.

. Zdroj: iStock.com

Proč je důležité se ve vztazích umět omlouvat

Ne všichni vnímají omluvu stejně. Někdo ji bere jako své selhání, jiný jako možnost napravit chyby. Síla omluvy je velká a dokáže mnohdy slepit i to, co je rozbité na padrť. A proto se ptáme, jak moc omluva ovlivňuje naše vztahy? A je dobré se vždy omlouvat?

Postoj k omlouvání už se v nás rodí v dětském věku. Jestliže jsme mezi rodiči nikdy neslyšeli pronést slova omluvy nebo jen časté „promiň“ z matčiny strany vůči otci, může v nás takové jednání zakotvit i v budoucích vztazích. Máme tendenci se omlouvat stále, i kolikrát za svůj názor, nebo naopak vůbec a zatvrzele mlčet. Jaký máte vy postoj k přiznání chyby? Dokážete se po hádce partnerovi omluvit, když víte, že vina je na vaší straně? Jak pronášíte omluvu? Upřímně, nebo nuceně? A jak se cítíte poté? Zahanbení, nebo uklidnění? Mnoho odborníků se shoduje na tom, že schopnost efektivně se omlouvat posiluje naše vztahy. Přední americký profesor psychologie John M. Gottman ve své knize Sedm principů spokojeného manželství dokonce říká, že jedním z jevů, které dokáží v partnerství zázraky, je věta: „Promiň, je mi to líto.“

Pozitivní vliv omluvy

Proč je omluva tak důležitá? Psychologové určili několik důležitých důvodů, proč je nutné se omluvit. Jedním z nich je přiznání, že jsme si vědomi toho, že jsme porušili nějaké pravidlo společenského chování, a souhlasíme s tím, že by mělo být dodržováno. Od drobného provinění až po vážnější porušení zákona. Díky tomu se ostatní mohou cítit v bezpečí, protože vědí, že souhlasíme s tím, že špatné chování není v pořádku. Dalším důvodem pro omluvu a jejím přínosem je obnova důstojnosti pro ty, kterým jsme ublížili. Když dáte poškozenému vědět, že víte, že to byla vaše chyba, ne jeho, pomůže mu to cítit se lépe a zachovat svou tvář. „Ospravedlnění pomáhá napravit vztahy tím, že lidi přiměje znovu mluvit a znovu se cítit dobře,“ vysvětluje přínos omluv poradkyně v oblasti rodinné a párové terapie Elizabeth Scott a dodává, že přímou omluvou dáváme lidem najevo, že nejsme hrdí na to, co jsme udělali, a nebudeme takové chování opakovat. Díky tomu budou lidé vědět, že nejste typ člověka, který chce lidem ubližovat.

Kdy je dobré se opravdu omluvit?

Vztahy mohou být velkým zdrojem úlevy od stresu, ale jen pokud v nich nejsou konflikty. Jestliže se naučíme efektivně omlouvat, můžeme výrazně snížit ve vztazích negativní prostředí, neboť omluva nám pomáhá konflikt překonat a posunout nás dál. Schopnost omluvy a její přijetí nám také dle psychologa Johna M. Gottmana o vztahu vypoví, zda je schopen přežití: „Když mají partneři mezi sebou silný vztah, zcela přirozeně se zdokonalují ve vysílání pokusů o nápravu i ve správném rozpoznávání těch, které byly vysílány. Naopak v případě párů, kde převládá vzájemná nevraživost, se nesetkávají s úspěchem ani tak zjevné pokusy o nápravu jako například výrok: „Promiň, omlouvám se.“ Úspěšnost či selhávání pokusů o nápravu mezi partnery je jedním z nejdůležitějších indikátorů, zda bude jejich manželství vzkvétat, nebo chřadnout.“

Pokud jste udělali něco, co způsobilo bolesti jiné osobě, je dobré se omluvit, i když to, co jste udělali, bylo neúmyslné. Je to proto, že omluva otevírá dveře ke komunikaci, což vám umožňuje znovu se spojit s osobou, která byla zraněna. Také vám omluva umožní vyjádřit lítost nad tím, že jste ublížili, a zároveň tím dáte dané osobě vědět, že vám záleží na jejích pocitech. To vše způsobí, že se s vámi budou opět cítit bezpečně. Omluva dává prostor k diskuzi a definování pravidel do budoucna, což pomáhá lidem předejít budoucí bolesti a ublížení. V zásadě platí, že pokud vám záleží na druhé osobě a vztahu, díky omluvě se můžete v budoucnu vyhnout urážlivému chování. A to by mělo být cílem.

Omluva není povinná. Za vše nemůžete

Neznamená to, že musíte převzít odpovědnost za věci, které nebyly vaší vinou. Můžete například vyjádřit lítost nad neúmyslným zraněním něčích citů, ale nemusíte říkat, že „jste to měli vědět“. Nemohli jste přece tušit, že svým chováním někoho zraníte. Neměli jste informace ani předchozí zkušenosti. Vhodnou reakcí je pak něco ve smyslu: „Je mi líto, že jsem vás vzbudil! Teď, když vím, že nechcete, aby vám lidé volali po 21:00, budu si to pamatovat, abych příště nevolal.“ Tímto způsobem se chráníte před pocitem, že pokud se jako první omluvíte, přebíráte odpovědnost za celý konflikt nebo za jeho podstatnou část. Je také důležité si uvědomit, že omluva může obsahovat jednoduché prohlášení jako: „Je mi líto, že jste to tak cítil.“ Omluva nemusí nutně zahrnovat prohlášení, že jste udělali něco špatně. Vždy buďte v omluvě konkrétní a definujte, za co se omlouváte. „Je přirozené si myslet, že za určitou hádku je zodpovědný jen druhý partner. Takové myšlení je naprosto scestné. Máte-li tuto bariéru prolomit, musíte oba dva uznat svůj podíl na vzniku konfliktu,“ radí Gottman a jako první krok doporučuje zamyslet se, v jakém rozpoložení jste se na začátku hádky nacházeli. Byli jste vystresovaní z práce? Přecitlivělí? Nedokázali jste dostatečně naslouchat? Jestliže víte, co vás ovlivňovalo, sdělte to partnerovi při omluvě. „Promiň, že jsem reagovala tak přehnaně. Už jsem dvě noci pořádně nespala.“

Proč je někdy těžké se omluvit?

Někteří lidé vnímají omluvu jako přiznání, že jsou nedostateční, že je v nich něco neodmyslitelně špatného. Nevnímají konkrétní problém, ale vše vztahují na sebe. Jiní se zas domnívají, že jestliže nabídnou jako první po hádce omluvu, uznají vinu a přeberou odpovědnost za celý konflikt, který zahrnoval křivdy na obou stranách. Někdy se zdá, že omluva upozorňuje na chybu, která mohla zůstat nepovšimnuta. Avšak za správných okolností se dobře přednesená a náležitě upřímná omluva obecně všem těmto problémům vyhne a slouží pouze k nastolení řešení. Znovu potvrdí sdílené hodnoty a obnoví pozitivní pocity. Musíte jen vědět, kdy a jak se omluvit.

Tady se raději neomlouvejte

Je důležité si uvědomit, že omluvy, které zahrnují prázdné sliby, jsou špatný nápad i řešení. Proč? Jednou z důležitých funkcí omluvy je, že poskytuje příležitost k obnovení důvěry. Jedná se o rozhodnutí neopakovat urážlivé chování nebo provést jakoukoli možnou změnu. Pokud slíbíte, že se změníte, ale pak to neuděláte, omluva pouze upozorní na skutečnost, že jste něco neudělali či porušili,“ vysvětluje Elizabeth Scott na svých seminářích. Proto nedávejte sliby, které nemůžete dodržet, ale snažte se dávat rozumné sliby, abyste v budoucnu danému člověku neubližovali, a dodržujte je. Neupřímná omluva může často způsobit více škody než žádná omluva. Jestliže se pro omluvu rozhodnete, myslete ji upřímně a rozviňte myšlenku nápravy situace. Jen tak se vše zdárně vyřeší a vy se budete ve svých vztazích cítit dobře.