Sunset at mythical mountain Říp in Czech Republic. Beautiful purple tansy flowers blooming on a field

Sunset at mythical mountain Říp in Czech Republic. Beautiful purple tansy flowers blooming on a field Zdroj: iStockphoto

Pouť za klidem: 7 magických míst v Česku, které vás nabijí pozitivní energií

Touláte se rádi českou krajinou? Zveme vás na několik míst, o kterých naši předci věřili, že jsou nabita zvláštní energií.

V čisté a nespoutané přírodě nalezneme mnoho míst, která nám navodí pocit blaha, uspokojení, klid v duši, či povznášející náladu, vždyť vše, co se v životě děje, je správně. Naučíme se tělu pozorně naslouchat a ono nám samo řekne: „Odpočiň si, zastav se, zpomal, či dokonce brzdi!“ Nebo naopak řekne: „Přidej, máš na to, makej, nevzdávej se!“ Tělo i duše regenerují pobytem v přírodě, na slunci, anebo dokonce návštěvami magických míst. Mnozí z nás už putovali například do Santiaga de Compostela, ale netušíme, jaké možnosti skrývají české země!

TIP NA VIDEO: Kam ještě vyrazit na výlet v červnu?

Video placeholde

Kamenný pastýř

Už naši předci věděli, kde mají založit tábor a ulehnout ke spánku u hory Říp, na dosah ruky jednomu magickému místu – Kamennému pastýři (poblíž Prahy). Tento 3,5 metru vysoký a 5 tun vážící menhir se tyčí na poli a vzhlíží k nebi, jako by hledal své ztracené ovečky. (V dávných dobách tu zřejmě bylo více kamenů, ale musely ustoupit orbě na poli, a tím pádem zůstal už jen osamocený pastýř hledající své ovečky). Pískovcový kámen zřejmě vztyčili Bójové k pohanským léčebným a rituálním obřadům. V noci na 30. 4. vychází slunce přímo v ose Říp – Kamenný pastýř, v den, kdy začíná Beltain – keltská oslava jara. Stejný úkaz se děje i v srpnu, kdy začíná Lughnasad – další keltský svátek spojený se žněmi a uctíváním darů přírody; poděkováním přírodě za úrodu. 

Panenský Týnec

Další zastávkou na cestě za tajemnými a uzdravujícími místy je Panenský Týnec – nedostavěný gotický chrám Petra Parléře (14. stol.). Stojí na místě křížení pozitivních energií a v člověku pobyt zde vyvolá pocit klidu a uspokojení. Jezdí sem lidé léčící se s depresemi a jinými chmurami. Pohled na nebe z vnitřku katedrály je neopakovatelný, monstrózní a sebezpytující. Na mysli vám vytane otázka: „To, čím se trápím, stojí mi to za to? Co zítra, za pět, deset let?“ Mávnete nad tím rukou a užijete si volných, bezstarostných chvil. Odpovíte si na otázky: „Kdo jsem, odkud jsem přišel a kam jdu?“ Neopakovatelné meditativní chvíle ve srovnání s nesmrtelností chrámového torza vás přivedou k myšlence, že čas je relativní…

Hora Říp

Další zastávkou v našem putování za poutními místy je legendární hora Říp. Praotec Čech vystoupil se svojí družinou na tento kopec a zvolal: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající“. (Strdí tehdy označovalo med). Naši bájní předci přišli z východu a hledali vhodnější tábořiště pro svůj lid. Na hoře Říp dnes stojí rotunda sv. Jiří věnována orbě. Návštěvníci se tu snaží meditovat a přemýšlet nad svými skutky. Říká se, že přemýšlení v těchto místech otevírá srdeční čakru, stimuluje pozitivní naladění a kladně působí na krevní tlak i srdeční onemocnění. 

Peruc

Ve Středočeském kraji rovněž nalezneme další místo spojené s pozitivní energií – obec Peruc s památným dubem Oldřicha a Boženy. Zde u pramene říčky Ohře Božena prala prádlo a Oldřich, vracející se z lovu, uviděl nádhernou prostou ženu a zahořel k ní láskou. Narodil se jim syn Břetislav, který se později stal českým knížetem. Tak praví Kosmova kronika. V dnešní Peruci jako by se opět čas zastavil – vidíte prastarý dub, pramen řeky Ohře a hluboký les, kde kníže Oldřich lovil. Na náměstí naleznete důstojnou připomínku této legendy – Boženinu studánku, kam můžete hodit peníz a přemýšlet o muži, kterého potkáte, až se skloníte k hladině a uvidíte svůj odraz... 

Libušino jezírko

Krásná nebyla jenom Božena, ale i bájná Libuše, která se koupala v Libušině jezírku nedaleko Kouřimi u Českého Brodu. Koncem května na svátek Božího těla se konaly hromadné očistné koupele, které měly dodat tělu energii. Příroda se blížila svému vrcholu – letnímu slunovratu. Veselé koupele, skoky do vody, potápění, dovádění a z toho vyplývající upřímná radost ze života se vryje do paměti každého a člověk si na ni vzpomene za chmurných zimních večerů. Předci si toho byli vědomi a dokázali si naplno užívat přítomnosti. Ženy i muži si tím zajistili jak zdraví duševní, tak i fyzické. Uchovalo se jedno přísloví: „Po Božím těle, do vody směle!“ 

Hradiště Budeč

Památné místo připomínající první Přemyslovce, hlavně sv. Václava, který tu jako mladý pobýval a učil se číst a psát latinsky. Od 9. století tu stojí rotunda sv. Pavla a Petra; nejstarší budova v Česku. Dnešní místo zbytků hradiště (valy) je spojeno s přírodním parkem okolo zříceniny hradu Okoř a Zákolanským potokem. Odtud také názvy tamějších obcí: Zákolany, Kováry, Koleč. A proč názvy s koly? Protože pobyt na budečském hradišti vyzařuje pozitivní energii, která v zemi vytváří kola, šíří se do dálky a pozitivně ovlivňuje myšlení lidí. Z ptačí perspektivy tato energie vytváří srdcovitý tvar. Lidé by si tu měli připomenout největší sílu země; lásku, lásku k sobě i ke druhým lidem. 

Svatý kámen Hnanic u Znojma 

Magická místa našich předků nalezneme i na jižní Moravě, a to konkrétně u hranic s Rakouskem, kde se nachází Panna Maria na kameni, kultovní celek Svatý kámen. Mísovitý tvar Svatého kamene sloužil v dávných dobách jako místo pro rituály plodnosti, či jako obětní oltář. Naši předci si mysleli, že třením kamene se vyplaví prášek, který má léčivé účinky a zabezpečí plodnost žen, potažmo celého rodu. Nachází se zde také léčivý pramen, který uzdravil nejednoho poutníka. V létě je tu nádherný výhled na Národní park Podyjí a Dolní Rakousko. Naleznete tu stánek s rozlévaným vínem ze zdejšího vinohradu, sedíte na trávě, kocháte se vůní vína, přemýšlíte o životě a jdete jistě vstříc budoucnosti!

Článek vyšel v časopise Moje psychologie 7/2018.

Doporučujeme

Načíst další články