9., 10.10., 22.10., 3.11., 15.11., 27.11., 9.12., 21.12.)

Součástí aztéckého zvěrokruhu jsou kromě zvířat také objekty. Jedním z nich je kopí (meč). Lidé narození v tomto znamení dokážou velmi přesně odlišit pravdu od lži. Říká se o nich, že podobně jako svatý archanděl Michael, kterým svým mečem odděluje dobro od zla, dělají to i oni prostřednictvím své zázračné schopnosti. Osoby v tomto znamení mívají velmi bystré nápady a vždy vědí, jak se rozhodnout. Jsou velmi čestní a chtějí sloužit k poznání pravdy. Dokážou vidět v druhých i ty nejskrytější záměry do daleké budoucnosti, stejně tak můžou odhalit škodlivé plány druhých.

Pes

...
... | Zdroj: archiv/istock

(3.1., 15.1., 27.1., 13.2., 25.2., 9.3., 21.3., 2.4., 14.4., 26.4., 8.5., 1.6., 13.6., 25.6., 7.7., 19.7., 31.7., 12.8.,24. 8., 5.9., 17.9., 29.9., 11.10., 23.10., 4.11., 16.11., 28.11., 10.12., 22.12.)

Pokud patříte do tohoto znamení, pak jste velkorysý člověk, který je ochoten udělat cokoli, aby pomohl a cítil se užitečný. Je to velmi statečné a věrné znamení, taky velmi intuitivní a plaché, což ale neznamená, že by si tito lidé rádi neužívali života. Dokážou být velmi smyslní. Jsou také ostražití a odvážní, pokud jde o dosažení správného poslání v životě. Jsou rádi součástí týmů a často jsou i vůdci. Pes je považován Aztéky za silné sexuální znamení, a přestože bývá pes loajální, má sklon k sexuálním avantýrám.

Doporučujeme

Načíst další články