Ve vztahu je nejdůležitější respekt. Když chybí, vše se bortí

Jsou páry, kterým vztah kvete a žijí v jakési harmonii. Prožijí spolu celý život a užívají si to. Když o tom debatujete se svými přáteli, jak je to možné, jak to dělají, kde kdo vám odpoví, že je to láska. Jenže ta na pevný vztah nestačí.

V pohádkách to tak opravdu je, láska hory přenáší. Když se dva milují, všechno zlo tím porazí. No jenže. Co když je té lásky až moc nebo naopak ne úplně tolik. Zatímco láska hoří jasným plamenem vášně, pevný vztah se buduje ze solidních kamenů respektu. Z omylu lásky, co překoná vše špatné, mě vyvedl můj profesor na sociální psychologii: “No z lásky ty složenky nezaplatíte. Můžete se milovat za hrob, ale když začnou scházet peníze, i sebevětší láska dostává trhliny, až někdy praskne.“ Že by dobrý a trvalý vztah držel na penězích? Řekla bych od každého trochu, ale tou nejzásadnější ingrediencí je respekt.

What´s „respekt“ ?

Slovníková definice respektu je ohled, uznání a úcta. Respekt předpokládá, že člověk si nedovolí uškodit jinému člověku ani fyzicky, ani psychicky. A jelikož jsme každý úplně jiný, máme svou DNA a jedinečnou osobnost, respekt je tedy nedílnou součástí každého fungujícího vztahu. Když se zaměříte na vztahy kolem sebe a zejména na ty ne moc funkční, zjistíte, že je tam respektu pomálu. Jedna moje známá mi po naší debatě, kdy jsem mluvila o tom, že s manželem hodně mluvíme o všem, o věcech se radíme a domlouváme, ustupujeme, jednou jde ten a pak zas druhý, řekla: „No, my to máme taky tak, on Libor se mnou stejně nakonec vždycky souhlasí.“ Libora mi v tu chvíli bylo líto a udělala jsem si přesný obrázek jejich domácnosti. Libor už dávno zapomněl na své koníčky, na které není v rodině místo, svou milovanou nutellu vidí už jen v reklamě…

Často si lidé v páru myslí, že ten druhý s nimi vždy musí souhlasit, vždy přijmout jejich názor, jejich úhel pohledu na věc. Kvůli tomu se pak hádají, snaží se za každou cenu prosadit svou. Ve skutečnosti jde o boj o moc, o to, že chtějí cítit lásku a myslí si, že když s nimi ten druhý nesouhlasí, tak je rád nemá a nerespektuje je a jejich názory.

Důležité jsou prostor a podpora

John Kim, terapeut a životní kouč, poukazuje na specifickou úlohu respektu ve vztahu: „Respekt znamená, že ani jeden z partnerů není autoritou a nemá moc nad tím druhým. Nemusíme s někým souhlasit, abychom ho milovali. Respekt znamená poskytnout někomu prostor na vlastní názor a nechat ho jít vlastní cestou. Znamená to nechat jít. Akceptovat. Nesoudit. Nekontrolovat. Nechat jít a nechat růst. Znamená to neškatulkovat toho druhého na základě vlastních definic, ale pracovat na vlastních problémech. Znamená to mít svůj vlastní život.“

Láska a respekt jsou dvě rozdílné hodnoty, i když mohou být součástí jedna druhé. A to by také mělo být ideálem ve vztahu. Pokud totiž budeme druhého milovat, aniž bychom ho respektovali, můžeme ho tím zničit. Respektovat druhého znamená vědět, že není námi, není to naše hračka, naše druhé já, neslouží k uspokojování našich potřeb.

Ve vztahu je důležité zjistit, jaké potřeby má druhý, jaké jsou jeho sny a přání, a pomoci mu jich dosáhnout. Nemůžeme druhé kontrolovat nebo předělat k obrazu svému, můžeme respektovat jejich jedinečnost a zároveň se od nich učit. Respekt vyžaduje mít určitý odstup od druhého a nepovažovat jej za pokračování nás samých, ať se jedná o partnera nebo děti.

Zničující touha po respektu

Respekt není nic, co bychom si dokázali vynutit. Ve chvíli, kdy se snažíme jej získat, tak jej naopak ztrácíme. Člověk, který chce být zoufale respektován, člověk, který prahne po uznání ostatních. Takový člověk je vždy v očích partnera nízko. Nikdy respekt nedostane.

Klíčem k respektu ve vztahu je respekt dávat, ale nevyžadovat. Pokud nasloucháme a respektujeme názory a rozhodnutí druhého, získáváme v jeho očích obrovskou hodnotu. To samé bychom měli chtít i pro nás. Neomezujme vlastní přání, názory a postoje podle toho, zda s nimi partner souhlasí. Buďme si vědomi toho, že nepotřebujeme souhlas. Nevyžadujme ho. Nevyžadujme pochvalu. Dělejme jen to, co opravdu chceme. Tehdy přichází respekt z druhé strany.